Maakuntaliiton tehtävät

Etelä-Savon maakuntaliiton tehtävät liittyvät maakunnan suunnitelmalliseen kehittämiseen ja edunvalvontaan.

Maakunnan suunnitteluun kuuluvat:

Kaikki muut maakunnan kehittämissuunnitelmat ja ohjelmat, myös EU:n aluepoliittiset tavoiteohjelmat, ovat edellä mainittujen kolmen asiakirjan johdannaisia.

Maakuntaliitto myöntää myös kehittämisrahaa, joka käytetään pääosin maakunnan EU-tavoiteohjelman mukaisiin hankkeisiin.

Painopistealoja maakunnan kehittämistyössä ovat:

  • elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
  • koulutus- ja tutkimus
  • maa- ja metsätalous, puutuote- ja teknologiateollisuus

Lisää tietoa maakuntaliiton tehtävistä:

Maakuntaliitto kehittää suunnitelmallisesti Etelä-Savoa ja valvoo sen etua.

Virastolle strategia

Etelä-Savon maakuntaliiton virasto valmisteli strategian ohjaamaan toimintaansa.
>Tutustu strategiaan.

Vuosi 2016

Tätä maakuntaliitto tekee vuonna 2016. >Tutustu talousarvioon ja -suunnitelmaan.