EU-ohjelmakausi 2014-2020

EU-ohjelmakaudella 2014–2020 koko Suomessa on vain yksi rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma. Tämä yksi ohjelma ohjaa sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) varojen käyttöä. Ohjelmassa on myös kaksi alueellista suunnitelmaa: yksi Itä- ja Pohjois-Suomea varten ja toinen Etelä- ja Länsi-Suomea varten.

Alueellinen suunnitelma tarkentaa valtakunnallisen rakennerahasto-ohjelman toteutusta. Alueellinen suunnitelma huomioi alueen erityispiirteet ja painotukset. Maakuntalähtöinen toteutus pohjautuu maakuntaohjelmiin, joiden tueksi on tehty myös toimeenpanosuunnitelmat. Ohjelmaa ohjaa ja valvoo maakunnan yhteistyöryhmä.

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellista suunnitelmaa valmisteltiin maakuntaliittojen johdolla tiiviissä yhteistyössä ELY-keskusten kanssa. Seitsemää maakuntaa koskeva aluesuunnitelmaluonnos löytyy alla olevasta linkistä..

EU:n rakennerahasto-ohjelman toteuttamiseen liittyvä Etelä-Savon alueellinen rahoitussuunnitelma sisältää esityksen siitä, miten EU-kauden rakennerahastovarat käytetään Etelä-Savossa kyseisenä vuonna. Suunnitelma täydentää Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa, ja sen ovat laatineet Etelä-Savon maakuntaliitto ja Etelä-Savon ELY-keskus yhteistyössä.

Rahoitussuunnitelma  tarkastelee EU-ohjelman 2014–2020 toimintalinjoja ja rahoittajien välisiä rahoitussuhteita Etelä-Savossa vuositasolla. Laskelmat pohjautuvat maakunnan kehittämistarpeisiin sekä rakennerahasto-ohjelman toteutumaan. Rahoitussuunnitelma  ei osoita erikseen rahoitusta ylimaakunnalliseen hanketoimintaan (kohdentamaton).

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi rahoitussuunnitelman 28. syyskuuta 2016.

Toteutus ja sisällöt

Uudellakin ohjelmakaudella ohjelmat pannaan toimeen pääsääntöisesti maakunnissa. Rahoittajaviranomaisia ovat Ely-keskukset ja maakuntaliitot. Maakunnan yhteistyöryhmän rooli vahvistuu nykyisestä. Osa ohjelmarahoista käytetään valtakunnallisiin teemoihin.

Ohjelman tavoitteena on:

  • edistää pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä,
  • tuottaa uutta tietoa ja osaamista ja hyödyntää sitä,
  • edistää vähähiilistä taloutta,
  • parantaa alueiden saavutettavuutta,
  • parantaa työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta,
  • kehittää koulutusta, ammattitaitoa ja elinikäistä oppimista ja
  • lisätä sosiaalista osallisuutta ja torjua köyhyyttä.

Itä- ja Pohjois-Suomen asema

Itä-ja Pohjois-Suomeen tulee vuosina 2014-2020 reilut 770 miljoonaa euroa EU-rahaa. Rahoitus on 70 prosenttia koko Suomeen tulevasta EU-rahasta. Lisäksi ohjelmaan tulee Suomen valtion budjettirahaa.

Etelä-Savon osuus Itä- ja Pohjois-Suomeen kohdistuvasta EU-rakennerahasto-ohjelmien rahoituksesta on uudella kaudella 13,1 prosenttia (kuluneella kaudella 14,3). Koko seitsemän vuoden ohjelmakaudella Etelä-Savo saa EU-rahaa 101,2 milj. euroa, mikä on viidenneksen kuluneen kauden tasoa alempi.

Hakuajat

Uutta ohjelmaa päästiin toteuttamaan kesällä 2014. Etelä-Savossa ensimmäinen teemahaku päättyi elokuun 2014 lopussa ja toinen lokakuun 2014 lopussa. Kolmas haku päättyy 16. helmikuuta 2015 ja neljäs 1. lokakuuta 2015.

EURA2014-järjestelmä avautui 5. toukokuuta 2014. Hankkeen kustannusten tukikelpoisuus voi alkaa aikaisintaan päivänä, jolloin hakemus on tullut vireille uudessa järjestelmässä.

Lisätietoja Etelä-Savossa antavat aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, ja ohjelmapäällikkö Teemu Räihä, puh. 044 770 0571.

Hakuaikoja

Vuoden 2016 toinen haku umpeutuu EAKR:n osalta 23. syyskuuta ja ESR:n osalta 30. syyskuuta. >Tutustu hakuteemoihin.

Sinivihreä maaseutu

Sinivihreä talous ohjaa eteläsavolaisen maaseudun kehitystä vuosina 2014-2020. >Lue lisää.