Tilastot

Etelä-Savon maakuntaliitto kokoaa ja pitää yllä lukuisia tilastoja Etelä-Savon maakunnan kehityksestä. Tilastotietoja kootaan muun muassa väestökehityksestä, koulutuksesta, työllisyydestä, elinkeinoelämän kehityksestä ja alue- ja kuntataloudesta.

Tällä sivulla oleva tilastot ovat pääosin pdf-tiedostoja, joiden lukemiseen tarvitaan ilmaiseksi ladattava AcrobatReader-ohjelma.

Etelä-Savo ennakoi - Tilasto- ja ennakointitietoa Etelä-Savosta / Etelä-Savon ELY-keskus ja Etelä-Savon maakuntaliitto

Etelä-Savon maakuntaprofiili 21.11.2017

Etelä-Savon kunnat 2013 27.8.2013
Vaalipiirit ja maakunnat 2013 27.8.2013

Väestö  (Syyskuun ennakkotietoihin tulee myöhemmin korjauksia muuttoliiketietoihin /Tilastokeskus)
Väestönmuutosten ennakkotietoja Etelä-Savossa 1.1.-30.9.2017 24.10.2017
Väestönmuutosten ennakkotietoja kunnittain Etelä-Savossa 1.1.-30.9.2017 24.10.2017
Väestönmuutosten ennakkotietoja maakunnittain 1.1.-30.9.2017 24.10.2017

Pinta-ala- ja väestötietoja 31.12.2016 7.4.2017

Väkiluku ja muutos 2016 7.4.2017
Väkiluku Etelä-Savossa 1980 - 2016 7.4.2017
Väestö ikäryhmittäin 31.12.2016 7.4.2017
Väestön ikä- ja sukupuolirakenne (pyramidit) 31.12.2016 7.4.2017

Maakuntien välinen muuttoliike 2016 19.5.2017
Maassamuutto ikäryhmittäin 2016 19.5.2017
Kokonaisnettomuutto ikäryhmittäin 2006 - 2015 18.5.2016
Kokonaisnettomuutto ikäryhm./kunnittain Etelä-Savossa 2016 19.5.2017
Kokonaisnettomuutto alueittain 2015 18.5.2016

Väestön koulutusrakenne 2016 3.11.2017

Väestöennuste alueittain 2015 - 2040 16.11.2015

Työvoima ja elinkeinorakenne
Työttömyystietoja Etelä-Savossa 31.10.2017 21.11.2017
Elinkeinorakenne 2015 (% työpaikoista) 28.9.2017
Työpaikat toimialoittain 2012-2015 (TOL2008) 28.9.2017
Työlliset toimialoittain 2012-2015 (TOL2008) 28.9.2017

Työllisyys- ja työttömyysaste 1998 - 2016 12.4.2017

Kuntien välinen työssäkäynti 2014 Etelä-Savossa 7.11.2016
Kuntien välinen työssäkäynti 2014 Etelä-Savossa, % 7.11.2016
Maakuntien välinen työssäkäynti 2014 / Etelä-Savo 7.11.2016

Väestön pääasiallinen toiminta 2000 - 2015* 22.12.2016
Taloudellinen huoltosuhde 2015* 22.12.2016

Aluetalous ja tuotanto
Väkiluku ja BKT maakunnittain 2014*, % koko maasta 13.12.2016
BKT euroa/asukas maakunnittain 2014* 13.12.2016
BKT maakunnittain 2014*, milj. €  13.12.2016

Kuntatalous
Kuntien elinvoimamittaristo (excel-tiedosto) 15.7.2016

Kuntakohtaisia tietoja
Etelä-Savon SOTE-alue (Powerpoint-tiedosto) 1.12.2015
THL:n sairastavuusindeksi, Etelä-Savo (Powerpoint-tiedosto) 1.12.2015

Matkailu
Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 30.9.2017* 17.11.2017
Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 31.12.2016* 17.2.2017
Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 31.12.2015* 19.2.2016

Yöpymiset kuukausittain 2017* 17.11.2017
Yöpymiset kuukausittain 2016* 17.2.2017
Yöpymiset kuukausittain 2015* 19.2.2016

Kotimaiset/ulkomaalaiset yöpymiset 1995 - 2013* 21.2.2014
Yöpymiset (vrk ja indeksi) 1995 - 2013* 21.2.2014

Kesämökit 2016 24.5.2017
Käyntikohteissa ja tapahtumissa kävijät 2005-2016 5.5.2017

Tilastolinkkejä
    * Etelä-Savo ennakoi
    * Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
    * Kuntaliitto - Kunnat.net
    * Sisäasiainministeriö
    * Tilastokeskus - ilmainen Statfin-tietokanta
      (Kuntaportaali) Keskeisiä tilastotietoja kunnittain
    * Muut maakunnat

Sivustoa päivitetty: 29.11.2017 /jk


Aluehallintoviranomaiset keräävät monenlaisia tilastotietoja, jotka kertovat maakunnan asukkaiden elämänlaadusta.

Etelä-Savo ennakoi

Etelä-Savo ennakoi -sivusto sisältää kattavat tiedot alueen väestöstä, luonnosta, yrityksistä ja keskeisistä toimialoista. >Tutustu sivustoon.