Pilottihaku: Uusia kulttuurihyvinvointikokeiluja Etelä-Savoon

Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon -hanke alkaa toukokuussa 2017 pilottihaulla.

Etsimme rahoitettavaksi kokeiluja, joilla lisätään ja juurrutetaan taidetta ja kulttuuria osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja alueellisia hyvinvointipalveluita.

Pilottien tarkoituksena on kehittää, kokeilla ja arvioida uusia toimintatapoja ja yhteistyömuotoja taide- ja kulttuuritoimijoiden sekä kunta- ja sote-sektorin välillä.

Pilottihaku on käynnissä 8.5.–7.6.2017. 

Pilotteihin on käytettävissä yhteensä 40 000 euroa, joka voidaan kohdentaa 3-5 pilotille. Pilottien toteuttajina voivat toimia esimerkiksi kunnat, sairaanhoitopiirit sekä muut yhteisöt. Hakijalta edellytetään omarahoitusta 30 % prosenttia pilotin kuluista.

Pilottirahoitusta hakevalta toteuttajalta edellytetään pilotointisuunnitelma sekä siihen liittyvä kustannusarvio. Vapaamuotoisen pilotointisuunnitelman tulee vastata seuraaviin kysymyksiin:

 • Ketkä pilotissa tekevät yhteistyötä?
 • Millainen kehittämistarve on taustalla?
 • Millaisilla konkreettisilla toimenpiteillä pilotissa vastataan kehittämistarpeeseen?
 • Miten toiminnan jatkuvuus turvataan pilotoinnin jälkeen?

Pilotin kustannusarviota toivotaan oheisen taulukon mukaisesti:

linkki pilottibudjettiin

Pilottihaussa annetaan painoarvoa seuraaville asioille:

 • juurruttaminen; joko pitkälle mietitty suunnitelma alkavan toiminnan juurruttamiseksi tai tavoitteena juurruttaa jo aiemmin käynnistettyä taidetoimintaa.
 • yhteistyöverkosto;
  • laaja verkostoyhteistyö
  • mukana tahoja, jotka eivät aiemmin ole osallistuneet kulttuurihyvinvointitoiminnan toteuttamiseen
  • mukana toimijoita eri kunnista Etelä-Savon maakunnan alueella
  • mukana pilottiin osallistuvien kuntien hyvinvointikoordinaattorit tai vastaavat henkilöt
 • rahoituspohja; omarahoituspohja on jakautunut useammalle taholle tai omarahoittajana on joku taho, joka ei aiemmin ole osallistunut kulttuurihyvinvointitoiminnan kustannuksiin.

Pilotointisuunnitelma ja kustannusarvio pyydetään lähettämään 7.6. klo 15 mennessä otsikolla ”Pilottihaku” osoitteeseen kirjaamo@esavo.fi

Tervetuloa mukaan pilottihaun työpajoihin!

Pilottihaku starttaa pilottityöpajoilla, jotka järjestetään samansisältöisinä Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa. Tule mukaan työpajaan kuulemaan lisää pilottihausta, esittelemään ja kehittämään pilotti-ideoitasi sekä etsimään kumppaneita pilottien toteuttamiseksi! Voit tulla mukaan hyvinkin alussa olevilla ideoilla - viedään niitä yhdessä eteenpäin.

Ilmoittaudu Pieksämäen työpajaan (8.5.) tästä linkistä:

https://www.lyyti.in/Hyvinvointia_kulttuurista_Pieksamaki

Ilmoittaudu Savonlinnan työpajaan (10.5.) tästä linkistä:

https://www.lyyti.in/Hyvinvointia_kulttuurista_Savonlinna

Ilmoittaudu Mikkelin työpajaan (12.5.) tästä linkistä:

https://www.lyyti.in/Hyvinvointia_kulttuurista_Mikkeli

Lisätietoja pilottihausta ja työpajoista:

Taru Tähti

koordinaattori (osa-aikainen)

Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon -hanke

Etelä-Savon maakuntaliitto

Mikonkatu 5, 50100 MIKKELI

puh. 040 704 3861

taru.tahti@esavo.fi