Liikenteen kehittäminen

Toimivat liikennejärjestelmät ja maakunnan hyvä saavutettavuus ovat Etelä-Savon ykköstavoitteita liikenteen kehittämisessä. Sujuvat yhteydet erityisesti pääkaupunkiseudulle ja Pietariin ovat tärkeät.

Maakunnan kaksi keskeisintä liikennehanketta ovat Viitostien ja Savonradan kunnostus. Kuitenkin myös vähäliikenteisten teiden kunnossapito on tärkeää.

Etelä-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui vuonna 2004. Itä-Suomen ensimmäinen yhteinen liikennestrategia valmistui vuoden 2011 lopulla. Strategia linjaa liikenteen kehitystä 2010-luvulla ja tavoittelee sujuvuutta, turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä.

Liikennejärjestelmän kehittäminen perustuu Etelä-Savossa yhä vahvemmin Itä-Suomen maakuntien kanssa tehtävään ylimaakunnalliseen liikennestrategiatyöhön sekä seuduilla tehtävään liikennejärjestelmäsuunnittelutyöhön. Myös tekeillä oleva valtakunnallinen (ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö) aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvatyö (ALLI) ja uudet strategiat, kuten Suomen lentoliikenne- ja meriliikennestrategiat, vaikuttavat osaltaan maakunnan liikennejärjestelmän tulevaisuuteen.


Savonradan kunnostus on Etelä-Savon ykköshankkeita.

Liikenneseminaari

Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät pidetään lokakuussa Mikkelissä. >Lue lisää.

Itä-Suomen liikennestrategia

Itä-Suomi sai ensimmäisen liikennestrategian vuonna 2011. >Tutustu strategiaan.

Kuva Helsingissä pidetystä allekirjoitustilaisuudesta.