Jousi
Etelä-Savo uusien liikennepalvelujen räätälöinnin kokeilualueeksi
Etelä-Savo uusien liikennepalvelujen räätälöinnin kokeilualueeksi

Yleinen mielipide tuntuu olevan, ettei Etelä-Savo oikein pärjännyt liikenteen korvausvelkarahojen jaossa. Miksi? Onko syynä vain vähäväkisen maakunnan vähäinen ääni eli itse asiassa demokratia toimii ja saimme mitä meille kuuluu? Vai löytyykö muitakin syitä? Voisimmeko tehdä jotain itse paremmin?

Näin pohtii Etelä-Savon maakuntaliiton aluekehitysjohtaja Jarmo Vauhkonen kirjoituksessaan.

Maakuntahallinnon valmistelu käyntiin
Maakuntahallinnon valmistelu käyntiin

Etelä-Savossa maakuntahallinnon valmistelu nytkähti hieman eteenpäin, kun maakuntahallitus päätti 22.2.2016 kokouksessaan päättää valmistelun käynnistämisen. Maakuntaliiton johdolla kutsutaan huhtikuussa koolle eri laaja-alainen toimijoiden joukko, joka sopii valmistelun käytännön toteuttamisesta ja linjaa valmistelutyötä.

Maakuntastrategian valmistelu alkoi Silta-seminaarilla
Maakuntastrategian valmistelu alkoi Silta-seminaarilla

Maakuntastrategia on aluekehityksen sateenvarjoasiakirja, jossa luodaan pitkän aikavälin näkymää maakunnan kehittämiseen. Strategiaa laaditaan laajassa sidosryhmäyhteistyössä, muodostaen yhteistä tahtotilaa vuoteen 2030. Maakuntastrategian valmistelu käynnistettiin 10. helmikuuta järjestetyssä Silta-seminaarissa. Seminaariin kokoontui noin 80 maakunnan toimijaa. Seminaarissa oli käytössä reaaliaikainen kommentointi ja äänestystyökalu, jonka kautta saatiin arvokasta materiaalia sidosryhmien toiveista ja tarpeista.

Koulutusfoorumissa luotiin tilannekuvaa eri kouluasteiden ajankohtaisista asioista
Koulutusfoorumissa luotiin tilannekuvaa eri kouluasteiden ajankohtaisista asioista

Etelä-Savon maakuntaliitto järjesti 16. helmikuuta koulutusfoorumin, joka jatkoi lokakuussa aloitettua koulutusfoorumien sarjaa. Ensimmäisen koulutusfoorumin keskittyessä toisen asteen koulutuksen kokonaisuuteen, panauduttiin helmikuun foorumissa kaikkien kouluasteiden ajakohtaisiin kysysmyksiin.

Vuoden 2016 ensimmäisen hankehaun tulokset
Vuoden 2016 ensimmäisen hankehaun tulokset

Maakuntaliitolle saapui 12.2.2016 päättyneessä EAKR-hankehaussa 11 hankehakemusta. Haettu rahoitus oli n. 3,5 miljoonaa euroa. Hankkeita haettiin mm. hyvinvoinnin ja digitaalisuuden edistämiseen sekä metsäteollisuuden uusien tuotteiden kehittämiseen. Vähähiilisyyttä edistäviä hankkeita saapui vähäisissä määrin. ESR-hankehaku jatkuu vielä 1.3.2016 asti. Lisää tietoa hankehausta löytyy sivulta www.rakennerahastot.fi ja sieltä Itä-Suomen suuralue, ajankohtaista ja hakuajat.

Nordregio analysoi pohjoismaiden alueita
Nordregio analysoi pohjoismaiden alueita

Pohjoismainen tutkimuslaitos Nordregio julkaisi reilu viikko sitten analyysinsa Pohjoismaiden alueiden tilasta. Mediauutisoinnissa päällimmäiseksi nousi alueiden paremmuusjärjestys.Aluevertailu on tehty Nordregion uudella kehityspotentiaalia kuvaavalla mittarilla, jossa kolmanneksen vaikutus tulee väestömuuttujista (asukastiheys, nettomuutto, huoltosuhde, sukupuolijakauma), kolmannes työmarkkinapotentiaalista (työllisyysaste, korkeakoulututkinnon suorittaneet, nuorisotyöttömyys) ja kolmannes aluetalousluvuista (bruttoaluetuote/asukas, TKI-investoinnit).

Tammikuussa Etelä-Savon muuttoliike maan toiseksi paras
Tammikuussa Etelä-Savon muuttoliike maan toiseksi paras

Tilastokeskuksen väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan muuttoliike (maassamuutto + siirtolaisuus) oli Etelä-Savossa 85 henkilön verran positiivinen tammikuussa 2016. Maan sisäisessä muuttoliikkeessä päästiin 54 henkilön verran plussalle ja siirtolaisuudessa päästiin 31 henkilön verran plussalle.

