Maakuntavaltuuston kokoustiedote 20.11.2017

23.11.2017

Etelä-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntaohjelman vuosille 2018-2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2020

Uudet maakuntaohjelmat on Suomessa tänä vuonna valmisteltu rinnan maakuntauudistuksen kanssa, ja ohjelmat ulottuvat syntyvien itsehallinnollisten maakuntien ensimmäisiin toimintavuosiin. Nyt yhteistyössä valmisteltu maakuntaohjelma toimii - sellaisenaan tai päivitettynä - tulevan maakuntalain tarkoittaman maakuntastrategian elinvoimaosiona. Se tuo muutosvaiheessa yhteistä näkemystä ja jatkuvuutta maakunnan aluekehitystyöhön. Maakuntaohjelma valmisteltiin vuorovaikutteisessa, kaikille osapuolille avoimessa ja osallistavassa prosessissa. Eri yhteyksissä laadintaan osallistui kaikkiaan noin 500 eteläsavolaista toimijaa.

Maakuntahallitus käsitteli ohjelman 1. luonnoksen syyskuussa, minkä jälkeen ohjelmaluonnos lähetettiin sidosryhmille kommentoitavaksi ja asetettiin nähtäville. Ohjelmaluonnoksesta annettiin yhteensä 43 lausuntoa. Ohjelman yhteys joulukuussa 2016 hyväksyttyyn Puhtaasti paras - Etelä-Savo 2030 -maakuntastrategiaan tunnistettiin lausunnoissa hyvin. Saatu palaute oli valtaosaltaan myönteistä eikä lausunnoissa esitetty ohjelman rakennetta tai valmisteluprosessia kyseenalaistavia näkemyksiä. Maakuntaohjelmaan sisältyvää toimenpidevalikoimaa pidettiin oikeaan osuneena, riittävän monipuolisena ja toteuttamiskelpoisena.

Etelä-Savon maakuntaohjelman 2018-2021 keskeinen sisältö

Etelä-Savo laati oman maakuntastrategiansa vuonna 2016, ja on sen jatkoksi valmistellut vuoden 2017 aikana esityksen strategiaan perustuvasta maakuntaohjelmasta vuosille 2018-2021. Strategian kolme kärkeä, maakunnan luontaisiin vahvuuksiin perustuvat Metsä - Ruoka - Vesi ovat elementit, joihin perustuvaan kestävään yritystoimintaan ja erityisosaamiseen alueen kasvupotentiaali rakentuu jatkossa.

Strategian kärkivalinnat konkretisoidaan toimenpiteiksi maakuntaohjelman viidessä sisältöteemassa:

  • Hyvinvoivat ihmiset ja ympäristö - Etelä-Savo on sujuvan arjen ja laadukkaan ympäristön maakunta
  • Elinkeinoelämän kasvu ja kansainvälistyminen - Etelä-Savo kasvaa kansainvälisyydestä ja digitaalisuudesta
  • Matkailu ja vapaa-aika - Etelä-Savo kansainvälistää Saimaan matkailua
  • Kestävä biotalous - Etelä-Savo synnyttää biotalouteen uutta liiketoimintaa ja innovatiivisia, kestäviä toimintamalleja
  • Älykäs erikoistuminen ja innovaatiot - Etelä-Savo luo ketteriä innovaatioita strategisilla kärkialoilla

Uusi maakuntaohjelma aukeaa tästä

Uusi talous- ja toimintasuunnitelma ohjaa maakuntaliiton toimintaa vuosina 2018-2020

Maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Savon maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelman. Maakuntaliiton vuoden 2018 toimintasuunnitelman nojaa uuden maakuntaohjelman painopisteiden laaja-alaiselle toteuttamiselle yhdessä maakunnan muiden toimijoiden kanssa. Uuden maakunnan valmistelu on myös keskeinen ja iso kokonaisuus, joka heijastuu maakuntaliiton toimintaan vuonna 2018. Maakuntaliitot ovat alueellaan vastuussa maakuntauudistuksen johtamisesta ja koordinoinnista aina kesään 2018 saakka, jolloin uusien maakuntien hallinnollisina yksikköinä on määrä aloittaa niin sanottuna väliaikaishallintona.

Maakuntaliiton taloudelliset resurssit vuonna 2018 koostuvat edelleen pääosin maakuntaliiton jäsenkuntien maksuosuuksista. Maakuntaliiton budjettiin kuuluu myös kehittämisrahoitusta. Kokonaisuudessaan liiton budjetti vuodelle 2018 on noin 3 miljoonaa euroa. Budjetin kokonaisuuteen tulee vuonna 2018 vaikuttamaan valtion maakuntauudistuksen valmisteluun osoittama rahoitus, joka kanavoidaan kaikkien maakunnan toimijoiden käyttöön maakuntaliiton kautta. Tämä valmistelurahoitus vuodelle 2018 täsmentyy vasta vuoden alussa. 

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2018-2020 aukeaa tästä

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Saimaannorppa ja kalastus- kyselyn tulokset

02.11.2015

Maa- ja metsätalousministeriön asettama Saimaannorppa ja kalastus-seurantaryhmä kuuli verkkokyselyllä Saimaan alueen asukkaita ja vapaa-ajanasukkaita saimaannorpan kannan turvaamiseksi luonnostelluista kalastuksen rajoituksista.

Etelä-Savon maakuntaliitto toteutti kaikille avoimen verkkokyselyn, joka valmisteltiin yhdessä Saimaannorppa ja kalastus-seurantaryhmän kanssa.

Kysely toteutettiin 20.8.-18.10. välisenä aikana. Kyselyyn vastasi 1483 vastaajaa, joista 447 ilmoitti asuvansa saimaannorpan esiintymisalueella.

