Maakuntavaltuuston kokoustiedote 20.11.2017

23.11.2017

Etelä-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntaohjelman vuosille 2018-2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2020

Uudet maakuntaohjelmat on Suomessa tänä vuonna valmisteltu rinnan maakuntauudistuksen kanssa, ja ohjelmat ulottuvat syntyvien itsehallinnollisten maakuntien ensimmäisiin toimintavuosiin. Nyt yhteistyössä valmisteltu maakuntaohjelma toimii - sellaisenaan tai päivitettynä - tulevan maakuntalain tarkoittaman maakuntastrategian elinvoimaosiona. Se tuo muutosvaiheessa yhteistä näkemystä ja jatkuvuutta maakunnan aluekehitystyöhön. Maakuntaohjelma valmisteltiin vuorovaikutteisessa, kaikille osapuolille avoimessa ja osallistavassa prosessissa. Eri yhteyksissä laadintaan osallistui kaikkiaan noin 500 eteläsavolaista toimijaa.

Maakuntahallitus käsitteli ohjelman 1. luonnoksen syyskuussa, minkä jälkeen ohjelmaluonnos lähetettiin sidosryhmille kommentoitavaksi ja asetettiin nähtäville. Ohjelmaluonnoksesta annettiin yhteensä 43 lausuntoa. Ohjelman yhteys joulukuussa 2016 hyväksyttyyn Puhtaasti paras - Etelä-Savo 2030 -maakuntastrategiaan tunnistettiin lausunnoissa hyvin. Saatu palaute oli valtaosaltaan myönteistä eikä lausunnoissa esitetty ohjelman rakennetta tai valmisteluprosessia kyseenalaistavia näkemyksiä. Maakuntaohjelmaan sisältyvää toimenpidevalikoimaa pidettiin oikeaan osuneena, riittävän monipuolisena ja toteuttamiskelpoisena.

Etelä-Savon maakuntaohjelman 2018-2021 keskeinen sisältö

Etelä-Savo laati oman maakuntastrategiansa vuonna 2016, ja on sen jatkoksi valmistellut vuoden 2017 aikana esityksen strategiaan perustuvasta maakuntaohjelmasta vuosille 2018-2021. Strategian kolme kärkeä, maakunnan luontaisiin vahvuuksiin perustuvat Metsä - Ruoka - Vesi ovat elementit, joihin perustuvaan kestävään yritystoimintaan ja erityisosaamiseen alueen kasvupotentiaali rakentuu jatkossa.

Strategian kärkivalinnat konkretisoidaan toimenpiteiksi maakuntaohjelman viidessä sisältöteemassa:

  • Hyvinvoivat ihmiset ja ympäristö - Etelä-Savo on sujuvan arjen ja laadukkaan ympäristön maakunta
  • Elinkeinoelämän kasvu ja kansainvälistyminen - Etelä-Savo kasvaa kansainvälisyydestä ja digitaalisuudesta
  • Matkailu ja vapaa-aika - Etelä-Savo kansainvälistää Saimaan matkailua
  • Kestävä biotalous - Etelä-Savo synnyttää biotalouteen uutta liiketoimintaa ja innovatiivisia, kestäviä toimintamalleja
  • Älykäs erikoistuminen ja innovaatiot - Etelä-Savo luo ketteriä innovaatioita strategisilla kärkialoilla

Uusi maakuntaohjelma aukeaa tästä

Uusi talous- ja toimintasuunnitelma ohjaa maakuntaliiton toimintaa vuosina 2018-2020

Maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Savon maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelman. Maakuntaliiton vuoden 2018 toimintasuunnitelman nojaa uuden maakuntaohjelman painopisteiden laaja-alaiselle toteuttamiselle yhdessä maakunnan muiden toimijoiden kanssa. Uuden maakunnan valmistelu on myös keskeinen ja iso kokonaisuus, joka heijastuu maakuntaliiton toimintaan vuonna 2018. Maakuntaliitot ovat alueellaan vastuussa maakuntauudistuksen johtamisesta ja koordinoinnista aina kesään 2018 saakka, jolloin uusien maakuntien hallinnollisina yksikköinä on määrä aloittaa niin sanottuna väliaikaishallintona.

Maakuntaliiton taloudelliset resurssit vuonna 2018 koostuvat edelleen pääosin maakuntaliiton jäsenkuntien maksuosuuksista. Maakuntaliiton budjettiin kuuluu myös kehittämisrahoitusta. Kokonaisuudessaan liiton budjetti vuodelle 2018 on noin 3 miljoonaa euroa. Budjetin kokonaisuuteen tulee vuonna 2018 vaikuttamaan valtion maakuntauudistuksen valmisteluun osoittama rahoitus, joka kanavoidaan kaikkien maakunnan toimijoiden käyttöön maakuntaliiton kautta. Tämä valmistelurahoitus vuodelle 2018 täsmentyy vasta vuoden alussa. 

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2018-2020 aukeaa tästä

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010