Jousi
Maakunta- ja soteuudistuksen esivalmistelutyö hyvässä vauhdissa
Maakunta- ja soteuudistuksen esivalmistelutyö hyvässä vauhdissa

Seitsemän valmistelutyöryhmän esivalmisteluvaiheen työskentely, joka alkoi marraskuussa, etenee aikataulussa. Työohjelmista ja kevään kokousaikatauluista on sovittu, tarvittavat alatyöryhmät on perustettu ja jäsenet niihin on nimitetty. Valmistelutyötä tehdään laajalla joukolla: ohjausryhmä ja johtoryhmä mukaan lukien, esivalmistelussa on tällä hetkellä mukana 220 henkilöä ja alatyöryhmissä 143 henkilöä.

Liikenteen uudet kärkihankkeet - mitä Viitostie Mikkeli-Juva välin jälkeen?
Liikenteen uudet kärkihankkeet - mitä Viitostie Mikkeli-Juva välin jälkeen?

Maakuntahallitus aloitti 19.12. kokouksessaan keskustelun liikenteen uusista kärkihankkeista. Keskustelu on tarpeen Itä-Suomen uuden liikennestrategian 2015 toteuttamisen edistämiseksi sekä edunvalvonnan päivittämiseksi.

Maakuntastrategia hyväksyttiin, painopisteenä vesi, metsä ja ruoka
Maakuntastrategia hyväksyttiin, painopisteenä vesi, metsä ja ruoka

Maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.12.2016 Maakuntastrategian 2030. Strategian kolme kärkeä on vesi, metsä, ruoka. Näihin kärkivalintoihin ja luontaisiin vahvuuksiin perustuvaan yritystoimintaan ja osaamiseen aluetalouden kasvupotentiaali nojaa tulevaisuudessa Etelä-Savossa.  Samalla Etelä-Savon – Saimaan maakunnan visioksi vuoteen 2030 hyväksyttiin slogan Puhtaasti Paras!

Maakuntavaltuusto hyväksyi 2. vaihemaakuntakaavan
Maakuntavaltuusto hyväksyi 2. vaihemaakuntakaavan

Maakuntavaltuusto hyväksyi 12.12.2016 Etelä-Savon kokonaismaakuntakaavan (2010) ja tuulivoimamaakuntakaavan (2014) jatkoksi 2. vaihemaakuntakaavan.

KUTITA-hankkeessa kunnille rakennustietojen tarkistamiseksi laadittu ohje on valmistunut
KUTITA-hankkeessa kunnille rakennustietojen tarkistamiseksi laadittu ohje on valmistunut

Etelä-Savon maakuntaliiton toteuttaman KUTITA-hankkeen tarkoituksena oli luoda toimivat yhteistyöverkostot, kehittää toimintamalli ja laatia ohjeistus rekisteritietojen eheyttämiseksi ja täydentämiseksi. Hankkeeseen osallistui maakuntaliiton ja Etelä-Savon kuntien lisäksi Verohallinto, Väestörekisterikeskus, Maanmittauslaitos ja Itä-Suomen maistraatti. Hanke rahoitettiin maakunnan kehittämisrahalla ja kustannuksiin osallistuivat lisäksi maakuntaliitto ja Etelä-Savon kunnat.

Maakunnan parhaat valittiin kuudennen kerran
Maakunnan parhaat valittiin kuudennen kerran

Etelä-Savon maakuntapäivässä joulukuun alussa palkittiin kolme toimijaa, jotka ovat tehneet maakuntaa tunnetuksi mainiona paikkana asua ja yrittää sekä nauttia laadukkaasta ruokakulttuurista ja taidekäsitöistä.

Ilkka Arvola on pistänyt itsensä likoon korkealaatuisen ruokakulttuurin puolestapuhujana, Craft & Design Savonlinna kasvattaa alueen käsityöyrittäjien näkyvyyttä tiiviillä verkostoyhteistyöllä ja Helena Skopa markkinoi Mikkelin seutua oivallisena paikkana asua ja yrittää.

D.O. Saimaa –merkkiin uskotaan
D.O. Saimaa –merkkiin uskotaan

Ensimmäiset kahdeksan Saimaan alueella laadukkaita elintarvikkeita tuottavaa ja jalostavaa yritystä on saanut oikeuden käyttää D.O. Saimaa -alkuperämerkintää. Merkkiä alkavat käyttää ensimmäisessä aallossa Heikkilän Yrttitila Mikkelissä, Hyvätuuli Highland Jäppilässä, Kerimäen kalafile järvikalatuotteissaan, Luomutila Siiriäinen Hirvensalmella, mikkeliläinen Raijan aitta marjatuotteissaan ja juvalainen Rapion mylly, Temolan Viinitila Puumalassa ja Tiisanmäen lammastila Savonlinnassa.

Saimaan matkailumarkkinoinnissa tiivistetään rivejä
Saimaan matkailumarkkinoinnissa tiivistetään rivejä

Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntaliitoista, kaupungeista ja matkailumarkkinointitoimijoista koostuva Saimaa-verkosto on löytänyt yhteisen tahdon kansainvälisen matkailumarkkinoinnin toteuttamiseksi ja muotoillut tämän tahdon Saimaa-sopimukseksi.

OECD-tutkimuksesta pohjaa tulevalle EU:n ohjelmakaudelle
OECD-tutkimuksesta pohjaa tulevalle EU:n ohjelmakaudelle

OECD on viimeistelemässä ensimmäistä valtioiden rajat ylittävää aluetutkimustaan, jonka kohdealueena ovat Itä- ja Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan alueet. Tästä Euroopan pohjoisten harvaan asuttujen alueiden (Northern Sparcely Populated Areas, NSPA) kehityspotentiaalia koskevasta laajasta tutkimusaineistosta saatiin vastikään maistiaisina tiivistelmä. Koko laaja tutkimusaineisto julkaistaan ensi vuoden maaliskuussa.

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC –ohjelma viimein käyntiin
Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC –ohjelma viimein käyntiin

EU:n komissio on vuosi sitten hyväksynyt Suomen ja Venäjän rajat ylittävät ohjelmat (Cross Border Cooperation, CBC). Suomen kolmesta ohjelmasta rahallisesti suurin on Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC –ohjelma, joka kattaa Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Etelä-Savon maakunnat sekä Pietarin kaupungin ja Leningradin alueen. Ohjelmien käyntiin lähdön mahdollistava rahoitussopimus komission, Suomen ja Venäjän kesken on määrä allekirjoittaa vielä tämän vuoden puolella.

Maakuntaliitto tiedottaa
Maakuntaliitto tiedottaa

Maakuntaliiton virasto on suljettuna 23.12.2016 - 1.1.2017. Oikein Hyvää ja Rauhaisaa Joulua!

Kinkunsulattelua voi jatkaa vaikkapa seuraavasti: Suur-Savon 73. maakuntaviesti ja Tsemppi -harrasteviesti hiihdetään MIKKELISSÄ 6.1. KLO 11.00 alkaen.
http://liikkuvamikkeli.fi/maakuntaviesti