Viraston henkilökunta

sähköposti/Skype For Business/Lync : etunimi.sukunimi@esavo.fi (å=a, ä=a, ö=o)
Postiosoite: Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli


Maakuntajohtajan esikunta

 • maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, 050 500 2584

  maakuntajohtaja Pentti Mäkinen johtaa maakuntaliiton virastoa Mikonkadulla Mikkelin keskustassa. Hänen alaisuudessaan työskentelee noin 30 henkilöä.

  pentti.makinen(at)esavo.fi

  pentti, mäkinen, maakuntajohtaja, maakuntaliitto, virasto, edunvalvonta, johto

 • maakuntajohtajan sihteeri Aino Salo, 044 770 0584

  Aino hoitaa maakuntajohtajan sihteerin tehtävät ja maakuntaliiton johtoryhmän sihteerin tehtävät.

  aino.salo(at)esavo.fi

  taina, saahko, maakuntajohtajan sihteeri

 • viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Teppo Leinonen, 044 770 0592

  Tepon tehtävänä on valvoa maakunnan etua ja hoitaa sidosryhmäyhteyksiä. Teppo myös koordinoi maakuntaliiton viestintätyötä ja viestintäryhmän toimintaa.

  teppo.leinonen(at)esavo.fi

  teppo, leinonen, yhteyspäällikkö, edunvalvonta, sidosryhmä

 • maakuntauudistuksen projektipäällikkö Maija Korhonen, 044 770 0570

  Maija vastaa maakuntauudistuksen ja uuden maakunnan käynnistämisen esivalmistelusta.

  maija.korhonen(at)esavo.fi

 • maakuntauudistuksen projektikoordinaattori Taina Saahko, 040 632 6132

  Taina koordinoi maakuntauudistuksen esivalmistelun käytännön järjestelyjä ja viestintää.

  taina.saahko (at) esavo.fi


Aluekehitysyksikkö

 • aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, 040 540 5903

  Riitta johtaa maakuntaliiton aluekehitysyksikköä. Hän toimii myös maakuntajohtajan varahenkilönä.

  riitta.koskinen@esavo.fi

  riitta, koskinen, aluekehitys, aluekehitysjohtaja, ohjelma, suunnitelma

 • kehittämispäällikkö (matkailu ja kulttuuri) Heli Gynther, 040 773 7285

   

  Helin vastuulla liitossa ovat maakunnan matkailun ja kulttuurin kehittämistehtävät.

  heli.gynther(at)esavo.fi


  heli, gynther, kehittämispäällikkö, matkailu, kulttuuri

 • kehittämispäällikkö (elinkeinoelämä/innovaatiotoiminta) Tomi Heimonen, 050 522 8587

  Tomi vastaa muun muassa elinkeinoelämän, yritysten toimintaympäristön ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen liittyvistä valmistelutehtävistä. Hän valmistelee myös maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman.

  tomi.heimonen@esavo.fi

  tomi, heimonen, aluekehitys, teknologia, yritysten toimintaympäristö, elinkeinoelämä, innovaatiotoiminta, maakuntaohjelma, toimeenpanosuunnitelma

 • ennakointiasiantuntija Hanna Kautiainen, 044 770 0519

  Hanna vastuulle kuuluvat maakuntaliitossa ennakointiasiat, muun muassa toimialojen ja työpaikkojen kehitys. Hanna työskentelee maakuntaliiton Tulevaisuusloikka-ennakointihankkeessa.

  hanna.kautiainen(at)esavo.fi

  hanna, kautiainen, ennakointi, työpaikat, toimialat, suunnittelija

 • ennakointiasiantuntija Anne Kokkonen, 044 770 0512

  Annen vastuulle kuuluvat maakuntaliitossa ennakointiasiat, muun muassa toimialojen ja työpaikkojen kehitys. Anne työskentelee maakuntaliiton Tulevaisuusloikka-ennakointihankkeessa.

  anne.kokkonen(at)esavo.fi

  anne, kokkonen, ennakointi, tulevaisuusloikka

 • tilastoasiantuntija Jaana Kokkonen, 044 770 0574

  Jaana kokoaa tietopalveluaineistoja ja tilastoja maakunnasta. Hänen vastuullaan ovat myös tietojulkaisut.

  jaana.kokkonen(at)esavo.fi

  jaana, kokkonen, tilastosihteeri, tilasto, tilastot, tietopalvelu, tietojulkaisut

 • ohjelmapäällikkö (maakuntastrategia ja -ohjelma) Jyrki Kuva, 040 757 6698

  Jyrki vastaa maakunnallisesta ohjelmatyöstä, erityisesti maakuntastrategian ja -ohjelman teosta.

