Saimaan virkistysalueyhdistys ry

Saimaan virkistysaluehdistyksen tarkoituksena on Saimaan ja sen lähivesistöjen virkistyskäytön edistäminen alueen luontoa, peruselinkeinoja ja maiseman omaleimaisuutta vaarantamatta. Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä Pohjois- ja Etelä-Savon sekä Pohjois- ja Etelä-Karjalan maakuntien kunnat sekä tukijäseniksi oikeuskelpoiset yhteisöt ja yksityiset henkilöt, jotka haluavat edistää yhdistyksen toimintaa.

Virkistyskäytön edistämisen toteuttamiseksi yhdistys ostaa tai vuokraa alueita tai hankkii niihin käyttöoikeuksia sekä huolehtii niiden hoidosta ja rakentamisesta. Virkistyslueita pyritään hankkimaan tasapuolisesti toiminta-alueen eri osista tavoitteena virkistyskäytön kannalta tarkoituksenmukaisten kokonaisuuksien luominen.

Yhdistyksen jäsenkuntia ovat tällä hetkellä Mikkeli, Savonlinna ja Puumala sekä kannattajajäseniä Pidä Saaristo Siistinä ry, Mikkelin, Ristiinan, Sulkavan ja Imatran pursiseurat sekä parikymmentä henkilöjäsentä. Jäsenkuntien edustajat valitsevat vuosikokouksessa yhdistyksen hallituksen, joka vastaa yhdistyksen käytännön toiminnasta.

Etelä-Savon maakuntaliitto hoitaa yhdistyksen hallinnointiin liittyvät asiat. Lisätietoja antaa ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, puh. 040 724 9618, sanna.poutamo(at)esavo.fi.

Saimaan virkistysalueyhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta: www.saimaanvirkistysalueyhdistys.fi

Suomen virkistysalueyhdistysten kotisivut löytyvät osoitteesta: www.virkistys.info

Rokansaaren mökkien vuokrauksen hoitaa Pidä Saaristo Siistinä ry. Yhteystiedot:, puh. 015-514 648 tai 0400 555 098, sähköposti: roope.jarvisuomi@pssry.fi. Lisätietoja: www.saimaanvirkistysalueyhdistys.fi

Rokansaaren kesäkahvila Mallun kuppila on avoinna kesä-elokuun. Kuppila sijaitsee Rokansaaren huvilassa. Siellä on B-oikeudet. Kuppilan pitäjältä Marja-Leena Manniselta (Mallulta) voi tilata etukäteen myös aterioita ja esim. aamupalaa. Mallun puhelinnumero on 050 598 0895. Kesäkahvilasta lisätietoja: http://rokansaari.com/