Terveyden edistäminen

Etelä-Savolla on maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma. Ohjelma etsii ratkaisuja, joiden avulla eteläsavolaisten terveys ja hyvinvointi kohenisivat koko väestön tasolla.

Ohjelma esitti maakuntaliitolle vetovastuuta ohjelman toteuttamisesta. Pitkällä aikavälillä ohjelman tavoitteena on tuoda eteläsavolaisille kunnille mittavat säästöt. Säästöt koituvat erityisesti ennalta ehkäisystä eli muun muassa siitä, että ihmisten elintavat muuttuvat aiempaa terveellisemmiksi.

Hyvinvoinnin edistämiseksi maakuntaliitossa toimii Kumppanuuspöytähanke, joka kehittää Etelä-Savon hyvinvointialaa. Tavoitteena on luoda laaja-alaisessa yhteistyössä hyvinvointialalle toimiva kehittämisrakenne, joka vastaisi tulevaisuuden haasteisiin.

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Kari Kangaspunta, puh. 044 770 0570.


Terveet elämäntavat ehkäisevät sairauksia.

Tulevaisuusfoorumi

Hyvinvointialan tulevaisuusfoorumi pohtii hyvinvoinnin mahdollisuuksia 12. helmikuuta 2014 Mikkelissä. >Lue lisää.