Työvoimapula ja edunvalvonta keskusteluttivat

13.06.2011


Etelä-Savon maakuntahallitus oli koolla Mikkelissä:

TYÖVOIMAPULA JA EDUNVALVONTA KESKUSTELUTTIVAT


”Etelä-Savo kaipaa lähivuosina yrityksiä, muuttajia ja opiskelijoita, jotta maakunnan 60 000 työpaikkaa saadaan säilymään. Erityisesti tarvitaan nuorta ikäluokkaa, joka kouluttautuu maakunnassa ja jää tänne töihin”, maakuntajohtaja Matti Viialainen korosti maanantaisessa maakuntahallituksen kokouksessa.

Etelä-Savosta poistuu vuoteen 2025 mennessä 55 prosenttia nykyisistä työpaikoista. Maakunnassa on 15-21-vuotiaita nuoria keskimäärin 1500 ja 1800 työikäistä lähtee vuosittain eläkkeelle. Erityisesti työntekijöitä kaipaavat lähivuosina sosiaali-, terveys- ja palvelualat, mutta myös teollisuudessa sekä maa- ja metsätaloudessa on pulaa tekijöistä. 

Maakuntahallitus haluaa säilyttää nykyiset aloituspaikkamäärät oppilaitoksissa ja lisätä aikuiskoulutusta aloilla, joille nuoret eivät hae. Tällaisia ovat etenkin vanhusten palvelut ja maatilatalous.

Lisäksi maakuntahallitus korostaa Aalto-yliopiston englanninkielisen kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon merkitystä vetovoimaisena ja kustannustehokkaana koulutuksena, jota on syytä jatkaa osana Mikkelin yliopistokeskusta. BScBA-ohjelman 80 aloituspaikkaa eivät näy teknisistä syistä tällä hetkellä maakunnan aloituspaikkatilastoissa.

Itä-Suomen hovi- ja hallinto-oikeus Kuopioon

Hovi- ja oikeusverkostoa kehitetään niin, että jatkossa näiden muutoksenhakutuomioistuinten verkosto koostuisi asiamäärältään ja rakenteeltaan mahdollisimman tasakokoisista yksiköistä. Tämä edellyttää 1-2 hovioikeuden ja 1-3 hallinto-oikeuden vähentämistä. Uudistusta valmisteleva toimikunta puoltaa Itä-Suomen hovioikeuden sijoittamista Kouvolaan ja hallinto-oikeuden sijoittamista Kuopioon.

Etelä-Savon maakuntahallituksen mielestä uusien linjausten pohjana tulee olla maakuntakokonaisuuksista muodostettu aluejako niin, että Itä-Suomen hovi-oikeus ja hallinto-oikeus sijaitsevat Itä-Suomen alueviraston alueella eli Kuopiossa.

”Kouvola on valinnut Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteistyösuunnakseen, mutta kuitenkin sinne haluttaisiin Itä-Suomen hovioikeus. Tämä on erikoista ja kuvastaa sitä, ettei valtion toimintojen nykyinen aluejako ole kohdallaan”, maakuntajohtaja Viialainen toteaa.

Edunvalvonnalla haasteelliset ajat

”Hallitusneuvottelujen pitkittyminen on tehnyt edunvalvonnasta haasteellista, kun pitäisi ehtiä tehdä edunvalvontaa moneen suuntaan. Etelä-Savo on kuitenkin löytänyt yhteisen tahtotilan”, maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Kakriainen korosti.

Niin mahdollinen vaalipiiriuudistus, ELY-keskusten organisointi kuin EU:n ohjelmakauden 2014+ -valmistelu ovat haastavia.

”Etelä-Savolla on ollut käytössään 35 euroa asukasta kohden ns. Itä-Suomi -lisää harvaan asuttujen alueiden ja pitkien etäisyyksien perusteella. Nyt kun tukien myöntöperusteet ovat muuttumassa, pitäisi painottaa Itä- ja Pohjois-Suomen erityispiirteitä ja saada myös ikääntyminen yhdeksi kriteeriksi, jolla aluetukia EU:ssa jaetaan”, Viialainen muistutti.

