Maakuntahallitus täsmensi hallitusohjelmatavoitteita

21.02.2011


Liikenne-, koulutus- ja kuntatalousasiat ovat Etelä-Savon ykköstavoitteita Suomen uuden hallituksen ohjelmaan. Maakuntahallitus täsmensi maakunnan tavoitteita kokouksessaan 21. helmikuuta.

Liikennepuolen ykköstavoitteena
on saada korjaustyöt Viitostiellä Mikkelin ja Juvan välillä käyntiin mahdollisimman pian. Viitostien on nostanut ykköshankkeeksi myös Itä-Suomen neuvottelukunta.

Seuraavaksi tärkeimmät tiehankkeet sekä Etelä-Savolle että muille itäsuomalaisille maakunnille ovat valtatie 23:n kunnostustyöt Varkauden ja Viinijärven välillä, Viitostien korjaukset Leppävirran ja Kuopion välillä sekä valtatie 6:n kunnostus Taavetin ja Lappeenrannan välillä.

Ratahankkeista Etelä-Savo
korostaa Savonradan kunnostusta siten, että ajonopeuksia voidaan nostaa ja matka-aikoja lyhentää. Henkilöjunaliikenne Savonlinnan ja Pieksämäen välillä on myös tärkeä tavoite.

Itä-Suomen maakuntien
yhteiset ratakannat selviävät Itä-Suomen neuvottelukunnan seuraavassa kokouksessa 27. huhtikuuta, jolloin myös neuvottelukunnan hallitusohjelmapäätös syntyy.

Liikennepuolella Etelä-Savo
korostaa lisäksi, että yksityisteiden rahoitus on turvattava, samoin sujuva linja-auto- ja lentoliikenne ja lisäksi lossit on muutettava silloiksi. Parikkalasta on tavoitteena kehittää kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikka.

Koulutuspuolella Etelä-Savo tuntee huolta Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksesta ja erityisesti Opettajainkoulutuslaitoksen (OKL) säilymisestä kaupungissa.

Koulutustavoitteena on lisäksi kehittää ammattikorkeakoulujen opetusta ja tutkimus- ja kehitystyötä. Painopisteen tulee olla niissä maakunnissa, joissa ei ole omaa vahvaa yliopistoyksikköä. Tämä kanta maan uuden hallituksen tulee huomioida muun muassa aloituspaikkojen määrässä ja tutkimus- ja kehittämisrahoituksessa.

Kulttuuritavoitteena maakuntahallitus haluaa nostaa hallitusohjelmaan Savonlinnan oopperajuhlien rahoituksen. Ratkaisuksi se esittää säätiön perustamista. Valtion tulee osallistua sekä säätiön rahoitukseen että turvata kansainvälisesti tunnetulle tapahtumalle riittävä vuotuinen rahoitus.

Muina tavoitteina maakuntahallitus nostaa esiin maankäyttöön ja kansalliseen aluepolitiikkaan liittyvät vaatimukset:

Maakuntakaavan asemaa
tulee vahvistaa, ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden on otettava huomioon alueelliset erityisolot. Itä-Suomen huonoa asemaa on kohennettava myös kansallisen, eikä  pelkästään EU:n, aluepolitiikan keinoin.

Jo edellisessä kokouksessaan maakuntahallitus nosti yhdeksi hallitusohjelmatavoitteeksi kuntien talouden. Tavoitteena on turvata kuntapalveluiden rahoitus. Samaa korostaa myös Itä-Suomen neuvottelukunta hallitusohjelmakannassaan.

Etelä-Savo hakee ympäristöministeriöltä rahoitusta tuulivoimaselvityksiin. Selvitykset tehtäneen yhteistyössä Sisä-Suomen liittojen ja Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa. Rahan hakemisesta päätti maakuntahallitus kokouksessaan 21. helmikuuta.

Jos selvitykset antavat aihetta, maakuntahallitus voi päättää käynnistää ensimmäisen vaihemaakuntakaavan laadinnan. Jos vaihemaakuntakaava päätetään käynnistää, niin tuulivoima-asioiden lisäksi samassa yhteydessä otetaan esille myös muut kaavan täydennystarpeet.

