Maisema-alueiden päivitysinventointi

Etelä-Savossa kartoittiin maaseutumaisemien parhaimmistoa vuosina 2011- 2013. Selvitys inventoinnista valmistui keväällä 2013. Kyseessä on aikaisempien maisemainventointien päivitystyö. Maiseman luonteeseen kuuluvat jatkuvat muutokset: peltoja metsistetään ja uusiakin raivataan, viljelyalueita kehystävät metsän silhuetit muuttuvat, rakentaminen, purkaminen tai elinkeinojen muuttuminen näkyvät myös maisemassa.

Maaseutumaisemien päivitysinventoinnissa tarkistettiin valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävien maisema-alueiden valikoimaa ja nykytilaa Etelä-Savossa. Tällä hetkellä maakunnassa on 14 valtakunnallisesti ja satakunta maakunnallisesti merkittävää aluetta. Nyt arvioitiin kunkin alueen tila ja sen luonto-, kulttuuri- ja käyttöarvot. Uusien tietojen perusteella tarkistettiin alueiden arvoluokka ja rajaus. Myös koko maakunnan valikoiman edustavuus oli tarkastelussa.

Maisema-alueiden päivitysinventointi on tehty sekä paikan päällä arvioiden että kartta- ja kirjallisuusselvityksiä laatien. Sen on teettänyt Etelä-Savon ELY-keskus ja sitä rahoittavat Etelä-Savon maakuntaliitto ja ympäristöministeriö. Työstä vastasi ProAgria Etelä-Savon maisemasuunnitelija Leena Lahdenvesi-Korhonen. Hankkeesta löytyy tietoa ympäristöhallinnon kotisivulta. Etelä-Savoa koskeva aineisto on luettavissa ohessa. Raportin suuren tiedostokoon vuoksi se on jaettu neljään osaan:

- Osa 1, valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
- Osa 2, maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, kunnat Enonkoski-Mikkeli
- Osa 3, maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, kunnat Mäntyharju-Puumala
- Osa 4, maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, kunnat Rantasalmi-Sulkava

Päivitetyt maisema-alueet tullaan esittämään vaihemaakuntakaavassa. Maakuntakaavan maisema-alueiden aluevarauksista vastaa ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo. Valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista tulee valtioneuvosto tekemään periaatepäätöksen, kun koko maan maisema-alueet on päivitetty, mahdollisesti v. 2015.