Kunta- ja palvelurakenteet

Kuntien palvelurakenteiden uudistaminen ja kuntatalouden tervehdyttäminen ovat keskeisiä tavoitteita Etelä-Savon maakuntasuunnitelmassa ja -ohjelmassa.

Kunta- ja palvelurakenteeseen liittyviä asioita Etelä-Savon maakuntaliitossa käsittelee kunnallisasiain työryhmä. Työryhmä käsittelee myös muita kunnallistalousasioita sekä kuntien ja maakuntaliiton yhteistoimintaan liittyviä asioita.

Työryhmään kuuluvat kaikki eteläsavolaiset kuntajohtajat ja maakuntahallituksen puheenjohtajat. Tarvittaessa kokouksiin voivat osallistua lisäksi Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien sekä Itä-Savon koulutuskuntayhtymän ja Etelä-Savon Koulutus Oy:n edustajat. Puhetta työryhmässä johtaa kunnanjohtaja Heikki Laukkanen Juvalta.

Maakuntahallitus perusti työryhmän kesäkuussa 2013, ja se korvaa entisen kunnallistaloustyöryhmän.

Tietopaketti

Etelä-Savon maakuntaliitto on koonnut mittavan tietopaketin kuntauudistuksen pohjaksi kuntien käyttöön. Tietopaketti pitää sisällään kaavioita Etelä-Savon kuntien väestöstä, taloudesta, työssäkäynnistä, asioinnista ja palveluyhteistyöstä sekä maakunnan erityispiirteistä, joita ovat muun muassa asutus- ja ikärakenne sekä vapaa-ajanasutus.

Tiedoista selviää myös, miten maakunnan reuna-alueiden työssäkäynti, asiointi, palvelut ja liikkuminen hoituvat.

Lisätietoja kuntataloudesta sekä kunta- ja palvelurakenteista Etelä-Savon maakuntaliitossa antavat vt. maakuntajohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, ja hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska, puh. 044 770 0491.

Kuntatalous

Kunnallisasian työryhmä käsittelee maakuntaliitossa kuntatalouteen ja muun muassa kunta- ja palvelurakenteeseen liittyviä asioita. >Työryhmän jäsenet.

Kuntauudistus

Kuntauudistuksen etenemistä voi seurata valtiovarain-
ministeriön
, sosiaali- ja terveysministeriön sekä Kuntaliiton verkkosivuilla.

Uusi kunta 2017

Uusi kunta 2017 on Suomen kuntaliiton käynnistämä uudistusohjelma.
>Tutustu ohjelmaan.