Vireillä olevat maakuntakaavat

Maakunnan liiton yhtenä tehtävänä on kehittää maakunnan toimintaympäristöä mm. laatimalla maakuntakaavaa, pitämällä kaavaa ajan tasalla ja kehittämällä sitä. Maakuntaliitto tarpeen mukaan päivittää ja täydentää voimassa olevaa maakuntakaavaa laatimalla vaihemaakuntakaavoja. Tällä hetkellä vireillä oleviin vaihemaakuntakaavoihin voi tutustua oheisista linkeistä:

>> 2. vaihemaakuntakaava. Maakuntahallitus päätti 20.3.2017 määrätä kaavan tulemaan voimaan valituksesta riippumatta, joten kaavaprosessi on keskein vain valituskäsittelyn osalta. Maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksestä on jätetty yksi valitus.