Jousi
Uusi vaihemaakuntakaava on ajantasaistettu jatkumo voimassa olevalle kokonaismaakuntakaavalle
Uusi vaihemaakuntakaava on ajantasaistettu jatkumo voimassa olevalle kokonaismaakuntakaavalle

Voimassa oleva maakuntakaava on vuodelta 2010. Nykyisen maakuntakaavan perusratkaisut ovat pääosin edelleen ajan tasalla. Uutta vaihemaakuntakaavaa voidaankin luonnehtia nykyisen maakuntakaavan päivitetyksi jatkumoksi. Uudella kaavalla täydennetään ja päivitetään voimassa olevaa maakuntakaa­vaa eri maankäyttömuotojen kuten kehittämisperiaatemerkintöjen, keskusverkon, asumisen ja elinkeinorakenteiden, matkailun ja virkistyksen, liikenteen, tekninen huollon ja erityisalueiden, luonnonvarojen käytön sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön osalta.

Tiedolla matkaan – digitaalisuus Liikennekaaren keskiössä
Tiedolla matkaan – digitaalisuus Liikennekaaren keskiössä

Taksilain ja joukkoliikennelain sekä muun liikennemarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus eli Liikennekaari on osa hallituksen kärkihanketta, jolla toteutetaan hallitusohjelmaa digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseksi sekä säädösten sujuvoittamiseksi. Lakiluonnoksesta on tullut eniten palautetta taksiliikenteestä ja pienimuotoisesta toiminnasta, johon lupia ei tarvita lainkaan. Sen sijaan ei niinkään digiloikasta, avoimesta tiedosta ja erilaisten tietojärjestelmien rajapintojen yhteen sovittamisesta, joka on esityksen isoin ja merkittävin muutos, jopa kansainvälisesti.

Etelä-Savossa järjestetään infotilaisuus/työpajoja syksyn 2016 teemahakuun liittyen 14.6.2016
Etelä-Savossa järjestetään infotilaisuus/työpajoja syksyn 2016 teemahakuun liittyen 14.6.2016

Etelä-Savon syksyn 2016 teemahaun hakuajat ja hakuteemat on julkaistu rakennerahastot.fi -sivulla. Haku päättyy EAKR-hankkeiden osalta 23.9.2016 ja ESR-hankkeiden osalta 30.9.2016. ESR:n kansainvälisen yhteistyöteeman osalta haku päättyy 3.10.2016.

Kulttuurimatkailuväki haki oppia Mäntästä
Kulttuurimatkailuväki haki oppia Mäntästä

Etelä-Savon maakuntaliitto toteuttaa Culture Saimaa laajenee –hanketta. Hankkeen yhtenä tavoitteena on edistää kulttuurin, taiteen ja matkailun toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja verkostoitumista. Näissä merkeissä reilu 30 eteläsavolaista kulttuurimatkailusta kiinnostunutta henkilöä teki 3. toukokuuta opintomatkan Mäntän Serlachius-museoihin.

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma (Topsu) -työ on käynnistynyt toukokuussa 2016
Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma (Topsu) -työ on käynnistynyt toukokuussa 2016

Etelä-Savon maakuntaliitto on käynnistänyt maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma (Topsu) työn toukokuussa 2016. Topsu -valmistelutyöhön keskeisesti kuuluvat seutukuntakierrokset lähtivät käyntiin yhdessä maakuntastrategia 2030 -valmistelutyön kanssa järjestetyissä tilaisuuksissa Pieksämäen seutukunnan osalta Pieksämäen Poleenissa ja Savonlinnan seutukunnan osalta Rantasalmella kunnantalolla.

Tervetuloa Suomi 100 -juhlavuoden ideointityöpajaan Savonlinnaan!
Tervetuloa Suomi 100 -juhlavuoden ideointityöpajaan Savonlinnaan!

Kaipaatko tukea ohjelmahankkeesi ideointiin? Haluaisitko kuulla lisää mahdollisuuksista osallistua valtakunnallisiin hankkeisiin? Tarvitsetko alueellisia yhteistyökumppaneita omalle ohjelmallesi? Kaipaatko vertaistukea ja keskustelua muiden juhlavuoden rakentajien kanssa?

Etelä-Savon maakuntaliitto järjestää 25.5.2016 Suomi 100 -ideointityöpajan Savonlinnan Taidelukion tiloissa klo 13 alkaen (Sotilaspojankatu 3). Ohjelmassa on ideointia, valmiimpien ohjelmasisältöjen sparrausta, tietoa aluetuesta sekä valtakunnallisen Luonnon päivät -ohjelmahankkeen työpajaosuus.

Ilmoittaudu  mukaan 23.5. mennessä TÄSTÄ LINKISTÄ tai suoraan aluekoordinaattorille.

2

2