Maakunnista Etelä-Savo (+85) oli kokonaisnettomuuton määrässä toisena Uudenmaan (+619) jälkeen. Koko maassa kokonaisnettomuutto oli myös positiivinen (+348).

Visit Finlandin alueelliselle postituslistalle toivotaan ilmoittautumisia Etelä-Savossa
Visit Finlandin alueelliselle postituslistalle toivotaan ilmoittautumisia Etelä-Savossa

Visit Finland vahvistaa ja kehittää yhteistyötä Suomen matkailuelinkeinon kanssa ja sitouttaa myös toimijat pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Tuekseen Visit Finland on koonnut vuoden 2016 alusta alueellisen asiantuntijaverkoston. Verkoston jäsenet ovat pysyviä tahoja alueellisessa matkailukentässä, esim. alueorganisaatioiden tai kehitysyhtiöiden henkilöitä, jotka tuntevat alueensa matkailuelinkeinon, yritykset, rahoittajat ja kehitystoiminnan. Tähän tehtävään Etelä-Savosta on kutsuttu Etelä-Savon maakuntaliiton kehittämispäällikkö Heli Gynther.

Tuulivoimaa käsittelevä maakuntakaava on vahvistettu
Tuulivoimaa käsittelevä maakuntakaava on vahvistettu

Ympäristöministeriö on vahvistanut tuulivoimaa käsittelevän Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan. Ministeriö vahvisti kaavan kokonaisuudessaan maakuntavaltuuston 9.6.2014 hyväksymässä muodossa. Vahvistuspäätöksessään ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla määrännyt kaavan tulemaan voimaan 3.2.2016. Ympäristöministeriö käsitteli samalla maakuntavaltuuston tekemästä hyväksymispäätöksestä jätetyt kaksi valitusta ja hylkäsi ne

Suomi 100 -juhlavuoden valmistelu vauhtiin Etelä-Savossa
Suomi 100 -juhlavuoden valmistelu vauhtiin Etelä-Savossa

Itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta vuonna 2017. Se on Suomen suuri vuosi, joka rakennetaan teemansa mukaisesti yhdessä. Juhlavuosi elää koko Suomessa, koko vuoden 2017 ja tarkastelee niin Suomen itsenäisyyden vuosisataa, nykyhetkeä kuin tulevaisuuttakin.

Etelä-Savon kulttuurin tulevaisuusohjelma on nähtävissä videona

Maakuntamme kulttuurin tulevaisuutta on kesän 2015 ja talven 2016 välillä pohdittu Etelä-Savon maakuntaliiton ja Mikkelin ammattikorkeakoulun vetämässä Etelä-Savon kulttuurin tulevaisuusohjelmatyössä. Järjestettyihin foorumi- ja työpajatilaisuuksiin (yht. 8) osallistui kuhunkin kymmeniä ihmisiä.

Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) varautumissuunnitelma

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on käynnistänyt osana hallituksen Kilpailukyvyn vahvistamisen kärkihanketta Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) –hankkeen. Sen rahoitukseen on varattu valtion budjetissa tällä hallituskaudella käytettäväksi yhteensä 30 miljoonaa euroa. Puolet rahasta käytetään valtion ja suurten kaupunkien kasvusopimuksiin ja valtakunnallisesti merkittävien kasvukäytävien kehittämiseen, puolet ennakoivan rakennemuutoksen toimenpiteisiin. TEM on pyytänyt maakunnan liittoja valmistelemaan ennakoivan rakennemuutoksen (ERM) varautumissuunnitelmat vuosille 2016-2018.

Kuntataloutta Pieksämäellä 11.5.2016

Maakuntaliiton ja Kuntaliiton perinteinen kuntatalouden ajankohtaistilaisuus järjestetään keskiviikkona 11.5.2016 klo 13 Pieksämäen Poleenissa. Tilaisuudessa käsitellään kuntien ajankohtaisia asioita erityisesti kuntatalouden näkökulmasta. Kuntaliiton puheenvuoron käyttää toimitusjohtaja Jari Koskinen.

Tapahtumia, kokouksia, seminaareja

Maakuntahallinnon valmistelu käyntiin- tilaisuus tiistaina 19.4.2016
Maakuntaliiton ja Kuntaliiton kuntatalouden ajankohtaistilaisuus keskiviikkona 11.5.2016 Pieksämäellä
Maakuntavaltuusto maanantaina 23.5.2016 Mikkelissä