Etelä-Savon nykyinen
ja samalla ensimmäinen maakuntakaava vahvistettiin lokakuussa 2010. Vaihemaakuntakaava on kaavamuoto, joka täydentää voimassa olevaa maakuntakaavaa. Etelä-Savossa maakuntakaava ei ota kantaa tuulivoimaan. Siihen ei ole esimerkiksi merkitty sijaintipaikkoja tuulivoimapuistoille.

Hallituksen kokousasiat
menivät läpi esityslistan mukaisina eräitä pienehköjä täsmennyksiä lukuun ottamatta.

Maakuntahallitus kokoontuu
seuraavan kerran 21. maaliskuuta.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Kakriainen, puh. 0400 651 204, sekä varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, ja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh. 044 770 0515, kehittämisjohtaja Eero Aarnio, puh. 040 508 1247, kehittämisjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, hallintojohtaja Riitta Paananen, puh. 050 549 9102 ja suunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.


Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntahallitus täsmensi hallitusohjelmatavoitteita

21.02.2011


Liikenne-, koulutus- ja kuntatalousasiat ovat Etelä-Savon ykköstavoitteita Suomen uuden hallituksen ohjelmaan. Maakuntahallitus täsmensi maakunnan tavoitteita kokouksessaan 21. helmikuuta.

Liikennepuolen ykköstavoitteena
on saada korjaustyöt Viitostiellä Mikkelin ja Juvan välillä käyntiin mahdollisimman pian. Viitostien on nostanut ykköshankkeeksi myös Itä-Suomen neuvottelukunta.

Seuraavaksi tärkeimmät tiehankkeet sekä Etelä-Savolle että muille itäsuomalaisille maakunnille ovat valtatie 23:n kunnostustyöt Varkauden ja Viinijärven välillä, Viitostien korjaukset Leppävirran ja Kuopion välillä sekä valtatie 6:n kunnostus Taavetin ja Lappeenrannan välillä.

Ratahankkeista Etelä-Savo
korostaa Savonradan kunnostusta siten, että ajonopeuksia voidaan nostaa ja matka-aikoja lyhentää. Henkilöjunaliikenne Savonlinnan ja Pieksämäen välillä on myös tärkeä tavoite.

Itä-Suomen maakuntien
yhteiset ratakannat selviävät Itä-Suomen neuvottelukunnan seuraavassa kokouksessa 27. huhtikuuta, jolloin myös neuvottelukunnan hallitusohjelmapäätös syntyy.

Liikennepuolella Etelä-Savo
korostaa lisäksi, että yksityisteiden rahoitus on turvattava, samoin sujuva linja-auto- ja lentoliikenne ja lisäksi lossit on muutettava silloiksi. Parikkalasta on tavoitteena kehittää kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikka.

Koulutuspuolella Etelä-Savo tuntee huolta Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksesta ja erityisesti Opettajainkoulutuslaitoksen (OKL) säilymisestä kaupungissa.

Koulutustavoitteena on lisäksi kehittää ammattikorkeakoulujen opetusta ja tutkimus- ja kehitystyötä. Painopisteen tulee olla niissä maakunnissa, joissa ei ole omaa vahvaa yliopistoyksikköä. Tämä kanta maan uuden hallituksen tulee huomioida muun muassa aloituspaikkojen määrässä ja tutkimus- ja kehittämisrahoituksessa.

Kulttuuritavoitteena maakuntahallitus haluaa nostaa hallitusohjelmaan Savonlinnan oopperajuhlien rahoituksen. Ratkaisuksi se esittää säätiön perustamista. Valtion tulee osallistua sekä säätiön rahoitukseen että turvata kansainvälisesti tunnetulle tapahtumalle riittävä vuotuinen rahoitus.

Muina tavoitteina maakuntahallitus nostaa esiin maankäyttöön ja kansalliseen aluepolitiikkaan liittyvät vaatimukset:

Maakuntakaavan asemaa
tulee vahvistaa, ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden on otettava huomioon alueelliset erityisolot. Itä-Suomen huonoa asemaa on kohennettava myös kansallisen, eikä  pelkästään EU:n, aluepolitiikan keinoin.

