Etelä-Savon Venäjä-toimintasuunnitelma

Uusiutuva Etelä-Savo -maakuntastrategian 2009 - 2015 yksi strateginen päämäärä on Venäjä-osaaminen ja Pietari-yhteydet. Vastuu tämän päämäärän toteuttamisesta on määritelty maakuntaliitolle.

Venäjä-osaaminen konkretisoituu Etelä-Savon maakuntaohjelman 2011 - 2014 toimintalinjoissa Menestyvä yritystoiminta ja Uudistuneet ja erikoistuneet osaamisrakenteet. Etelä-Savo ja Venäjä - Suunnitelma maakunnan Venäjä-toimintojen vahvistamiseksi (= maakunnan Venäjä-toimintasuunnitelma) puolestaan on toimijaorganisaatioiden Venäjä-strategioita yhdistävä maakunnallinen, monialainen toimenpideohjelma suhteessa Venäjään.

Maakuntahallitus hyväksyi Venäjä-toimintasuunnitelman alun perin 15.12.2008, ja sen päivitetyn version 22.2.2010. Toimintasuunnitelma sisältää kahdeksan painopistealuetta: Yritystoiminnan edellytysten vahvistaminen, Koulutus ja tutkimus, Teknologia ja innovaatiot, Matkailu ja vapaa-aika, Kulttuuri ja liikunta, Liikenneyhteydet, Maahanmuuttajat sekä Venäjän kieli- ja kulttuuriosaaminen.

Etelä-Savon Venäjä-toimintasuunnitelman toteuttaminen 2010 -hanke antaa maakuntaliitolle edellytykset johtaa toimintasuunnitelman toteuttamista, toteuttaa suunnitelman sisältöjä sekä pitää toimintasuunnitelmaa ajan tasalla. Hankkeessa toteutettavat konkreettiset toimenpiteet löytyvät Venäjä-toimintasuunnitelmasta.

Lisätietoja antaa aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903.

Suunnitelma

Etelä-Savon Venäjä-yhteistyö konkretisoituu toimintasuunnitelmassa.  >Tutustu suunnitelmaan.

Matkailutietoa

Venäläiset matkustavat Etelä-Savoon ja koko Suomeen entistä enemmän. >Lue lisää.