Mikkeli turvallisuuden päämajakaupungiksi

Eri yhteiskuntien kokonaisturvallisuuden vahvistamiseksi ja edistämiseksi halutaan tunnistaa ja löytää selkeitä ja toimivia rakenteita, käytäntöjä ja malleja. Globaalisti on tarjolla runsaasti erilaisia koulutuksia ja tapahtumia, mutta vain vähän korkean profiilin tarjontaa, jolla osoitetaan miten turvallisuutta käytännössä tuotetaan ja toteutetaan paikallisena ja alueellisena yhteistyönä eri toimijoiden ja hallinnon sektorien yhteistyönä.

Globaaleilla turvallisuusmarkkinoilla onkin nähtävissä selkeä tarve "one stop shop" -ratkaisulle (eli kokonaisille ohjelmapaketeille matkoineen, majoituksineen jne.), jossa korkean tason asiantuntijaryhmät voivat käytännön tasolla tutustua turvallisuusratkaisujen tuottamiseen. Mikkelillä kaupunkina ja Etelä-Savolla maakuntana on erinomaiset mahdollisuudet ottaa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin johtava asema "turvallisuuden päämajakaupunkina", joka on turvallisuusalan korkeatasoisten incoming-ryhmien luonteva keskipiste kuvaamme tätä toimintamallia "käytäntökaupunkina", koska juuri turvallisuuden käytännön näyttäminen on kansainvälisesti kysyttyä.

Mikkelillä on kaupunkina vahva asema sekä "kovan turvallisuuden" puolella (mm. Maavoimien esikunta) eftä Etelä-Savon pelastuslaitoksen kotipesänä. Mikkelissä toimii myös monia turvallisuusalan tärkeitä suomalaisia kansainvälisille markkinoille suuntautuvia yrityksiä, ja kaupungissa sijaitsevat korkeakoulut ja yliopistot (Mikkelin ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto) ovat tässä työssä myös tärkeitä. Etelä-Savon pelastuslaitos on jo tällä hetkellä kansainvälinen benchmark monissa toiminnoissaan ja tulee olemaan keskeinen toimija Euroopan-laajuisessa 18 partnerin kansainvälisessä ToxiTriage-hankkeessa (jossa kehitetään operatiivista ja teknologista vastetta CBRNE-uhkiin) ja etenkin sen suuressa loppuharjoituksessa kesällä 2019.

Hankkeen tavoitteena on käynnistää seuraavat kehitysprosessit:
1. Kokonaisturvallisuuden käytäntökaupunki -kokonaisuuden kehittäminen
2. Etelä-Savoon suuntautuvan korkean tason asiantuntijaturismin kehittäminen
3. Turvallisuuden alan toimijaverkoston yhteistoiminnallinen kehittäminen

Hanke jakautuu kolmeen työvaiheeseen, joissa:
1. rakennetaan kansainvälisille markkinoille soveltuva konsepti ja toimintamalli
2. kehitetään kolme - neljä ohjelmallista peruspakettia, joita markkinoidaan potentiaalisille asiakkaille
3. toteutetaan vähintään kaksi kansainvälisen asiantuntijaryhmän vierailua sekä laaditaan niiden perusteella kattavat oppimisraportit toiminnan vaikutusten arvioimiseksi sekä toiminnan jatkuvaksi kehittämiseksi.

Hankkeen toteuttajina ovat Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja Societal Security Solutions Oy kumppaneinaan mm. turvallisuusalan julkiset toimijat kuten pelastuslaitos ja puolustusvoimat sekä turvallisuusalan yritykset ja matkailualan toimijat.

Hankkeen kustannusarvio ja haettu avustus
Hakija on esittänyt seuraavan kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman rahoituspäätöksen pohjaksi:
Hankkeen kustannukset  

Hankkeen kustannukset 78958 €
./. Hankkeen tulot 0 €
Rahoitettavat nettomenot 78 957 €
Rahoitussuunnitelma:
Kokonaisrahoitus: 78 958 €
AIKO-rahoitus: 55270 €
Kuntarahoitus: 8164 €
Muu julkinen rahoitus: 0 €
Yksityinen rahoitus: 15524 €


 


Tuen osuus on 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista.
Hankkeen kesto: Hankkeen toteuttamiselle on esitetty seuraavaa kesto: 1.5. - 31 .12.2017

Valmistelija: Kehittämispäällikkö Heli Gynther, puh.040-7737 285, heli.gynther@esavo.fi