Etelä-Savon maakuntaohjelma 2011 - 2014

Etelä-Savon maakuntaliitto käynnisti kevättalvella 2009 maakuntaohjelman laadinnan vuosille 2011 - 2014. Ohjelma valmisteltiin toukokuussa 2009 hyväksytyn Uusiutuva Etelä-Savo -maakuntastrategian tavoitteiden pohjalta.

Ohjelma tehtiin laajassa yhteistyössä eteläsavolaisten kuntien, valtion aluehallinnon ja asukkaita, elinkeinoelämää ja koulutusta ja tutkimusta edustavien organisaatioiden kanssa. Maakuntavaltuusto hyväksyi uuden maakuntaohjelman 31.5.2010.

Maakuntaohjelma sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin pohjautuvat kehittämistavoitteet ja keskeisimmät toimenpiteet sekä suunnitelman niiden rahoittamiseksi. Ohjelma perustuu alueiden kehittämisestä annettuun lakiin (602/2002), ja sen ympäristövaikutusten arvioinnissa sovelletaan lakia viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (sova-laki, 200/2005).

Maakuntaohjelman tavoitteiden saavuttamista, vaikutuksia ja toimeenpanoa tulee arvioida ohjelmakauden aikana. Arvioinnin suorittaa ulkopuolinen arvioitsija. Maakuntaohjelman 2011-2014 arvioinnin suoritti maakuntaliiton toimeksiannosta MDI Public Oy. Työ toteutettiin alkuvuonna 2013 ja arviointiraportti valmistui 28.6.2013.

Lisätietoja antavat vt.aluekehitysjohtaja Jukka Ollikainen, puh. 040 779 7747, ja ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, puh. 040 757 6698, sähköposti etunimi.sukunimi(at)esavo.fi.

Maakuntaohjelman 2011 - 2014 asiakirjat:


Maakunnan asukkaiden hyvinvointi on maakuntaohjelman tavoite.