Kakriainen ja Viialainen pitävät tärkeänä myös sitä, että alle 10 työntekijän yrityksiä voidaan tukea maaseutuohjelmasta niin, että tukea voidaan myöntää myös kaupunkialueella toimiville yrityksille.

”Tukien myöntöperusteita pitäisi yksinkertaistaa niin, että hallintokuluja käsiteltäisiin ns. flat rate -pohjalta eli ne olisivat kiinteä prosentti, että yritykselle ei tule kuittisirkusta ELYn suuntaan”, Viialainen sanoi.

Markkinointihankkeelle haetaan jatkoa

Maakuntaliitto otti periaatteellisen vetovastuun maakunnan markkinointihankkeiden valmistelusta. Etelä-Savo Saimaan maakunta tutuksi -hanke on kehittänyt maakunnan tunnettavuutta keväästä 2009. Maakuntaliitto valmistelee markkinointihankkeelle kaksivuotista jatkoa.

Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy on puolestaan hallinnoinut yhteistyössä Savonlinnan Matkailu Oy:n kanssa Etelä-Savon matkailuyritysten kansainvälistäminen -hanketta vuoden 2008 alusta kohdealueina Venäjä, Viro, Saksa, Sveitsi, Espanja ja Italia.

Alueen matkailun alueorganisaatiot ovat toivoneet, että maakuntaliitto ottaisi hankkeen jatkosta vetovastuun. Maakuntaliiton hallitus päätti käynnistää Visit Saimaa -hankkeen valmistelun alueen matkailun alueorganisaatioiden esityksen mukaan.

Visit Saimaa -hanke ajoittuisi ajalle syyskuusta 2011 joulukuuhun 2013, ja se olisi kokonaiskustannuksiltaan noin 1,5 miljoonaa euroa. Näin saadaan hyöty hankkeiden välisestä synergiasta.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Työvoimapula ja edunvalvonta keskusteluttivat

13.06.2011


Etelä-Savon maakuntahallitus oli koolla Mikkelissä:

TYÖVOIMAPULA JA EDUNVALVONTA KESKUSTELUTTIVAT


”Etelä-Savo kaipaa lähivuosina yrityksiä, muuttajia ja opiskelijoita, jotta maakunnan 60 000 työpaikkaa saadaan säilymään. Erityisesti tarvitaan nuorta ikäluokkaa, joka kouluttautuu maakunnassa ja jää tänne töihin”, maakuntajohtaja Matti Viialainen korosti maanantaisessa maakuntahallituksen kokouksessa.

Etelä-Savosta poistuu vuoteen 2025 mennessä 55 prosenttia nykyisistä työpaikoista. Maakunnassa on 15-21-vuotiaita nuoria keskimäärin 1500 ja 1800 työikäistä lähtee vuosittain eläkkeelle. Erityisesti työntekijöitä kaipaavat lähivuosina sosiaali-, terveys- ja palvelualat, mutta myös teollisuudessa sekä maa- ja metsätaloudessa on pulaa tekijöistä. 

Maakuntahallitus haluaa säilyttää nykyiset aloituspaikkamäärät oppilaitoksissa ja lisätä aikuiskoulutusta aloilla, joille nuoret eivät hae. Tällaisia ovat etenkin vanhusten palvelut ja maatilatalous.

Lisäksi maakuntahallitus korostaa Aalto-yliopiston englanninkielisen kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon merkitystä vetovoimaisena ja kustannustehokkaana koulutuksena, jota on syytä jatkaa osana Mikkelin yliopistokeskusta. BScBA-ohjelman 80 aloituspaikkaa eivät näy teknisistä syistä tällä hetkellä maakunnan aloituspaikkatilastoissa.

