Ilmastonmuutos

Savon ilmasto-ohjelma on valmistunut. Ilmasto-ohjelman teko rahoittiin Itä-Suomen EAKR-ohjelmasta, ja se valmistui vuoden 2013 alussa.

Hanke oli Etelä-Savon ja Pohjois-Savon ELY-keskusten ja maakunnan liittojen yhteishanke, jota hallinnoi Etelä-Savon ELY-keskus. Hankkeen projektipäällikkönä toimi filosofian tohtori Sami Mörsky.

Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakuntaliitot nimesivät maakuntien yhteisen neuvottelukunnan ohjaamaan ilmasto-ohjelman laadintaa. Neuvottelukunta käsitteli ohjelman painopistealueita ja hyväksyi ohjelman. Ohjelma käsiteltiin myös molempien maakuntien maakuntahallituksissa.

Savon ilmasto-ohjelma löytyy ohjelman verkkosivulta osoitteesta: www.ely-keskus.fi/web/ely/etela-savo-savon-ilmasto-ohjelma

Lisätietoja Etelä-Savon maakuntaliitossa antaa ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, puh. 040 724 9618.

Ilmasto ja energia

Seminaari pohti ilmastonmuutoksen ja energiatuotannon yhteyksiä. >Lue lisää.

Bioenergia

Itä-Suomi sai bioenergia-
ohjelman. >Lue lisää.