Suora osoite: http://www.esavo.fi/tuulivoimakaava

1. vaihemaakuntakaava

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavalla täydennetään Etelä-Savon voimassaolevaa maakuntakaavaa tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden osalta.

Etelä-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan 9. kesäkuuta 2014 ja ympäristöministeriö vahvisti kaavan 3.2.2016. Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava on lainvoimainen.

>>Ympäristöministeriön vahvistuspäätös (pdf)
>>Kuulutus voimaantulosta (pdf)
>>Kaava-aineistot

Kaava-aineistoja

>>Voimassaolevat maakuntakaavat