Itä-Suomen hovi- ja hallinto-oikeus Kuopioon

Hovi- ja oikeusverkostoa kehitetään niin, että jatkossa näiden muutoksenhakutuomioistuinten verkosto koostuisi asiamäärältään ja rakenteeltaan mahdollisimman tasakokoisista yksiköistä. Tämä edellyttää 1-2 hovioikeuden ja 1-3 hallinto-oikeuden vähentämistä. Uudistusta valmisteleva toimikunta puoltaa Itä-Suomen hovioikeuden sijoittamista Kouvolaan ja hallinto-oikeuden sijoittamista Kuopioon.

Etelä-Savon maakuntahallituksen mielestä uusien linjausten pohjana tulee olla maakuntakokonaisuuksista muodostettu aluejako niin, että Itä-Suomen hovi-oikeus ja hallinto-oikeus sijaitsevat Itä-Suomen alueviraston alueella eli Kuopiossa.

”Kouvola on valinnut Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteistyösuunnakseen, mutta kuitenkin sinne haluttaisiin Itä-Suomen hovioikeus. Tämä on erikoista ja kuvastaa sitä, ettei valtion toimintojen nykyinen aluejako ole kohdallaan”, maakuntajohtaja Viialainen toteaa.

Edunvalvonnalla haasteelliset ajat

”Hallitusneuvottelujen pitkittyminen on tehnyt edunvalvonnasta haasteellista, kun pitäisi ehtiä tehdä edunvalvontaa moneen suuntaan. Etelä-Savo on kuitenkin löytänyt yhteisen tahtotilan”, maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Kakriainen korosti.

Niin mahdollinen vaalipiiriuudistus, ELY-keskusten organisointi kuin EU:n ohjelmakauden 2014+ -valmistelu ovat haastavia.

”Etelä-Savolla on ollut käytössään 35 euroa asukasta kohden ns. Itä-Suomi -lisää harvaan asuttujen alueiden ja pitkien etäisyyksien perusteella. Nyt kun tukien myöntöperusteet ovat muuttumassa, pitäisi painottaa Itä- ja Pohjois-Suomen erityispiirteitä ja saada myös ikääntyminen yhdeksi kriteeriksi, jolla aluetukia EU:ssa jaetaan”, Viialainen muistutti.

Kakriainen ja Viialainen pitävät tärkeänä myös sitä, että alle 10 työntekijän yrityksiä voidaan tukea maaseutuohjelmasta niin, että tukea voidaan myöntää myös kaupunkialueella toimiville yrityksille.

”Tukien myöntöperusteita pitäisi yksinkertaistaa niin, että hallintokuluja käsiteltäisiin ns. flat rate -pohjalta eli ne olisivat kiinteä prosentti, että yritykselle ei tule kuittisirkusta ELYn suuntaan”, Viialainen sanoi.

Markkinointihankkeelle haetaan jatkoa

Maakuntaliitto otti periaatteellisen vetovastuun maakunnan markkinointihankkeiden valmistelusta. Etelä-Savo Saimaan maakunta tutuksi -hanke on kehittänyt maakunnan tunnettavuutta keväästä 2009. Maakuntaliitto valmistelee markkinointihankkeelle kaksivuotista jatkoa.

Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy on puolestaan hallinnoinut yhteistyössä Savonlinnan Matkailu Oy:n kanssa Etelä-Savon matkailuyritysten kansainvälistäminen -hanketta vuoden 2008 alusta kohdealueina Venäjä, Viro, Saksa, Sveitsi, Espanja ja Italia.

Alueen matkailun alueorganisaatiot ovat toivoneet, että maakuntaliitto ottaisi hankkeen jatkosta vetovastuun. Maakuntaliiton hallitus päätti käynnistää Visit Saimaa -hankkeen valmistelun alueen matkailun alueorganisaatioiden esityksen mukaan.

