Metsä- ja puuala

Pääosa eteläsavolaisista teollisuustuotteista valmistuu metsäteollisuudessa ja siihen kytkeytyvässä metalliteollisuudessa. Suomalaisesta vanerista lähes puolet tehdään Etelä-Savossa. UPM:n Pelloksen ja Savonlinnan vaneritehtaat, Metsä Wood ja Olavi Räsänen ovat Etelä-Savon metsään nojautuvien yritysten tunnetuimmat nimet.

Andritz-konserniin kuuluva Savonlinna Works valmistaa sellu- ja paperiteollisuudelle huippunykyaikaisia tehdaslaitteistoja, jotka kulkevat kehityksen kärjessä maailmanlaajuisesti.

Etelä-Savo on Suomen metsätalouden ydinaluetta. Maakunnan puusto kasvaa keskimääräistä nopeammin: kuudessa vuosikymmenessä puun määrä on lisääntynyt yli kaksinkertaiseksi.

Puuta jalostavalla uudella yritystoiminnalla on eteläisessä Savossa hyvät menestymisen mahdollisuudet, sillä vain kolmasosa hakatusta puusta hyödynnetään omissa tuotantolaitoksissa.

Etelä-Savon metsät ovat Suomen kansallisen metsäsertifikaatin piirissä ja täyttävät siten myös eurooppalaiset ympäristökriteerit. Puu- ja metsäalan yrityksissä on usein käytössä sertifioidut ympäristöjärjestelmät.

Esimerkkejä metsä- ja puualan kehityksestä ovat myös uudet puun lämpökäsittelymenetelmät ja muut ympäristöteknologiaan perustuvat jalostusmenetelmät sekä erikoispuulajien kasvatus ja käyttö. Etelä-Savo on edelläkävijä lisäksi puuenergian käytössä.

Maakunnasta löytyy metsäalan osaamista, joka pyrkii nostamaan erityisesti mekaanisen puunjalostuksen kannattavuutta. Metsäntutkimuslaitoksella on yksikkö Punkaharjulla, missä sijaitsee myös valtakunnallinen Metsätietokeskus Lusto.