EU-ohjelmakausi 2007-2013

Etelä-Savossa toteutettiin vuosina 2007–2013 EU:n alueellisia kilpailukyky- ja työllisyysohjelmia, joista toinen ohjasi Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahojen käyttöä ja toinen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahojen käyttöä. EU-ohjelmarahaa oli seitsenvuotisella ohjelmakaudella jaossa noin 220 miljoonaa euroa. Siitä noin puolet oli EU-rahaa ja puolet Suomen kansallista, pääosin valtion rahaa.

Vipuvaikutus tavoitteena

Kilpailukyky- ja työllisyysohjelmat rahoittivat hankkeita, jotka kehittävät Etelä-Savon ja sen yritysten kilpailukykyä, kohentavat innovaatiorakenteita ja osaamista sekä parantavat työllisyyttä. Ohjelmien eteläsavolaisista rahoituslinjauksista ja rahoitettavista toimista sovittiin maakunnan yhteistyöasiakirjassa, jonka maakunnan yhteistyöryhmä tekee vuosittain.

EU-ohjelmarahalla rahoitettiin ensisijassa kehittämishankkeita, joiden vaikutukset ovat pitkäaikaiset ja joissa pienellä panoksella saadaan aikaan mahdollisimman isoja parannuksia. EU:n rakennerahasto-ohjelmien rahoitus Etelä-Savossa on vain noin yksi prosenttia koko maakunnan alueellisesta bruttokansantuotteesta. Sen vuoksi rahat pyritään myöntämään hankkeille, joiden vipuvaikutus on mahdollisimman suuri.

Lisätietoja Etelä-Savossa antavat aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, ja ohjelmapäällikkö Teemu Räihä, puh. 044 770 0571. Lisätietoa myös Itä-Suomen yhteisiltä rakennerahastosivuilta.

Miten EU-rahat käytettiin?

Uusi verkkosivusto havainnollistaa uuden tekniikan keinoin, miten Etelä-Savo käytti EU-rahansa vuosina 2007-2013. >Tutustu sivustoon.

Tiivistelmä

Maakuntaliitto on koonnut tiivistelmän rahoittamistaan hankkeista, jotka päättyivät vuonna 2012 ja vuoden 2013 alussa. >Tutustu.

Itä-Suomen portaali

Miten Etelä-Savoa kehitettiin rakennerahasto-ohjelmien avulla vuosina 2007-2013? Siitä kertovat myös Itä-Suomen EU-ohjelmasivut. >Käväise Itä-Suomen verkkosivustolla.

Eloa!-lehti

Eloa! -lehti kertoo eteläsavolaisista EU-hankkeista.
>Lue lehden verkkoversio.>Lue myös ensimmäisen lehden verkkoversio.


Kansikuvapoikina Biisonimafian Kaitsu ja Janne Punkaharjulta.