Visit Saimaa -hanke ajoittuisi ajalle syyskuusta 2011 joulukuuhun 2013, ja se olisi kokonaiskustannuksiltaan noin 1,5 miljoonaa euroa. Näin saadaan hyöty hankkeiden välisestä synergiasta.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Työvoimapula ja edunvalvonta keskusteluttivat

13.06.2011


Etelä-Savon maakuntahallitus oli koolla Mikkelissä:

TYÖVOIMAPULA JA EDUNVALVONTA KESKUSTELUTTIVAT


”Etelä-Savo kaipaa lähivuosina yrityksiä, muuttajia ja opiskelijoita, jotta maakunnan 60 000 työpaikkaa saadaan säilymään. Erityisesti tarvitaan nuorta ikäluokkaa, joka kouluttautuu maakunnassa ja jää tänne töihin”, maakuntajohtaja Matti Viialainen korosti maanantaisessa maakuntahallituksen kokouksessa.

Etelä-Savosta poistuu vuoteen 2025 mennessä 55 prosenttia nykyisistä työpaikoista. Maakunnassa on 15-21-vuotiaita nuoria keskimäärin 1500 ja 1800 työikäistä lähtee vuosittain eläkkeelle. Erityisesti työntekijöitä kaipaavat lähivuosina sosiaali-, terveys- ja palvelualat, mutta myös teollisuudessa sekä maa- ja metsätaloudessa on pulaa tekijöistä. 

Maakuntahallitus haluaa säilyttää nykyiset aloituspaikkamäärät oppilaitoksissa ja lisätä aikuiskoulutusta aloilla, joille nuoret eivät hae. Tällaisia ovat etenkin vanhusten palvelut ja maatilatalous.

Lisäksi maakuntahallitus korostaa Aalto-yliopiston englanninkielisen kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon merkitystä vetovoimaisena ja kustannustehokkaana koulutuksena, jota on syytä jatkaa osana Mikkelin yliopistokeskusta. BScBA-ohjelman 80 aloituspaikkaa eivät näy teknisistä syistä tällä hetkellä maakunnan aloituspaikkatilastoissa.

Itä-Suomen hovi- ja hallinto-oikeus Kuopioon

Hovi- ja oikeusverkostoa kehitetään niin, että jatkossa näiden muutoksenhakutuomioistuinten verkosto koostuisi asiamäärältään ja rakenteeltaan mahdollisimman tasakokoisista yksiköistä. Tämä edellyttää 1-2 hovioikeuden ja 1-3 hallinto-oikeuden vähentämistä. Uudistusta valmisteleva toimikunta puoltaa Itä-Suomen hovioikeuden sijoittamista Kouvolaan ja hallinto-oikeuden sijoittamista Kuopioon.

Etelä-Savon maakuntahallituksen mielestä uusien linjausten pohjana tulee olla maakuntakokonaisuuksista muodostettu aluejako niin, että Itä-Suomen hovi-oikeus ja hallinto-oikeus sijaitsevat Itä-Suomen alueviraston alueella eli Kuopiossa.

”Kouvola on valinnut Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteistyösuunnakseen, mutta kuitenkin sinne haluttaisiin Itä-Suomen hovioikeus. Tämä on erikoista ja kuvastaa sitä, ettei valtion toimintojen nykyinen aluejako ole kohdallaan”, maakuntajohtaja Viialainen toteaa.

Edunvalvonnalla haasteelliset ajat

”Hallitusneuvottelujen pitkittyminen on tehnyt edunvalvonnasta haasteellista, kun pitäisi ehtiä tehdä edunvalvontaa moneen suuntaan. Etelä-Savo on kuitenkin löytänyt yhteisen tahtotilan”, maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Kakriainen korosti.

Niin mahdollinen vaalipiiriuudistus, ELY-keskusten organisointi kuin EU:n ohjelmakauden 2014+ -valmistelu ovat haastavia.

”Etelä-Savolla on ollut käytössään 35 euroa asukasta kohden ns. Itä-Suomi -lisää harvaan asuttujen alueiden ja pitkien etäisyyksien perusteella. Nyt kun tukien myöntöperusteet ovat muuttumassa, pitäisi painottaa Itä- ja Pohjois-Suomen erityispiirteitä ja saada myös ikääntyminen yhdeksi kriteeriksi, jolla aluetukia EU:ssa jaetaan”, Viialainen muistutti.

