Tuulivoimaselvitys

Etelä-Savon maakuntaliitto käynnisti keväällä 2010 yhdessä Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Kainuun ja Keski-Suomen liittojen kanssa tämän selvitystyön. ”Sisä-Suomen potentiaaliset tuulivoima-alueet” – selvityksessä liitot tarkastelevat tuulivoimatuotannon maankäytöllisiä edellytyksiä omalla alueellaan yhtenevin kriteerein. Konsultti laatii tämän jälkeen teknistaloudellisen ja maisemallisen tarkastelun potentiaalisimmille alueille sekä kokoaa yhteen selvitystyön tulokset. Konsulttityö valmistuu kesäkuussa 2011. Raportin Etelä-Savon maakunnan osuus on luettavissa tästä:

Sisä-Suomen tuulivoimaselvitystä on tarkennettu tuulivoimaa käsittelevän Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan prosessin aikana seuraavilla selvityksillä:

Taustatietoa: