Viitosväylän kehittäminen

Vahva Viitosväylä - Itäisen Suomen menestyksen edellytys

Viitosväylä on Itäisen Suomen valtaväylä ja kehityskäytävä pääkaupunkiseudulta Saimaalle ja Lappiin. Se kokoaa yhteen eri liikennemuodot, asutuksen, elinkeinot ja virkistyskohteet. Viitosväylä kytkee alueen kaupunkikeskukset toisiinsa sekä muuhun Suomeen, Venäjään ja Eurooppaan.

Viitosväylän kehittämishanke kokoaa yhteen väylän varren julkiset ja yksityiset toimijat

Viitostie Ry on yhdessä alueensa kuntien, maakuntaliit­tojen ja elinkeinoelämän kanssa käynnistänyt kehittä­mishankkeen, jonka tavoitteena on sisällyttää Viitosväylä investointikohteena vuoden 2011 Liikennepoliittiseen selontekoon.

Hanke käynnistyi syksyllä 2008 hankesuunnitelman laati­misella ja jatkui vuonna 2009 yhteistyö-ja viestintähank­keena. Joulukuun 2009 eduskuntaseminaarissa kiteytet­tiin yhteiset tavoitteet ja tahtotila. Työ jatkuu Viitostie ry:n puitteissa tiiviisti kytkettynä Liikenneviraston, maakunta­liittojen, ELY-keskusten ja kauppakamareitten kehittämis­työhön.

Viitosväylä-esittelyaineistot

Viitostie ry järjesti Eduskuntatalolla 16.12.2009 kehittämisseminaarin jonka ohjelma on ohessa. Esitykset avautuvat linkeistä pdf-muotoisina.

Seminaarin ohjelma

Avaus ja johdatus päivän teemaan
Markku Kakriainen, toimitusjohtaja, Etelä-Savon kauppakamari
puheenjohtaja, Viitostie ry

2010 - luvun liikennepolitiikka
Anu Vehviläinen, liikenneministeri, Liikenne- ja viestintäministeriö

Venäjä - haasteet ja mahdollisuudet
Pekka Huhtaniemi, alivaltiosihteeri, Ulkoasiainministeriö
puheenjohtaja, EuroRussia -foorumi

Viitosväylä -kehittämishankkeen esittely
Björn Silfverberg, DI, johtava konsultti, WSP Finland Oy

Kommenttipuheenvuoro
Petri Keränen, tiejohtaja, Savo-Karjalan tiepiiri

Valtion budjetit vuosien saatossa ja liikenneinvestoinnit
Kari Rajamäki, kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja

Aluerakenne ja kehityskäytävät
Perttu Vartiainen, rehtori, Itä-Suomen yliopisto

Kommenttipuheenvuorot
Esko Torssonen, toimitusjohtaja, Suomen Kiitoautot Oy
Kari Turunen, kehitysjohtaja, RTG Matkatoimisto Ready to Go Oy
Matti Viialainen, maakuntajohtaja, Etelä-Savon maakuntaliitto

Viitostie - kansallisväylä

Viitostie kulkee halki koko Suomen.  >Tutustu Viitostien mahdollisuuksiin.