Jousi
Maakuntakaavan päivitys ehdotuksena nähtävillä
Maakuntakaavan päivitys ehdotuksena nähtävillä

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 19.9.2016 asettaa Etelä-Savon toisen vaihemaakuntakaavan ehdotuksen nähtäville. Kaavalla päivitetään voimassaolevaa maakuntakaavaa mm. turvetuotannon ja vähittäiskaupan suuryksiköiden osalta.

Maakuntauudistuksen johtoryhmä kokoontui 3.10.2016
Maakuntauudistuksen johtoryhmä kokoontui 3.10.2016

Maakuntauudistuksen johtoryhmä päätti 5.9.2016 kokouksessaan perustaa seitsemän työryhmää maakuntauudistuksen valmisteluun. Kokouksessaan 3.10.2016 johtoryhmä nimesi työryhmille puheenjohtajat.

Etelä-Savon maakuntauudistuksen projektipäälliköksi Maija Korhonen
Etelä-Savon maakuntauudistuksen projektipäälliköksi Maija Korhonen

Maakuntauudistuksen johtoryhmä esitti maakuntauudistuksen projektipäälliköksi tekniikan lisensiaatti Maija Korhosta. Tehtävään oli kaikkiaan 15 hakijaa. Päätöksen henkilövalinnasta teki maakuntajohtaja. Projektipäällikkö sijoittuu maakuntaliiton virastoon.

Etelä-Savon ensimmäiset Suomi 100 -avustukset on myönnetty
Etelä-Savon ensimmäiset Suomi 100 -avustukset on myönnetty

Etelä-Savon kahdesta aluetuen hakukierroksesta ensimmäinen päättyi heinäkuun alussa. Aluetukea haki määräaikaan mennessä 19 hanketta, kaikkien hakemusten yhteenlaskettu summa oli 123 845 euroa. Kuudelle hankkeelle myönnettiin rahoitusta yhteensä 23 000 euroa. Toisella hakukierroksella on jaossa vielä 67 000 euroa. Toinen hakukierros on parhaillaan menossa ja se kestää 11.11.2016 saakka

Ensimmäisten D.O. Saimaa –tuotteiden joukkoon ehtii vielä hakea
Ensimmäisten D.O. Saimaa –tuotteiden joukkoon ehtii vielä hakea

Laadukkaasti ja vastuullisesti Saimaan alueella ruokaa tuottavien ja jalostavien on vielä mahdollista päästä ensimmäisten D.O. Saimaa –merkin käyttöoikeuksien haltijoiden joukkoon.

Diplomityö maakuntakaavan vaikuttavuudesta on valmistunut
Diplomityö maakuntakaavan vaikuttavuudesta on valmistunut

Etelä-Savon maakuntaliiton tilaama diplomityö maakuntakaavan vaikuttavuudesta on valmistunut. Työn on tehnyt arkkitehti ylioppilas Marika Miettinen Oulun yliopistosta. Maakuntakaavan vaikuttavuutta on arvioitu Mikkelin ja Ristiinan kaavojen ja suunnitelmien sekä avainhenkilöiden haastattelujen perusteella.