Venäjä-toimintojen kehittäminen

Etelä-Savon maakuntaliitto on laatinut yhteistyössä maakunnan muiden Venäjä-toimijoiden kanssa toimintasuunnitelman maakunnan Venäjä-toimintojen vahvistamiseksi.

Sen painopisteitä ovat yritystoiminta, koulutus ja tutkimus sekä kulttuurin ymmärtäminen ja venäjän kielen opiskelu.

Etelä-Savo on mukana Kaakkois-Suomi - Venäjä ENPI -ohjelmassa ja vuodestä 2014 lähtien Kaakkois-Suomi - Venäjä ENI -ohjelmassa.

Maakuntaliitto ja Pietarin kaupunki kunnostuttivat kesällä 2010 kenraalikuvernööri Yrjö Maunu Sprengtportenin hautapaikan. >Lue lisää.

Venäläismatkailijat

Etelä-Savon maakuntaliitto selvitytti venäläisten matkailutottumuksia. >Tutustu TAK Rajatutkimuksen tekemään selvitykseen.

Kiinteistöopas

Etelä-Savo on laatinut oppaat venäläisille kiinteistön ostajille ja rakentajille. Oppaat on saatavilla myös suomeksi.
>Tutustu kirjasiin.