Kyselyn tuloksiin pääset tästä linkistä.

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo (sanna.poutamo@esavo.fi), puh. 040 724 9618

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Suomi 100 -verkostotapaaminen

18.03.2016

Suomi 100 -juhlavuosi Etelä-Savossa

Itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta vuonna 2017. Se on Suomen suuri vuosi, joka rakennetaan yhdessä. Juhlavuosi synnyttää tekoja, elämyksiä ja ohjelmaa. Se elää koko Suomessa, koko vuoden 2017. Tekojen kautta tarkastellaan Suomen itsenäisyyden vuosisataa, nykyhetkeä ja tulevaisuutta.

Suomen itsenäisyyden juhlavuodelle 2017 rakennetaan valtakunnallinen ohjelmakokonaisuus Yhdessä -teemalla. Etelä-Savon maakunnallinen Tämä on koti -teema sitoo eteläsavolaisten kaupunkien, kuntien ja toimijoiden omat juhlavuoteen liittyvät tapahtumat ja tekemiset yhteen. Maakuntaliitto on käynnistänyt vuoden 2016 alusta Etelä-Savon Suomi 100 -juhlavuoden koordinaatiohankkeen, joka jatkuu juhlavuoden 2017 loppuun. Hankkeella muodostetaan maakunnallinen yhteistoimintaverkosto ja ohjelmakokonaisuus.

Etelä-Savon maakuntaliitto järjestää Suomi 100 -juhlavuoden verkostotapaamisen Villa Aurorassa (Tervaniementie 2, 52700 Mäntyharju) 30.3.2016 klo 11 alkaen. Tilaisuudessa kerromme ajankohtaisimmat kuulumiset valtakunnalliseen hankkeeseen liittyen sekä tiedotamme Etelä-Savon maakunnallisesta osuudesta. Paikalla on myös valtakunnallisen Suomi 100 -hankkeen päätuottaja Hannu Hyttinen.

Yksittäisten sparrausten varaaminen on myös mahdollista, varaa aikasi aluekoordinaattorilta:

Aluekoordinaattori Anu-Anette Varho, Etelä-Savo ja Mikkeli
puh. 044 770 0577
anu-anette.varho@esavo.fi

Ilmoittautuminen TÄMÄN LINKIN kautta 24.3.2016 mennessä.

Kaikille avoin ohjelma

Onko sinulla, yhdistykselläsi, seurallasi tai yritykselläsi pieni tai suuri ohjelmaehdotus, jonka voisi liittää Suomi 100 -ohjelmaan? Mukaan voi hakeutua aina syksyyn 2017 asti. Löydät ohjeet ja edellytykset niin ohjelmahankkeiden toteuttajille kuin yritysyhteistyötä varten hankkeen sivuilta.

Ystävällisin terveisin

Anu-Anette Varho
Suomi 100 -juhlavuoden aluekoordinaattori
Etelä-Savo ja Mikkeli


Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, 50100 MIKKELI
puh. 044 7700577
anu-anette.varho@esavo.fi
www.facebook.com/Suomi100EtelaSavo
 
esavosuomi100.wordpress.com/

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Näkymättömät kirkonkylät parrasvaloissa

24.05.2017

Maaseutukeskukset kuten kirkonkylät kannattelevat kaupunkiseutujen ulkopuolisia yhdyskunta-, liikenne- ja palvelujärjestelmiä, joiden alueella asuu noin 1,5 miljoonaa suomalaista. Kaupungistumisen ja hyvinvointiyhteiskunnan rakennemuutoksen alueelliset vaikutukset näkyvät erityisesti maaseudun yhdyskunta- ja palvelurakenteessa. Kirkonkylien ja muiden maaseututaajamien rooli muuttuu ja näille keskuksille haetaan uutta näkymää osana uusien maakuntien ja kuntien muotoutumista. Kirkonkylillä on merkitystä ja niiden tulevaisuus on iso ja ohittamaton kysymys osana SOTE- ja Maakunta-Suomea sekä kuntien elinvoimapolitiikkaa.

Kirkonkylät ja muut maaseudun ”näkymättömät yhdyskuntatyypit ja politiikan väliinputoajat” saivat yhden iltapäivän olla parrasvaloissa. Suomi 100 juhlavuoden kunniaksi Etelä-Savon maakuntaliitto, ympäristöministeriö, Itä-Suomen yliopisto ja Helsingin yliopisto järjestivät seminaarin suomalaisten kirkonkylien tulevaisuuden näkymistä tiistaina 16.5.2017 ympäristöministeriössä Helsingissä. Seminaarissa kuultiin työ- ja elinkeinoministeriön, Kuntaliiton, maakuntaliiton ja tutkijoiden puheenvuorot sekä paneelikeskustelu. Puheenvuoroissa avattiin näkymiä kirkonkylien ja maaseudun pienten keskusten kehitykseen ja tulevaisuuteen. Miten esimerkiksi digitalisaatio, biotalous tai muuttoliike vaikuttavat pienten keskusten tulevaisuuteen? Seminaarissa puhuttiin myös kestävän kehityksen rajoista ja muutokseen sopeutumisesta, resurssiviisaudesta, paikka- ja kumppanuusperusteisesta kehittämisestä sekä kirkonkylien renesanssista. Seminaarin alustuksiin voi tutustua maakuntaliiton kotisivuilla www.esavo.fi/pike.

Jarmo Vauhkonen
Aluesuunnittelujohtaja
Etelä-Savon maakuntaliitto
+358407236760, jarmo.vauhkonen@esavo.fi

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010