Lisätietoa maakuntakaavasta

Mikä Etelä-Savon maakuntakaava on?

Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka koskee laajempaa aluetta kuin yksi kunta. Etelä-Savossa maakuntakaava on laadittu koko maakunnan alueelle.

Maakuntakaava osoittaa maa-alueet sellaisille toiminnoille, joilla on merkitystä yli kuntarajojen ja jotka ovat tärkeitä sekä koko Suomen että Etelä-Savon kehitykselle, esimerkkeinä tie- tai rataoikaisuille varattavat maa-alueet tai teollisuudelle, kauppakeskuksille, turvetuotannolle tai jätehuoltoon varattavat maa-alueet.

Maakuntakaava ohjaa myös kuntien kaavoitusta. Tämä tarkoittaa sitä, että kuntien yleis-, asema- ja ranta-asemakaavat eivät saa olla ristiriidassa maakuntakaavan kanssa. Sekä kuntien että muiden viranomaisten, esimerkiksi ympäristökeskuksen tai tiepiirin, on edistettävä maakuntakaavassa hyväksyttyjä maankäyttölinjauksia, toisin sanoen ne eivät saa tehdä sellaisia päätöksiä, jotka vaikeuttavat maakuntakaavan toteutumista.

Jokaista alueen asukasta maakuntakaava koskee muun muassa siten, että se varaa alueita suojeltaviksi tai virkistyskäyttöön. Kaava voi lisäksi määritellä erilaisia suunnitteluperiaatteita. Ne voivat esimerkiksi säädellä loma-asutuksen määrää ja sijaintia.

Kuka maakuntakaavan tekee ja miksi?

Maakuntakaavan tekee kukin maakuntaliitto omalle alueelleen. Maakuntakaavat laaditaan yhteistyössä kuntien, muiden viranomaisten, elinkeinoelämän ja etujärjestöjen kanssa. Keskustelutilaisuuksissa ja tiedottamalla liitto kerää myös maakunnan maanomistajien ja muiden asukkaiden palautetta kaavan aluevarauksista.

Maakuntakaavan tehtävänä on ohjata maankäyttöä siten, että se on pitkällä aikavälillä suunnitelmallista ja ottaa huomioon sekä valtakunnalliset että maakunnalliset maankäytön tavoitteet. Niitä määrittelevät esimerkiksi valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet ja maakuntavaltuuston hyväksymät maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma.

Mitä asioita kaava säätelee?

Maakuntakaava säätelee melko yleisellä tasolla maankäyttöä eli se varaa maa-alueita esimerkiksi liikenteelle, elinkeinoelämälle, asumiselle, vapaa-ajan asumiselle, jätehuollolle, energiatuotannolle, luonnonsuojelulle ja virkistykselle.

Yksityiskohtaisesti maankäytöstä päättää kunta yleiskaavassa ja asemakaavassa sekä maanomistaja ja kunta yhdessä ranta-asemakaavassa.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kaikkia maankäytön viranomaisia koskee ns. maakuntakaavan edistämisvelvoite. Tämä tarkoittaa, että kaavoituksen lisäksi myös muissa viranomaispäätöksissä on huomioitava maakuntakaavamerkinnät ja pyrittävä aktiivisesti edistämään niiden toteuttamista.

Keitä kaava koskee?

Maakuntakaava tehdään koko Etelä-Savon alueelle eli kaikkiin sen kuntiin, joita ovat Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava.

Kaava koskeekin periaatteessa kaikkia eteläsavolaisia kuntia, niiden asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä. Erityisesti kaava koskee kaikkia niitä, jotka omistavat maata Etelä-Savossa.

Mistä kaavoitusasioista saa tietoa?

Maakuntakaavasta saa tietoa Etelä-Savon maakuntaliitosta (yhteystiedot tämän tiedotteen lopussa), tiettyinä aikoina kuntien ilmoitustauluilta, maakunnan tiedotusvälineistä ja maakunnan kirjastoista. Maakunnan kotisivuilta löytyy taustatietoa kaavoituksesta, siihen liittyviä asiakirjoja ja yhteystietoja.

Yleistietoa kaavoituksesta ja siihen liittyvistä säädöksistä saa mm. ympäristöhallinnon verkkopalvelusta sekä valtion säädöstietopankki Finlexistä.