Kakriainen ja Viialainen pitävät tärkeänä myös sitä, että alle 10 työntekijän yrityksiä voidaan tukea maaseutuohjelmasta niin, että tukea voidaan myöntää myös kaupunkialueella toimiville yrityksille.

”Tukien myöntöperusteita pitäisi yksinkertaistaa niin, että hallintokuluja käsiteltäisiin ns. flat rate -pohjalta eli ne olisivat kiinteä prosentti, että yritykselle ei tule kuittisirkusta ELYn suuntaan”, Viialainen sanoi.

Markkinointihankkeelle haetaan jatkoa

Maakuntaliitto otti periaatteellisen vetovastuun maakunnan markkinointihankkeiden valmistelusta. Etelä-Savo Saimaan maakunta tutuksi -hanke on kehittänyt maakunnan tunnettavuutta keväästä 2009. Maakuntaliitto valmistelee markkinointihankkeelle kaksivuotista jatkoa.

Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy on puolestaan hallinnoinut yhteistyössä Savonlinnan Matkailu Oy:n kanssa Etelä-Savon matkailuyritysten kansainvälistäminen -hanketta vuoden 2008 alusta kohdealueina Venäjä, Viro, Saksa, Sveitsi, Espanja ja Italia.

Alueen matkailun alueorganisaatiot ovat toivoneet, että maakuntaliitto ottaisi hankkeen jatkosta vetovastuun. Maakuntaliiton hallitus päätti käynnistää Visit Saimaa -hankkeen valmistelun alueen matkailun alueorganisaatioiden esityksen mukaan.

Visit Saimaa -hanke ajoittuisi ajalle syyskuusta 2011 joulukuuhun 2013, ja se olisi kokonaiskustannuksiltaan noin 1,5 miljoonaa euroa. Näin saadaan hyöty hankkeiden välisestä synergiasta.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Työvoimapula ja edunvalvonta keskusteluttivat

13.06.2011


Etelä-Savon maakuntahallitus oli koolla Mikkelissä:

TYÖVOIMAPULA JA EDUNVALVONTA KESKUSTELUTTIVAT


”Etelä-Savo kaipaa lähivuosina yrityksiä, muuttajia ja opiskelijoita, jotta maakunnan 60 000 työpaikkaa saadaan säilymään. Erityisesti tarvitaan nuorta ikäluokkaa, joka kouluttautuu maakunnassa ja jää tänne töihin”, maakuntajohtaja Matti Viialainen korosti maanantaisessa maakuntahallituksen kokouksessa.

Etelä-Savosta poistuu vuoteen 2025 mennessä 55 prosenttia nykyisistä työpaikoista. Maakunnassa on 15-21-vuotiaita nuoria keskimäärin 1500 ja 1800 työikäistä lähtee vuosittain eläkkeelle. Erityisesti työntekijöitä kaipaavat lähivuosina sosiaali-, terveys- ja palvelualat, mutta myös teollisuudessa sekä maa- ja metsätaloudessa on pulaa tekijöistä. 

Maakuntahallitus haluaa säilyttää nykyiset aloituspaikkamäärät oppilaitoksissa ja lisätä aikuiskoulutusta aloilla, joille nuoret eivät hae. Tällaisia ovat etenkin vanhusten palvelut ja maatilatalous.

Lisäksi maakuntahallitus korostaa Aalto-yliopiston englanninkielisen kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon merkitystä vetovoimaisena ja kustannustehokkaana koulutuksena, jota on syytä jatkaa osana Mikkelin yliopistokeskusta. BScBA-ohjelman 80 aloituspaikkaa eivät näy teknisistä syistä tällä hetkellä maakunnan aloituspaikkatilastoissa.