  Jyrkin vastuulla ovat myös maaseutuasiat sekä elintarvike- ja metsätalouteen liittyvät asiat.

  jyrki.kuva(at)esavo.fi

  jyrki, kuva, ohjelmapäällikkö, maakuntasuunnitelma, maakuntaohjelma, osaamiskeskus, maaseutu, elintarvike, metsätalous,

 • kehittämispäällikkö (koulutus tutkimus ja ennakointi) Teemu Räihä, puh. 044 770 0571

  Teemu vastaa tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan kehittämisestä sekä maakuntastrategian valmistelusta.

  teemu.raiha(at)esavo.fi

  Teemu, Räihä. koulutus, tutkimus, kehittämispäällikkö, ennakointi

 • ohjelmapäällikkö Outi Leppäkangas, puh. 044 770 0239

  Outi vastaa rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanosta ja koordinoinnista maakuntaliitossa.

  Outi toimii myös maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön sihteerinä.

  outi.leppakangas(at)esavo.fi

  ohjelmapäällikkö, EU-ohjelmat, yhteistyöryhmä, sihteeristö

 • kehittämispäällikkö (hyvinvointi) Eveliina Pekkanen, 044 770 0591

  Eveliina vastaa maakuntaliitossa hyvinvointiin liittyvistä asioista sekä niihin liittyvistä kehittämistehtävistä.

  eveliina.pekkanen(at)esavo.fi

  eveliina, pekkanen, kehittämispäällikkö, EU-hankkeet, EU-ohjelma

 • koordinaattori (Suomi 100- hanke) Anu-Anette Varho, 044 770 0577

  Anu-Anette vastaa maakunnallisen Suomi 100 juhlavuoden koordinaattorin tehtävistä.

  anu.anette.varho (at) esavo.fi

 • koordinaattori (hyvinvointia kulttuurista -hanke) Taru Tähti, 040 704 3861

  Tarun vastaa Taiteen edistämiskeskuksen osarahoittaman maakunnallisen Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon -hankkeen toteuttamisesta yhteistyössä eri sidosryhmien ja toimijoiden kanssa.

  taru.tahti (a) esavo.fi

  Taru, Tähti, koordinaattori, hyvinvointia, kulttuurista, hanke


Aluesuunnitteluyksikkö

 • aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, 040 723 6760

  Jarmo johtaa maakuntaliiton aluesuunnitteluyksikköä.

  jarmo.vauhkonen(at)esavo.fi

  jarmo, vauhkonen, aluesuunnittelujohtaja, aluesuunnittelu, kaavoitus, maakuntakaava

 • ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, 040 724 9618

  Maakuntaliiton ympäristöpäällikkönä Sannan vastuualueenaan ovat selvitykset, jotka liittyvät luonnonsuojeluun, maisema-alueisiin, kulttuuriympäristöön, harjuihin, virkistysalueisiin, pohjavesiin ja soranottoon.

  Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja Saimaan virkistysalueyhdistys ry ovat myös Sannan työsarkaa.

  Sanna on myös yksikön päällikön varahenkilö.

  sanna.poutamo(at)esavo.fi

  sanna, poutamo, ympäristöpäällikkö, maakuntakaava, ympäristövaikutusten arviointi, saimaan virkistysalueyhdistys, luonnonsuojelu, maisema-alueet, kulttuuriympäristö, harjut, virkistysalueet, pohjavedet, soranotto

 • kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, 0400 977 672

   

   

  Janne valmistelee liitossa maakuntakaavaa.

  Kaavatyössä Jannen vastuulla ovat selvitykset, jotka liittyvät asumiseen, palveluihin, teollisuuteen, matkailuun, loma-asumiseen ja eräisiin erityisalueisiin.

  Paikkatiedon hallinta, tietopalvelun ja tiedonhallinnan kehittäminen ja kuntakaavoituksen seuranta ovat myös Jannen työsarkaa.

  janne.nulpponen(at)esavo.fi


  janne, nulpponen, kaavoituspäällikkö, maakuntakaava, tuulivoimakaava, vaihemaakuntakaava, kaavoitus, paikkatieto

 • kehittämispäällikkö Marko Tanttu, 044 770 0488

  Markon työtehtävät liittyvät maakuntakaavan valmisteluun. Markon vastuulla ovat liikenne, tietoliikenne, energiahuolto, kunnallistekninen huolto ja turvetuotanto sekä niihin liittyvät selvitykset.

  marko.tanttu(at)esavo.fi

  marko, tanttu, maakuntainsinööri, maakuntakaava,liikenne, energiahuolto, kunnallistekninen huolto, turvetuotanto


Hallinto- ja kehittämisyksikkö

 • hallinto- ja kehittämisjohtaja Hanna Makkula, puh. 0400 618 489

  Hanna johtaa maakuntaliiton hallinto- ja kehittämisyksikköä.

