Jousi

Vuosi on vaihtunut ja Jousi- tiedotuslehden osalta siirrymme samalla uuteen toimitusaikatauluun. Jousi julkaistaan vastedes kerran kuukaudessa.

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 18.1.2016
Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 18.1.2016

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantaina 18.1.2016 ja esillä olivat mm. itsehallintoalueen valmistelutyö, maakuntastrategian laadinta ja 2. vaihemaakuntakaavan tilanne. Etelä-Savon maakuntaliitto kutsuu koolle itsehallintoalueen valmistelun keskustelutilaisuuden helmikuussa. Tilaisuuteen pyydetään laaja-alainen joukko toimijoita, joiden toimintaan itsehallintoalue vaikuttaa.

Suomi 100 -juhlavuosi Etelä-Savossa
Suomi 100 -juhlavuosi Etelä-Savossa

Maakuntaliitto on käynnistänyt vuoden 2016 alusta Etelä-Savon Suomi 100 -juhlavuoden koordinaatiohankkeen, joka jatkuu juhlavuoden 2017 loppuun. Hankkeella muodostetaan maakunnallinen yhteistoimintaverkosto ja ohjelmakokonaisuus. Juhlavuoden toteuttamisessa maakuntaliitto toimii yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa ja tukee osaltaan heidän juhlavuositapahtumien, -ohjelmien ja -projektien toteuttamista.

Etelä-Savon skenaariot vuoteen 2030 valmistuivat
Etelä-Savon skenaariot vuoteen 2030 valmistuivat

Etelä-Savon maakuntaliiton syksyn 2015 aikana toteuttamassa skenaarioprosessissa rakennettiin neljä vaihtoehtoista tulevaisuudenkuvaa vuoteen 2030 mennessä. Prosessissa syntyneet neljä vuotta 2030 kuvaavaa skenaariota ovat: 1. Alueiden Suomi uudessa maailmanjärjestyksessä, 2. EU hiekkalaatikkona, 3. Kekkoslandia 2.0 ja 4. Digiheimojen Suomi.

Trendikatsauksia kehittämisen ja päätöksenteon pohjaksi
Trendikatsauksia kehittämisen ja päätöksenteon pohjaksi

Maakuntaliiton Tulevaisuusloikka –hankkeessa (ESR, 1.4.2015-31.3.2017) tuotetaan monipuolista ennakointitietoa päätöksenteon tueksi, osallistutaan ennakoinnin verkostoihin alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä kehitetään omaa maakunnallista ennakointimallia.  

Maakuntastrategian laadinta käynnistyy
Maakuntastrategian laadinta käynnistyy

Maakuntasuunnitelman/maakuntastrategian laadinta perustuu aluekehityslainsäädäntöön sekä maankäyttö- ja rakennuslakiin. Strategian tavoitteena on kiteyttää Etelä-Savon keskeiset tulevaisuuden kehittämisen painopisteet – visio ja tavoitteet. Aikajänne on skenaariotarkastelun tavoin vuodessa 2030.

Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) mahdollisuuksista tiedotettiin Mikkelissä ja Savonlinnassa
Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) mahdollisuuksista tiedotettiin Mikkelissä ja Savonlinnassa

Etelä-Savon maakuntaliitto järjesti yhdessä Ely-keskuksen, kauppakamarin ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kanssa tiedotustilaisuudet Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) mahdollisuuksista. Euroopan strategisten investointien rahasto ESIR on keskeinen osa EU:n uutta investointiohjelmaa, ns. Juncker-Katainen -investointiohjelmaa, jonka tavoitteena on investointivajeen paikkaaminen, investointien lisääminen ja työllisyyden parantaminen Euroopassa.

Itämeren alueen ohjelman haku avautuu keväällä
Itämeren alueen ohjelman haku avautuu keväällä

Itämeren alueen ohjelman toinen hakukierros järjestetään näillä näkymin kaksivaiheisena siten, että ensimmäinen vaihe avataan 1.3.2016 ja se päättyy 12.5.2016.  Haun toinen vaihe järjestetään vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategiaa arvioitiin
Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategiaa arvioitiin

Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategian 2014 – 2017 vaikuttavuutta arvioitiin syksyllä 2015 tehdyssä välikatselmuksessa. Työn tavoitteena oli selvittää, miten maakunnan vahvat innovaatiokärjet – metsäbiomassan uudet tuotteet ja tuotantomenetelmät, puhdas vesi ja ympäristöturvallisuus sekä älykkäät ja toiminnalliset materiaalit – ja kehittyvät kärjet – luomu ja digitaalisuus – ovat vieneet maakunnan kehitystä eteenpäin.

Etelä-Savon toinen koulutusfoorumi
Etelä-Savon toinen koulutusfoorumi

Maakuntaliitto järjestää 16. helmikuuta koulutusfoorumin. Foorumi on jatkoa lokakuussa pidetylle toisen asteen koulutukseen uudistukseen keskittyneelle tilaisuudelle. Tulevassa foorumissa käsittelyssä ovat kaikki koulutusasteet. Tilaisuuteen on kutsuttu koulutuksenjärjestäjien, kuntien sekä sidosryhmien edustajat.

Väestön ikääntyminen voimavarana
Väestön ikääntyminen voimavarana

Etelä-Savo on Suomen ikääntynein maakunta. 65-vuotta täyttäneiden osuus, 26,8 prosenttia, on jo nyt ylittänyt koko maan ennusteen vuodelle 2040 ja Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan ikääntyminen tulee jatkumaan maakunnassa vielä pitkään.

KUTITA- hanke
KUTITA- hanke

Etelä-Savon maakuntaliitto toteuttaa yhdessä maakunnan kuntien kanssa kuntien kiinteistötietojen tarkistushankkeen. Hankkeessa kehitetään toimintamalli, jolla eheyttää ja täydentää kiinteistöjen rakennustietoja koskevia rekisteriaineistoa kunnissa.

Etelä-Savon maakuntaliitto päivittää maakuntakaavaa