Maakuntaliiton virasto

Etelä-Savon maakuntaliitto sijaitsee Mikkelissä Mikonkadulla. Viraston työtä johtaa maakuntajohtaja ja hänen alaisuudessaan työskentelee reilut kolmisenkymmentä viranhaltijaa ja toimihenkilöä.

Viraston organisaatio

maakuntajohtaja Pentti Mäkinen
(Pentti Mäkisen painokelpoinen rintakuva ja kokovartalokuva, jpg.)

maakuntajohtajan sihteeri Aino Salo

Aluekehitysyksikkö
 • alueellinen kehittäminen
 • maakunnan kehittämissuunnittelu
 • elinkeinoelämän edistäminen
 • koulutuksen ja tutkimuksen edistäminen
 • tietoyhteiskunnan kehittäminen
 • maaseudun kehittäminen
 • kunnallishallinto ja -talous
 • matkailu ja kulttuuri

aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen

Aluesuunnitteluyksikkö
 • maakunnan perusrakenteen kehittäminen
 • maakuntakaavan laatiminen
 • maakuntakaavan toteutumisen edistäminen

aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen

Hallinto- ja kehittämisyksikkö
 • yleishallinto
 • taloushallinto
 • henkilöstöhallinto
 • toimistopalvelut ja muu sisäinen palvelutuotanto
 • maakuntarahan ja siihen liittyvän EU-osarahoituksen maksatus, seuranta ja valvonta

hallinto- ja kehittämisjohtaja Hanna Makkula

Pentti Mäkinen johtaa maakuntaliiton virastoa maakuntajohtajana. Virasto sijaitsee Mikkelin keskustassa Mikonkatu 5:ssä.