Jo edellisessä kokouksessaan maakuntahallitus nosti yhdeksi hallitusohjelmatavoitteeksi kuntien talouden. Tavoitteena on turvata kuntapalveluiden rahoitus. Samaa korostaa myös Itä-Suomen neuvottelukunta hallitusohjelmakannassaan.

Etelä-Savo hakee ympäristöministeriöltä rahoitusta tuulivoimaselvityksiin. Selvitykset tehtäneen yhteistyössä Sisä-Suomen liittojen ja Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa. Rahan hakemisesta päätti maakuntahallitus kokouksessaan 21. helmikuuta.

Jos selvitykset antavat aihetta, maakuntahallitus voi päättää käynnistää ensimmäisen vaihemaakuntakaavan laadinnan. Jos vaihemaakuntakaava päätetään käynnistää, niin tuulivoima-asioiden lisäksi samassa yhteydessä otetaan esille myös muut kaavan täydennystarpeet.

Etelä-Savon nykyinen
ja samalla ensimmäinen maakuntakaava vahvistettiin lokakuussa 2010. Vaihemaakuntakaava on kaavamuoto, joka täydentää voimassa olevaa maakuntakaavaa. Etelä-Savossa maakuntakaava ei ota kantaa tuulivoimaan. Siihen ei ole esimerkiksi merkitty sijaintipaikkoja tuulivoimapuistoille.

Hallituksen kokousasiat
menivät läpi esityslistan mukaisina eräitä pienehköjä täsmennyksiä lukuun ottamatta.

Maakuntahallitus kokoontuu
seuraavan kerran 21. maaliskuuta.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Kakriainen, puh. 0400 651 204, sekä varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, ja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh. 044 770 0515, kehittämisjohtaja Eero Aarnio, puh. 040 508 1247, kehittämisjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, hallintojohtaja Riitta Paananen, puh. 050 549 9102 ja suunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.


Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntahallitus täsmensi hallitusohjelmatavoitteita

21.02.2011


Liikenne-, koulutus- ja kuntatalousasiat ovat Etelä-Savon ykköstavoitteita Suomen uuden hallituksen ohjelmaan. Maakuntahallitus täsmensi maakunnan tavoitteita kokouksessaan 21. helmikuuta.

Liikennepuolen ykköstavoitteena
on saada korjaustyöt Viitostiellä Mikkelin ja Juvan välillä käyntiin mahdollisimman pian. Viitostien on nostanut ykköshankkeeksi myös Itä-Suomen neuvottelukunta.

Seuraavaksi tärkeimmät tiehankkeet sekä Etelä-Savolle että muille itäsuomalaisille maakunnille ovat valtatie 23:n kunnostustyöt Varkauden ja Viinijärven välillä, Viitostien korjaukset Leppävirran ja Kuopion välillä sekä valtatie 6:n kunnostus Taavetin ja Lappeenrannan välillä.

Ratahankkeista Etelä-Savo
korostaa Savonradan kunnostusta siten, että ajonopeuksia voidaan nostaa ja matka-aikoja lyhentää. Henkilöjunaliikenne Savonlinnan ja Pieksämäen välillä on myös tärkeä tavoite.

Itä-Suomen maakuntien
yhteiset ratakannat selviävät Itä-Suomen neuvottelukunnan seuraavassa kokouksessa 27. huhtikuuta, jolloin myös neuvottelukunnan hallitusohjelmapäätös syntyy.

Liikennepuolella Etelä-Savo
korostaa lisäksi, että yksityisteiden rahoitus on turvattava, samoin sujuva linja-auto- ja lentoliikenne ja lisäksi lossit on muutettava silloiksi. Parikkalasta on tavoitteena kehittää kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikka.

Koulutuspuolella Etelä-Savo tuntee huolta Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksesta ja erityisesti Opettajainkoulutuslaitoksen (OKL) säilymisestä kaupungissa.

