Etelä-Savon maakuntaliiton tiedotuslehti. Elokuu 2016

Etelä-Savon yritysten liikevaihto ja vienti ovat alkuvuodesta 2016 kasvaneet koko maata pirteämmin

Tuoreiden Tilastokeskuksen tuottamien alueellisten suhdannetietojen mukaan viime vuosi (2015) oli yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän osalta Etelä-Savon maakunnassa vielä lievästi miinusmerkkistä. Alkuvuodesta 2016 taloustilanne näyttäisi kuitenkin kirkastuneen ja vuoden ensimmäisellä neljänneksellä maakunnan liikevaihdon ja teollisuuden viennin kasvussa päästiin koko maata nopeampaan vauhtiin. Etelä-Savon aluetalouskatsaus (Trendikatsaus 2/2016) kuvaa maakunnan tilaa ja kehitystä viimeisimpien saatavilla olevien, aluetaloutta kuvaavien tilastoaineistojen valossa. Sitä täydentää samaan aikaan julkaistu yritystoiminnan rakennetta esittelevä katsaus (Trendikatsaus 3/2016), johon on koottu alueen yritystoimintaa kuvaavia tilastoja eri lähteistä. Katsaukset on tuotettu Etelä-Savon maakuntaliiton Tulevaisuusloikka -ennakointihankkeessa (ESR).

Etelä-Savon aluetalouskatsaus 2016

http://www.esavo.fi/resources/public//Maakuntaliitto/Tilastot/Trendikatsaus_2_2016_ETEL%C3%84-SAVON%20ALUETALOUSKATSAUS%202016.pdf

Etelä-Savon yritystoiminta –trendikatsaus

http://www.esavo.fi/resources/public//Maakuntaliitto/Tilastot/Trendikatsaus_3_2016_YRITYSTOIMINTA%20ETEL%C3%84-SAVOSSA.pdf

Lisätietoja tarvittaessa antavat Anne Kokkonen (044 770 0512 /anne.kokkonen@esavo.fi) ja Hanna Kautiainen (044 770 0519 / hanna.kautiainen@esavo.fi ). 

Sisällysluettelo JOUSI 8/2016