Hankerahoitus

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus on kansallinen aluekehityksen määräraha vuosille 2016 - 2018. Rahoitus on Suomen hallituksen "Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla" -kärkihankkeen toimenpide.

Etelä-Savolle on myönnetty vuonna 2016 yhteensä 208 000 euroa tämän toimenpiteen hankkeiden toteuttamiseen. Tietoa rahoitusmahdollisuuksista löydät Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) suunnitelmasta Etelä-Savossa.

Etelä-Savossa hyväksyttyihin AIKO-hankkeisiin voit tutustua täällä

Rahoitukseen liittyvät lomakkeet:

Maakunnan kehittämisraha

Valtion budjetissa on ollut maakuntaliitoille osoitettua maakunnan kehittämisrahaa aina vuoteen 2014 saakka. Vuodelle 2014 Etelä-Savo sai maakunnan kehittämisrahaa yhteensä 250 000 euroa. Varojen käytön periaatteet hyväksyi maakuntahallitus.

Vuodelle 2015 määrärahaa ei enää ollut.

Maakunnan kehittämisraha oli yksinomaan kansallinen, alueiden kehittämiseen tarkoitettu määräraha. Määrärahalla toteutettiin sellaisia kehittämishankkeita, joita ei ollut tarkoituksenmukaista rahoittaa EU:n ohjelmista.

Rahoitukseen liittyvät lomakkeet:

EU:n rakennerahastohankkeet

Maakuntaliitto toimii rahoittajana niissä EU:n rakennerahastohankkeissa, joita rahoitetaan osaksi Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Hakemukset ohjelmakaudelle 2014 - 2020 toimitetaan pelkästään Eura 2014 -järjestelmän välityksellä. Ennen hakemusten jättämistä hakijoita suositellaan olemaan yhteydessä rahoittajaviranomaisiin.

Lisätietoa ohjelmakaudesta 2014-2020 löytyy osoitteesta rakennerahastot.fi. Sivustolta löytyy oma osio Etelä-Savon rahoituksesta, mm. hakuajoista ja -menettelyistä.


Hankerahoituksella kehitetään maakunnan asukkaiden elämisen edellytyksiä.