Koulutustavoitteena on lisäksi kehittää ammattikorkeakoulujen opetusta ja tutkimus- ja kehitystyötä. Painopisteen tulee olla niissä maakunnissa, joissa ei ole omaa vahvaa yliopistoyksikköä. Tämä kanta maan uuden hallituksen tulee huomioida muun muassa aloituspaikkojen määrässä ja tutkimus- ja kehittämisrahoituksessa.

Kulttuuritavoitteena maakuntahallitus haluaa nostaa hallitusohjelmaan Savonlinnan oopperajuhlien rahoituksen. Ratkaisuksi se esittää säätiön perustamista. Valtion tulee osallistua sekä säätiön rahoitukseen että turvata kansainvälisesti tunnetulle tapahtumalle riittävä vuotuinen rahoitus.

Muina tavoitteina maakuntahallitus nostaa esiin maankäyttöön ja kansalliseen aluepolitiikkaan liittyvät vaatimukset:

Maakuntakaavan asemaa
tulee vahvistaa, ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden on otettava huomioon alueelliset erityisolot. Itä-Suomen huonoa asemaa on kohennettava myös kansallisen, eikä  pelkästään EU:n, aluepolitiikan keinoin.

Jo edellisessä kokouksessaan maakuntahallitus nosti yhdeksi hallitusohjelmatavoitteeksi kuntien talouden. Tavoitteena on turvata kuntapalveluiden rahoitus. Samaa korostaa myös Itä-Suomen neuvottelukunta hallitusohjelmakannassaan.

Etelä-Savo hakee ympäristöministeriöltä rahoitusta tuulivoimaselvityksiin. Selvitykset tehtäneen yhteistyössä Sisä-Suomen liittojen ja Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa. Rahan hakemisesta päätti maakuntahallitus kokouksessaan 21. helmikuuta.

Jos selvitykset antavat aihetta, maakuntahallitus voi päättää käynnistää ensimmäisen vaihemaakuntakaavan laadinnan. Jos vaihemaakuntakaava päätetään käynnistää, niin tuulivoima-asioiden lisäksi samassa yhteydessä otetaan esille myös muut kaavan täydennystarpeet.

Etelä-Savon nykyinen
ja samalla ensimmäinen maakuntakaava vahvistettiin lokakuussa 2010. Vaihemaakuntakaava on kaavamuoto, joka täydentää voimassa olevaa maakuntakaavaa. Etelä-Savossa maakuntakaava ei ota kantaa tuulivoimaan. Siihen ei ole esimerkiksi merkitty sijaintipaikkoja tuulivoimapuistoille.

Hallituksen kokousasiat
menivät läpi esityslistan mukaisina eräitä pienehköjä täsmennyksiä lukuun ottamatta.

Maakuntahallitus kokoontuu
seuraavan kerran 21. maaliskuuta.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Kakriainen, puh. 0400 651 204, sekä varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, ja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh. 044 770 0515, kehittämisjohtaja Eero Aarnio, puh. 040 508 1247, kehittämisjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, hallintojohtaja Riitta Paananen, puh. 050 549 9102 ja suunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.


Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntahallitus täsmensi hallitusohjelmatavoitteita

21.02.2011


Liikenne-, koulutus- ja kuntatalousasiat ovat Etelä-Savon ykköstavoitteita Suomen uuden hallituksen ohjelmaan. Maakuntahallitus täsmensi maakunnan tavoitteita kokouksessaan 21. helmikuuta.

Liikennepuolen ykköstavoitteena
on saada korjaustyöt Viitostiellä Mikkelin ja Juvan välillä käyntiin mahdollisimman pian. Viitostien on nostanut ykköshankkeeksi myös Itä-Suomen neuvottelukunta.

Seuraavaksi tärkeimmät tiehankkeet sekä Etelä-Savolle että muille itäsuomalaisille maakunnille ovat valtatie 23:n kunnostustyöt Varkauden ja Viinijärven välillä, Viitostien korjaukset Leppävirran ja Kuopion välillä sekä valtatie 6:n kunnostus Taavetin ja Lappeenrannan välillä.

