Etelä-Savon maakuntaliiton ryhmäpoikkeusasetuksen mukainen päätös Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamasta projektista "Etelä-Savo - elinvoimainen Saimaan maakunta" A32041 - Savonlinnan oopperajuhlien tukeminen

Etelä-Savon maakuntaliitto on myöntänyt 31.5.2012 tukea Etelä-Savon maakuntaliitolle ja Savonlinnan oopperajuhlien kannatusyhdistys ry:lle Euroopan aluekehitysrahaston osarahoitteisen projektin "Etelä-Savo - elinvoimainen Saimaan maakunta" (A32041) toteuttamiseen. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1 943 220 euroa, josta tuen osuus on 70 % eli 1 360 254. Savonlinnan oopperajuhlien kannatusyhdistys ry:n osuus tästä tuesta  on 324 218 euroa. Tuki pitää sisällään sekä Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksen että valtion vastinrahan.

Etelä-Savon maakuntaliitto myöntää tuen Savonlinnan oopperajuhlien kannatusyhdistys ry:lle ryhmäpoikkeusasetuksen 651/2014 artiklan 53 mukaisena tukena kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen. Hyväksyttyjä toimintakustannuksia ovat suoraan kulttuurihankkeeseen tai -toimintoon liittyvät kustannukset, kuten kiinteistön ja kulttuuritilojen vuokraus, matkakulut, materiaalit ja tarvikkeet, jotka liittyvät suoraan kulttuurihankkeeseen tai -toimintoon, näyttelyjen arkkitehtoniset rakenteet ja näyttämölavasteet, koneiden, ohjelmistojen ja laitteiden lainaus ja vuokraus ja poistot niistä, tekijänoikeuksien kattamien teosten ja muiden niihin liittyvillä immateriaalioikeuksilla suojattujen sisältöjen hankkimisesta aiheutuvat kustannukset, mainontakustannukset ja kustannukset, jotka ovat suoraan seurausta hankkeesta tai toiminnosta.

Tuen myöntämistä asetuksen 651/2014 mukaisesti tukee Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklan 107 kohta 3 d, jonka mukaan sisämarkkinoille soveltuvana tukena pidetään tukea kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen, jos tuki ei muuta kaupankäynnin ja kilpailun edellytyksiä unionissa yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla. Tuki täyttää myös muut ryhmäpoikkeusasetuksen 1 luvun mukaiset yhteisten sääntöjen edellytykset.

Komissiolle tehdään yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukainen jälki-ilmoitus työ- ja elinkeinoministeriön välityksellä sähköisesti.

Liitteet

Rahoituspäätös (pdf)
Linkki hankkeen toimenpiteisiin