Itä- ja Pohjois-Suomi-yhteistyö

Itä-Suomen maakunnat -  Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo ja Kainuu - tekevät yhteistyötä muun muassa Itä-Suomen neuvottelukunnassa.

Neuvottelukunta edistää yhteisiä itäsuomalaisia asioita sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Se antaa yhteisiä kannanottoja ja suosituksia. Varsinaiset päätökset asioista tehdään kuitenkin jäsenmaakuntien maakuntahallituksissa.

Neuvottelukuntaan kuuluu neljä maakuntahallituksen valitsemaa jäsentä kultakin alueelta. Neuvottelukunnan työvaliokuntana toimii maakuntajohtajien kokous.

Lisäksi Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo muodostavat aluekehityslain edellyttämän ns. Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen. Maakunnat ovat tehneet keskenään sopimuksen siitä, mitä asioita ja miten yhteistoiminnassa päätetään. Sopimuksen mukaan varsinaiset päätökset tekee kunkin maakunnan maakuntahallitus tai -valtuusto.

Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen asiat valmistelee työvaliokunta, johon kuuluu neljä jäsentä kultakin alueelta: maakuntahallituksen puheenjohtaja, kaksi muuta maakuntahallituksen tai maakuntavaltuuston puheenjohtajaa ja maakuntajohtaja.

Vuonna 2015 Itä-Suomen maakuntien välisestä yhteistyöstä vastaa Pohjois-Karjala. Lisätietoja Etelä-Savossa antaa yhteyspäällikkö Teppo Leinonen, puh. 044 770 0592.

Itä-Suomen maakunnat tekevät yhteistyötä muun muassa ohjelma-, ilmasto-, bioenergia- ja liikennejärjestelmäasioissa sekä kansainvälisissä asioissa.

Huippukokous

Itä-Suomen jokavuotinen huippukokous pidettiin 26.-27. elokuuta 2014 Kainuussa. >Lue tiedote.


Itä-Suomi on lapsiperheelle hyvä alue asua.