Liikennejärjestelmäpäivät 2011

Itä-Suomen ensimmäiset liikennejärjestelmäpäivät järjestetään 1. – 2. marraskuuta Savonlinnassa (Ravintola Paviljongin auditorio, Rajalahdenkatu 4).

Itäsuomalainen liikennestrategia ja liikenneturvallisuus ovat ensimmäisen seminaaripäivän keskeisimmät teemat. Toisena päivänä asiantuntijat ja päättäjät paneutuvat pohtimaan joukkoliikenteen uusia haasteita.

Tilaisuuteen on kutsuttu Itä-Suomen liikennejärjestelmä-, liikenneturvallisuus- ja joukkoliikennetyöryhmät sekä kuntien, maakuntaliittojen, ELY-keskusten, liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston, Liikenneturvan, kauppakamarien ja liikenteen etujärjestöjen edustajia.

Itä-Suomen ensimmäiset liikennejärjestelmäpäivät järjestävät Etelä-Savon maakuntaliitto ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Jatkossa päivät järjestetään kerran vuodessa, aina siinä itäisessä maakunnassa, joka on vetovastuussa itäsuomalaisesta yhteistyöstä. Vuonna 2011 vastuumaakunta on Etelä-Savo.

Lisätietoja antavat maakuntainsinööri Marko Tanttu Etelä-Savon maakuntaliitosta, puh. 044 770 0488, ja joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta, puh. 0400 573 448.

ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄPÄIVIEN OHJELMA

ALUSTUKSET

Tiistai 1.11.2011

 • Päivien avaus: Itä-Suomen liikennestrategia, johtaja Petri Keränen, Pohjois-Savon ELY-keskus
 • Suomen liikennepolitiikka 2010-luvulla, liikenneneuvos Anni Rimpiläinen, liikenne- ja viestintäministeriö
 • Sujuva liikennejärjestelmä Itä-Suomen aluekehityksen edellytys, maakuntajohtaja Matti Viialainen, Etelä-Savon maakuntaliitto
 • Liikennejärjestelmän muutoksen vaikutus Savonlinnan keskustan kehittämiseen, tekninen johtaja Kari Tikkanen, Savonlinnan kaupunki
 • Pietarin vaikutus Itä-Suomen kehitykseen – junalla, linjaautolla vai lentäen, liikennesuunnittelupäällikkö Juho Hannukainen, VR-Yhtymä Oy, aluejohtaja Raija Niskanen, Finnavia Oyj, projektipäällikkö Esa Mannisenmäki, Linja-autoliitto Oy
 • Yhteistyön toimintamalli Itä-Suomen liikennejärjestelmätyössä, liikennejärjestelmäpäällikkö Airi Muhonen, Pohjois-Savon ELY-keskus
 • Kokemukset seudullisesta liikennejärjestelmätyöstä, aluejohtaja Petri Launonen, Sito Oy
 • Liikenneturvallisuus 2010-luvulla, toimitusjohtaja Anneli Tanttu, Kohateam Oy
 • Saimaan sisävesiliikenne myötätuuleen, aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, Etelä-Savon maakuntaliitto, Senior Advisor Pekka Koskinen, Talent Partners Oy, yrityspalvelujohtaja Juha Turtiainen, Savonlinnan seudun yrityspalvelut
 • Päivän yhteenveto, suunnittelupäällikkö Patrick Hublin, Pohjois-Savon ELY-keskus

 Keskiviikko 2.11.2011

 • Joukkoliikenteen uudet toimintamallit, hallitusneuvos Hannamari Helke, liikenne- ja viestintäministeriö
 • Suomen joukkoliikennepolitiikka 2010-luvulla, johtava joukkoliikenneasiantuntija Marja Rosenberg, Liikennevirasto
 • Käyttöoikeussopimukset – uusi joukkoliikenteen tuotantomalli: Käyttöoikeussopimukset suurilla kaupunkiseuduilla – Case Tampere, varatoimitusjohtaja Tero Anttila, WSP Finland Oy; Käyttöoikeussopimukset pienillä kaupunkiseuduilla – Case Nurmijärvi, projektipäällikkö Pekka Vähätörmä, Ramboll Finland Oy
 • Joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet: Kaukoliikenteen palvelutasotavoitteet, projektipäällikkö Henriikka Weiste, WayStep Oy; Itä-Suomen kaukoliikenneselvitys, johtava konsultti Mika Savolainen, Sito Oy; Alueellisen joukkoliikenteen palvelutasot, joukkoliikenteen rahoitusasiantuntija Jenni Eskola, Liikennevirasto
 • Joukkoliikenteen revoluutiohankkeita: Julkisin varoin hankittavien liikennepalvelujen yhdistäminen – Case Kouvola, edunvalvontapäällikkö Hannu Koverola, Kouvolan kaupunki; Keski-Savon joukkoliikenteen hallinnointi ja hankinta, projektipäällikkö Henriika Weiste, WayStep Oy; Joukkoliikenteen kehittäminen maaseudulla, projektipäällikkö Jaakko Rintamäki, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
 • Päivän yhteenveto, joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen, Pohjois-Savon ELY-keskus
 • Tutustu liikennejärjestelmäpäivien alustuksiin.


Alustukset

Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivillä 2011 käsiteltiin monia ajankohtaisia teemoja. >Tutustu alustuksiin.