Itä-Suomen hovi- ja hallinto-oikeus Kuopioon

Hovi- ja oikeusverkostoa kehitetään niin, että jatkossa näiden muutoksenhakutuomioistuinten verkosto koostuisi asiamäärältään ja rakenteeltaan mahdollisimman tasakokoisista yksiköistä. Tämä edellyttää 1-2 hovioikeuden ja 1-3 hallinto-oikeuden vähentämistä. Uudistusta valmisteleva toimikunta puoltaa Itä-Suomen hovioikeuden sijoittamista Kouvolaan ja hallinto-oikeuden sijoittamista Kuopioon.

Etelä-Savon maakuntahallituksen mielestä uusien linjausten pohjana tulee olla maakuntakokonaisuuksista muodostettu aluejako niin, että Itä-Suomen hovi-oikeus ja hallinto-oikeus sijaitsevat Itä-Suomen alueviraston alueella eli Kuopiossa.

”Kouvola on valinnut Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteistyösuunnakseen, mutta kuitenkin sinne haluttaisiin Itä-Suomen hovioikeus. Tämä on erikoista ja kuvastaa sitä, ettei valtion toimintojen nykyinen aluejako ole kohdallaan”, maakuntajohtaja Viialainen toteaa.

Edunvalvonnalla haasteelliset ajat

”Hallitusneuvottelujen pitkittyminen on tehnyt edunvalvonnasta haasteellista, kun pitäisi ehtiä tehdä edunvalvontaa moneen suuntaan. Etelä-Savo on kuitenkin löytänyt yhteisen tahtotilan”, maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Kakriainen korosti.

Niin mahdollinen vaalipiiriuudistus, ELY-keskusten organisointi kuin EU:n ohjelmakauden 2014+ -valmistelu ovat haastavia.

”Etelä-Savolla on ollut käytössään 35 euroa asukasta kohden ns. Itä-Suomi -lisää harvaan asuttujen alueiden ja pitkien etäisyyksien perusteella. Nyt kun tukien myöntöperusteet ovat muuttumassa, pitäisi painottaa Itä- ja Pohjois-Suomen erityispiirteitä ja saada myös ikääntyminen yhdeksi kriteeriksi, jolla aluetukia EU:ssa jaetaan”, Viialainen muistutti.

Kakriainen ja Viialainen pitävät tärkeänä myös sitä, että alle 10 työntekijän yrityksiä voidaan tukea maaseutuohjelmasta niin, että tukea voidaan myöntää myös kaupunkialueella toimiville yrityksille.

”Tukien myöntöperusteita pitäisi yksinkertaistaa niin, että hallintokuluja käsiteltäisiin ns. flat rate -pohjalta eli ne olisivat kiinteä prosentti, että yritykselle ei tule kuittisirkusta ELYn suuntaan”, Viialainen sanoi.

Markkinointihankkeelle haetaan jatkoa

Maakuntaliitto otti periaatteellisen vetovastuun maakunnan markkinointihankkeiden valmistelusta. Etelä-Savo Saimaan maakunta tutuksi -hanke on kehittänyt maakunnan tunnettavuutta keväästä 2009. Maakuntaliitto valmistelee markkinointihankkeelle kaksivuotista jatkoa.

Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy on puolestaan hallinnoinut yhteistyössä Savonlinnan Matkailu Oy:n kanssa Etelä-Savon matkailuyritysten kansainvälistäminen -hanketta vuoden 2008 alusta kohdealueina Venäjä, Viro, Saksa, Sveitsi, Espanja ja Italia.

Alueen matkailun alueorganisaatiot ovat toivoneet, että maakuntaliitto ottaisi hankkeen jatkosta vetovastuun. Maakuntaliiton hallitus päätti käynnistää Visit Saimaa -hankkeen valmistelun alueen matkailun alueorganisaatioiden esityksen mukaan.

Visit Saimaa -hanke ajoittuisi ajalle syyskuusta 2011 joulukuuhun 2013, ja se olisi kokonaiskustannuksiltaan noin 1,5 miljoonaa euroa. Näin saadaan hyöty hankkeiden välisestä synergiasta.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010