Suora osoite: http://www.esavo.fi/vaihemaakuntakaava2

2. Vaihemaakuntakaava

Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavassa päivitetään ja täydennetään vuonna 2010 vahvistettua maakuntakaavaa useiden maankäyttömuotojen osalta. Keskeisin päivittämisen kohde on luonnonvarojen kestävä käyttö. Luonnonvarojen kestävän käytön lisäksi päivitettiin maakuntakaavaa vähittäiskaupan suuryksiköiden, arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja maisemien, luonnonsuojelualueiden, kehittämisperiaatemerkintöjen sekä mm. yksittäisten matkailu- ja virkistysmerkintöjen osalta.

Etelä-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan kokouksessaan 12.12.2016. Valitusajan puitteissa hyväksymispäätöksestä jätettiin Itä-Suomen hallinto-oikeuteen yksi valitus. Valitus on käsittelyssä hallinto-oikeudessa. Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 20.3.2017 määrätä kaavan tulemaan voimaan kokonaisuudessaan valituksesta riippumatta. Ohessa kuulutus pdf-muodossa. Päätöksestä kuulutetaan maakuntaliiton ja jäsenkuntien ilmoitustaululla 20.3.2017 alkaen sekä maakunnan päälehdissä viikon 12 aikana.

Voimaantulleen Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan aineistot:

>>Kaikki voimassaolevat maakuntakaavat Etelä-Savossa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Muuta aikaisempaa materiaalia:

Kaava-aineistoja

>>Voimassaolevat maakuntakaavat