Ratahankkeista Etelä-Savo
korostaa Savonradan kunnostusta siten, että ajonopeuksia voidaan nostaa ja matka-aikoja lyhentää. Henkilöjunaliikenne Savonlinnan ja Pieksämäen välillä on myös tärkeä tavoite.

Itä-Suomen maakuntien
yhteiset ratakannat selviävät Itä-Suomen neuvottelukunnan seuraavassa kokouksessa 27. huhtikuuta, jolloin myös neuvottelukunnan hallitusohjelmapäätös syntyy.

Liikennepuolella Etelä-Savo
korostaa lisäksi, että yksityisteiden rahoitus on turvattava, samoin sujuva linja-auto- ja lentoliikenne ja lisäksi lossit on muutettava silloiksi. Parikkalasta on tavoitteena kehittää kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikka.

Koulutuspuolella Etelä-Savo tuntee huolta Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksesta ja erityisesti Opettajainkoulutuslaitoksen (OKL) säilymisestä kaupungissa.

Koulutustavoitteena on lisäksi kehittää ammattikorkeakoulujen opetusta ja tutkimus- ja kehitystyötä. Painopisteen tulee olla niissä maakunnissa, joissa ei ole omaa vahvaa yliopistoyksikköä. Tämä kanta maan uuden hallituksen tulee huomioida muun muassa aloituspaikkojen määrässä ja tutkimus- ja kehittämisrahoituksessa.

Kulttuuritavoitteena maakuntahallitus haluaa nostaa hallitusohjelmaan Savonlinnan oopperajuhlien rahoituksen. Ratkaisuksi se esittää säätiön perustamista. Valtion tulee osallistua sekä säätiön rahoitukseen että turvata kansainvälisesti tunnetulle tapahtumalle riittävä vuotuinen rahoitus.

Muina tavoitteina maakuntahallitus nostaa esiin maankäyttöön ja kansalliseen aluepolitiikkaan liittyvät vaatimukset:

Maakuntakaavan asemaa
tulee vahvistaa, ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden on otettava huomioon alueelliset erityisolot. Itä-Suomen huonoa asemaa on kohennettava myös kansallisen, eikä  pelkästään EU:n, aluepolitiikan keinoin.

Jo edellisessä kokouksessaan maakuntahallitus nosti yhdeksi hallitusohjelmatavoitteeksi kuntien talouden. Tavoitteena on turvata kuntapalveluiden rahoitus. Samaa korostaa myös Itä-Suomen neuvottelukunta hallitusohjelmakannassaan.

Etelä-Savo hakee ympäristöministeriöltä rahoitusta tuulivoimaselvityksiin. Selvitykset tehtäneen yhteistyössä Sisä-Suomen liittojen ja Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa. Rahan hakemisesta päätti maakuntahallitus kokouksessaan 21. helmikuuta.

Jos selvitykset antavat aihetta, maakuntahallitus voi päättää käynnistää ensimmäisen vaihemaakuntakaavan laadinnan. Jos vaihemaakuntakaava päätetään käynnistää, niin tuulivoima-asioiden lisäksi samassa yhteydessä otetaan esille myös muut kaavan täydennystarpeet.

Etelä-Savon nykyinen
ja samalla ensimmäinen maakuntakaava vahvistettiin lokakuussa 2010. Vaihemaakuntakaava on kaavamuoto, joka täydentää voimassa olevaa maakuntakaavaa. Etelä-Savossa maakuntakaava ei ota kantaa tuulivoimaan. Siihen ei ole esimerkiksi merkitty sijaintipaikkoja tuulivoimapuistoille.

Hallituksen kokousasiat
menivät läpi esityslistan mukaisina eräitä pienehköjä täsmennyksiä lukuun ottamatta.

Maakuntahallitus kokoontuu
seuraavan kerran 21. maaliskuuta.

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Kakriainen, puh. 0400 651 204, sekä varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507, ja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh. 044 770 0515, kehittämisjohtaja Eero Aarnio, puh. 040 508 1247, kehittämisjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, hallintojohtaja Riitta Paananen, puh. 050 549 9102 ja suunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.


Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010