Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Etelä-Savon maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui vuonna 2004. Vuonna 2011 valmistui Itä-Suomen maakuntien yhteinen liikennestrategia.

Etelä-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelma yltää vuoteen 2020 ja sen strategiaosuus vuoteen 2009. Suunnitelma luo alueellista liikennepolitiikkaa ja siinä tarkastellaan kokonaisuutena kaikkia liikenteeseen liittyviä asioita. Suunnitelma tehtiin yhteistyössä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Maakuntahallitus esitti 29 eri taholle, että kukin niistä sitoutuisi toteuttamaan liikennestrategiaa ja allekirjoittaisi liikenteen aiesopimuksen. Aiesopimus allekirjoitettiin Mikkelissä 17. toukokuuta. Sopimuskummpaneita oli vajaat kolmekymmentä, muun muassa Kaakkois-Suomen tiepiiri, Ratahallintokeskus, VR osakeyhtiö, Ilmailulaitos, Itä-Suomen lääninhallitus ja Etelä-Savon Kauppakamari sekä 17 maakunnan kahdestakymmenestä kunnasta.

Aiesopimuksen allekirjoittajat hyväksyivät liikennestrategian ja sitoutuivat edistämään siinä kiireellisimmiksi määriteltyjä liikennehankkeita.