Opi.

Etelä-Savo uskoo tutkimuksen ja koulutuksen voimaan. Ympäristö- ja materiaaliteknologian lisäksi koulutuksessa ja tutkimuksessa painottuvat sähköiset palvelut, rakennettu ympäristö, matkailu, metsä ja elintarvikkeet.

Aina uutta.

Turvallinen kouluympäristö ja osaavat opettajat luovat otollisen maaperän menestyksekkäälle opiskelulle ja taitojen kartuttamiselle.

Laadukkaan perusopetuksen lisäksi Etelä-Savo tarjoaa monipuolisen valikoiman ammattiin johtavia opintoja kaikilla koulutuksen asteilla.
Etelä-Savon ammattiopisto Esedu on monialainen toisen asteen ammatillinen oppilaitos, joka tarjoaa koulutusta seitsemällä eri alalla sekä nuorille että aikuisille. 

Mikkelin ammattikorkeakoulussa – Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa – opiskelee 4 500 nuorta ja työskentelee kymmeniä tutkijoita.

Mikkelin yliopistokeskuksessa toimivat Helsingin yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Aalto-yliopisto (kauppakorkeakoulun International Business -kandidaattiohjelma). Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksella sijaitsevat opettajankoulutuslaitos, matkailun opetus- ja tutkimuslaitos sekä koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate.

Saimaan maakunnassa on runsaasti myös muita opinahjoja kuten Diakonia ammattikorkeakoulu, Bovallius-säätiö, Suomen nuoriso-opisto sekä monialaiset ammattioppilaitokset Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Korkea-asteella ja ammatillisella toisella asteella aloittaa Etelä-Savossa vuosittain
noin 3 500 opiskelijaa.

>Etelä-Savon koulutus- ja tutkimuspoliittisia linjauksia.

>Tutustu maakuntaa esitteleviin aineistoihin.