Maakuntaohjelman 2018-2021 luonnos lausunnolla. Tutustu ja kommentoi!

Maakuntahallitus käsitteli Etelä-Savon maakuntaohjelman 2018-2021 luonnoksen 4.9.2017 ja päätti lähettää sen sidosryhmille lausunnolle. Samalla ohjelmaluonnos ja sen ympäristöselostus laitettiin julkisesti nähtäville ja kommentoitavaksi. 

Maakuntaliitto ottaa luonnosta koskevaa palautetta vastaan nähtävilläoloaikana 8.9.-10.10 2017 sähköisesti osoitteessa www.lyyti.in/maakuntaohjelmapalaute sekä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@esavo.fi tai postitse osoitteella Maakuntaliiton kirjaamo, Mikonkatu 5, 50100 MIKKELI.
Etelä-Savon voimassa oleva maakuntaohjelma 2014-2017 ohjaa maakunnan kehittämistoimia vuoteen 2017 saakka.

Maakuntavaltuusto hyväksyi uuden ohjelman kesäkuussa 2014. Ohjelman päätavoitteena on  muuttovoitto ja vahva aluetalous. Ohjelma valmisteltiin laajassa ja vuorovaikutteisessa yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa.

Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma kytkee maakuntaohjelman valtion budjettiin. Sen laativat joka vuosi maakuntaliitto ja valtion aluehallintoviranomaiset yhdessä. Toteuttamissuunnitelma sisältää ne keskeiset käytännön toimet, joiden avulla maakuntaohjelmaa toteutuu. Suunnitelma arvioi myös, kuinka paljon rahaa maakuntaohjelman toteutus kunakin vuonna tarvitsee.

Lisätietoja maakuntaohjelmasta ja toteuttamissuunnitelmista antavat aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, 040 504 5903 ja ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, 040 757 6698, etunimi.sukunimi(at )esavo.fi.