Kaavat ovat voimassa yhtä aikaa, joten niiden ohjausvaikutus maakunnan alueidenkäyttöön on aina selvitettävä kokonaisuutena. Kokonaistarkastelun helpottamiseksi voi oheisessa karttasovelluksessa tutustua kolmen voimassaolevan maakuntakaavan yhdistelmään.