Luonnonvarat ja ympäristö

Alueiden kehittämislain (1651/2009) mukaan maakunnan liiton vastuulla on käynnistää laaja-alaisten ympäristöä ja luonnonvaroja koskevien suunnitelmien suunnitteluprosessi. Liitot johtavat myös tähän prosessiin liittyvää yhteistyötä ja sovittavat sen yhteen maakunnan muun suunnittelutyön kanssa.

Etelä-Savossa tällaisia ympäristö- ja luonnonvarasuunnitelmia ovat esimerkiksi Savon ilmasto-ohjelma, Etelä-Savon ympäristöohjelma ja luonnonvarasuunnitelma.

Etelä-Savon ELY-keskuksen laatima Etelä-Savon ympäristöohjelma on vuodelta 2005. Ympäristöohjelman väliarviointi tehtiin vuonna 2008.

Väliarvioinnissa todettiin tarpeelliseksi laskea alueellinen materiaalitase. Etelä-Savon materiaalitase muodostuu alueen omien luonnonvarojen käyttöönotosta ja maakunnan tuonnin ja viennin tuotevirtojen sisältämistä materiaalipanoksista. Etelä-Savon materiaalitaseen laskennan toteutti Etelä-Savon ELY-keskus v. 2010.

Etelä-Savon maakuntastrategian ja -ohjelman mukaan matkailua, vapaa-ajan asutusta, virkistyskäyttöä, vesiliikennettä ja rakentamista on ohjattava siten, että maakunnan ainutlaatuisen järviluonnon, maiseman ja kulttuuriperinnön arvot säilyvät ja vahvistuvat.

Kulttuuriperintöpuolella maakuntaliitto on päivittänyt arvokkaat maisema-alueet yhteistyössä ELY-keskuksen ja ProAgrian kanssa. Alueiden virkistyskäyttöä maakuntaliitto edistää muun muassa hoitamalla Saimaan virkistysalueyhdistyksen hallinnoinnin.

Maakuntaliitto huolehtii myös luonnon monimuotoisuudesta mm. tukemalla uhanalaisten lajien suojeluun liittyviä hankkeita (mm. saimaannorppa ja järvilohi).

Vuona 2013 käynnistynee luonnonvaramaakuntakaavan laadinta.


Etelä-Savo on saimaannorpan kotimaakunta.

Bioenergialle ohjelma

Itä-Suomi sai bioenergia-
ohjelman. >Lue lisää.

Vihreä työpaja

Ympäristöministeriö järjestää touko-kesäkuussa alueellisia työpajoja ns. vihreän vyöhykkeen toimijoille. >Lue lisää.

Bioenergiapäivät

Itä-Suomen bioenergiapäivät pidetään tänä vuonna 26. toukokuuta Kuopiossa. >Lue lisää.