Suora osoite: http://www.esavo.fi/selvitykset

Selvitykset ja tausta-aineistot

Tälle sivulle kootaan tietoa Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan laadintaaan liittyvistä tausta-aineistoista ja selvityksistä. Alla olevat linkit joko avaavat pdf-tiedoston (lukemiseen tarvitsee Adobe readerin) tai aineistoon liittyvän kotisivun uuteen selainikkunaan. Luetteloa täydennetään sitä mukaa kun aineistoja valmistuu:

Keskusverkko, asuminen ja elinkeinorakenteet

Matkailu ja virkistys

Liikenne

Tekninen huolto ja erityisalueet

Luonnonvarojen käyttö

Kiviaineshuolto

Pohjavedet ja vedenhankinta

Turvetuotanto

Kaivokset

Luonnonympäristö

Kulttuuriympäristö

<< Takaisin 2. vaihemaakuntakaavan pääsivulle