  Hanna toimii myös maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen sihteerinä.

  hanna.makkula(at)esavo.fi

  hanna, hallinto- ja kehittämisjohtaja, hallinto, maakuntajohtaja, maakuntahallitus, maakuntavaltuusto

 • talouspäällikkö Jutta Kiiskinen, 044 770 0572

  Jutta hoitaa maakuntaliiton kirjanpidon. Hän vastaa maksuliikenteestä ja tilinpäätöksestä.

  Jutta toimii myös yksikön päällikön hallinto- ja kehittämisjohtaja Hanna Makkulan varahenkilönä.

  jutta.kiiskinen(at)esavo.fi

  jutta, kiiskinen, talouspäällikkö, kirjanpito, maksuliikenne, talous, tilinpäätös

 • tietojärjestelmäpäällikkö Tuomo Laakso, 044 2841 042

  Tuomo vastaa maakuntaliiton tietohallinnosta, ICT-tekniikasta ja ICT-hankinnoista.

  tuomo.laakso(at)esavo.fi

  Tuomo, ICT, tietojärjestelmä, tiedonhallinta, hankinnat

 • hallintosihteeri Tiina Hämäläinen, 044 770 0490

  Tiina vastaa maakuntaliiton palkanlaskennasta ja hoitaa henkilöstöasioita.

  tiina.hamalainen(at)esavo.fi

  tiina, hämäläinen, palkka, palkkalaskenta, henkilöstö

 • maksatusasiantuntija Arja Keinänen, 044 770 0579

  Arja hallinnoi ja seuraa maakunnan kehittämisrahahankkeita ja EU:n tavoiteohjelmahankkeita. Hän tekee myös hankkeille ns. paikanpäällätarkastuksia.

  Arja hoitaa maakunnan kehittämisrahan ja EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa.

  arja.keinanen(at)esavo.fi

  arja, keinänen, maksatustarkastaja, hankkeet, paikanpäällätarkastukset, maksatukset, neuvonta

 • virastoemäntä Kirsi Kovanen, 044 770 0575

   

  Kirsi hoitaa maakuntaliiton kokoustarjoilut ja pitää viraston tilat puhtaina.

  kirsi.kovanen(at)esavo.fi


  kirsi, kovanen, virastoemäntä, tarjoilu, puhtaanapito, siivous

 • maksatusasiantuntija Marjut Laitinen, 044 770 0576

  Marjut hallinnoi ja seuraa maakunnan kehittämisrahahankkeita ja EU:n tavoiteohjelmahankkeita. Hän tekee myös hankkeille ns. paikanpäällätarkastuksia.

  Marjut hoitaa maakunnan kehittämisrahan ja EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa.

  marjut.laitinen(at)esavo.fi

  marjut, laitinen, maksatustarkastaja, hankkeet, paikanpäällätarkastukset, maksatukset, neuvonta

 • maksatusasiantuntija Kirsi-Maaria Piispanen, 044 770 0578

  Kirsi-Maaria hallinnoi ja seuraa maakunnan kehittämisrahahankkeita ja EU:n tavoiteohjelmahankkeita. Hän tekee myös hankkeille ns. paikanpäällätarkastuksia.

  Kirsi-Maaria hoitaa maakunnan kehittämisrahan ja EU:n tavoiteohjelmien hankemaksatuksia ja antaa maksatusneuvontaa.

  kirsi-maaria.piispanen(at)esavo.fi

  kirsi-maaria, piispanen, maksatustarkastaja, hankkeet, paikanpäällätarkastukset, maksatukset, neuvonta

 • tiedonhallinnan asiantuntija Raili Repo, 044 770 0518

  Raili suunnittelee graafisen ilmeen maakuntaliiton julkaisuille ja toteuttaa julkaisut.

  Hän vastaa myös liiton arkistotoimesta ja asianhallinnasta sekä kuvarekisteristä ja muun muassa kuvien lainauksesta ulkopuolisille.

  raili.repo(at)esavo.fi

 • hallintosihteeri Tanja Valanta, 044 770 0580

  Tanja hoitaa erilaisia asiakaspalvelutehtäviä. Hän käsittelee liiton postit, kirjaa asiakirjat niiden hallintajärjestelmään ja tekee yleisiä toimistotehtäviä.

  Tanjalta saa pöytäkirjaotteet liiton päättävien elinten kokouksista. Hän huolehtii myös liiton matka- ja kokousjärjestelyistä.

  tanja.valanta(at)esavo.fi

Pentti Mäkinen johtaa maakuntaliiton virastoa maakuntajohtajana. Virasto sijaitsee Mikkelin keskustassa Mikonkatu 5:ssä..