Laajakaista kaikille – laajakaistahakuaineisto

LAAJAKAISTATUEN HAKU ETELÄ-SAVOSSA

Etelä-Savon maakuntaliitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille. Tuen kohteena on nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon suunnitteleminen ja rakentaminen hankealueelle loppukäyttäjille saakka sekä edistyksellisten viestintäpalveluiden tarjonta viestintäverkkoon liittyville loppukäyttäjille.

Tuki koskee sellaisia alueita, jotka nykyisin jäävät nopeiden laajakaistayhteyksien markkinaehtoisen tarjonnan ulkopuolelle ja joille tarjonnan ei voida olettaa leviävän markkinaehtoisesti vuoteen 2015 mennessä.

Hankkeille haettavaan valtion tukeen sovelletaan valtionavustuslakia 688/2001, lakia 1186/2009 laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla sekä maaseutuohjelmasta rahoitettavissa hankkeissa lakia 1443/2006 maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista.

Etelä-Savossa ei ole tällä hetkellä avoimia julkisen tuen hakuja laajakaistarakentamiseen haja-asutusalueille.

Lisätietoja: