Etelä-Savo Vertailun kärkisijoilla GPI :n (Genuine Progress Indicator) kehityksessä

12.04.2017

Bruttokansantuotteen (BKT) ohelle on kehitetty useita vaihtoehtoisia ja täydentäviä kehitystä kuvaavia indikaattoreita. Yksi niistä on hyvinvointia mittaava aidon kehityksen mittari GPI (Genuine Progress Indicator). Viimeisimpien, vuoden 2015 ja 2016 tilastotietojen valossa Etelä-Savo on GPI-indikaattorin kehityksen suhteen maakunnittaisessa vertailussa kakkossijalla heti Pohjois-Karjalan jälkeen. Seuraavilla sijoilla ovat Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjois-Savo. Vuosia 2015 ja 2016 koskevat tilastotiedot ovat osin vielä tarkentuvia ennakkotietoja, joten ranking saattaa vielä hieman muuttua etenkin vertailun kärkipäässä olevien maakuntien osalta, mutta voidaan todeta, että Etelä-Savo on ehdottomasti kärkisijoilla maakunnittaisessa GPI-vertailussa. Näin on ollut jo pidempään, sillä vuonna 2012 vastaava top 5 ranking oli: Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Kanta-Häme, Etelä-Savo ja Pohjois-Savo.

Etelä-Savon GPI:n kehityksessä viime vuosina on suotuisaa ollut erityisesti hyvinvointia tuottavien markkinattomien palveluiden kasvu, ja toisaalta Etelä-Savossa ympäristön tilan heikentyminen ja luonnonvarojen kuluminen ei ole edennyt niin voimakkaasti kuin koko Suomen tasolla. GPI-aineiston tuottanut Jukka Hoffrén Helsingin yliopistolta arvioi parhaiten GPI-indikaattorilla kehittyneitä maakuntia yhdistävän sen, että niissä 1990-luvun lama jäi suhteellisen lyhyeksi, eikä vuonna 2008 alkanut talous- ja finanssikriisi katkaissut niiden hyvinvoinnin kasvua, kuten monissa muissa maakunnissa on käynyt. Maakuntien vertailusta käy ilmi, että eri alueiden hyvinvoinnissa on GPI-mittarilla tarkasteltuna ollut hyvinkin eriytyvää kehitystä aina 1980–luvulta alkaen.

Koko maan tasolla bruttokansantuote (BKT) kasvoi hyvin voimakkaasti vuoden 2008 maailmanlaajuisen talouskriisiin saakka, kun taas GPI-indeksi on koko maassa ollut hienoisessa alamäessä aina 1990-luvun lamasta lähtien. Etelä-Savossa BKT:n kasvu on ollut koko maahan verrattuna huomattavasti hitaampaa, mutta myös GPI on ollut noususuunnassa 1990-luvun laman jälkeen.

Bruttokansantuotteen (BKT) ohelle on kehitetty useita vaihtoehtoisia ja täydentäviä kehitystä kuvaavia mittareita, jotka ilmentävät talouskasvun lisäksi myös hyvinvoinnin ulottuvuuksia. GPI (Genuine Progress Indicator) soveltuu erityisesti pidemmän aikavälin kehitystrendien kuvaamiseen. GPI pyrkii kuvaamaan yhteiskunnan hyvinvoinnin tilaa ja etenkin sen kehityssuuntaa.  Sen eri osien arvot kuvaavat myös hyvinvoinnin tuottamisen kestävyyttä huomioimalla pitkäkestoiset ympäristövaikutukset. Lisäksi se pyrkii kertomaan mahdollisuuksista ylläpitää saavutettua hyvinvoinnin tasoa tulevaisuudessa. Suomen tasolla GPI-indeksiä on mitattu vuodesta 1945 ja aluetasolla vuodesta 1960 lähtien. Uusimman GPI-aineiston on tuottanut dosentti Jukka Hoffrén Helsingin yliopiston soveltavan tilastotieteen laitokselta. Katsauksen on koostanut Etelä-Savon maakuntaliiton ennakointihanke (ESR).

Linkki Etelä-Savon GPI-katsaukseen: http://www.esavoennakoi.fi/useruploads/files/trendikatsaus_1_2017.pdf

Lisätietoja: Hanna Kautiainen, 044 770 0519, hanna.kautiainen@esavo.fi ja Anne Kokkonen, 044 770 0512, anne.kokkonen@esavo.fi.

Menetelmän ja GPI-laskennan osalta lisätietoja antaa dosentti Jukka Hoffrén, jukka.hoffren@helsinki.fi.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Etelä-Savo Vertailun kärkisijoilla GPI :n (Genuine Progress Indicator) kehityksessä

12.04.2017

Bruttokansantuotteen (BKT) ohelle on kehitetty useita vaihtoehtoisia ja täydentäviä kehitystä kuvaavia indikaattoreita. Yksi niistä on hyvinvointia mittaava aidon kehityksen mittari GPI (Genuine Progress Indicator). Viimeisimpien, vuoden 2015 ja 2016 tilastotietojen valossa Etelä-Savo on GPI-indikaattorin kehityksen suhteen maakunnittaisessa vertailussa kakkossijalla heti Pohjois-Karjalan jälkeen. Seuraavilla sijoilla ovat Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjois-Savo. Vuosia 2015 ja 2016 koskevat tilastotiedot ovat osin vielä tarkentuvia ennakkotietoja, joten ranking saattaa vielä hieman muuttua etenkin vertailun kärkipäässä olevien maakuntien osalta, mutta voidaan todeta, että Etelä-Savo on ehdottomasti kärkisijoilla maakunnittaisessa GPI-vertailussa. Näin on ollut jo pidempään, sillä vuonna 2012 vastaava top 5 ranking oli: Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Kanta-Häme, Etelä-Savo ja Pohjois-Savo.

Etelä-Savon GPI:n kehityksessä viime vuosina on suotuisaa ollut erityisesti hyvinvointia tuottavien markkinattomien palveluiden kasvu, ja toisaalta Etelä-Savossa ympäristön tilan heikentyminen ja luonnonvarojen kuluminen ei ole edennyt niin voimakkaasti kuin koko Suomen tasolla. GPI-aineiston tuottanut Jukka Hoffrén Helsingin yliopistolta arvioi parhaiten GPI-indikaattorilla kehittyneitä maakuntia yhdistävän sen, että niissä 1990-luvun lama jäi suhteellisen lyhyeksi, eikä vuonna 2008 alkanut talous- ja finanssikriisi katkaissut niiden hyvinvoinnin kasvua, kuten monissa muissa maakunnissa on käynyt. Maakuntien vertailusta käy ilmi, että eri alueiden hyvinvoinnissa on GPI-mittarilla tarkasteltuna ollut hyvinkin eriytyvää kehitystä aina 1980–luvulta alkaen.

Koko maan tasolla bruttokansantuote (BKT) kasvoi hyvin voimakkaasti vuoden 2008 maailmanlaajuisen talouskriisiin saakka, kun taas GPI-indeksi on koko maassa ollut hienoisessa alamäessä aina 1990-luvun lamasta lähtien. Etelä-Savossa BKT:n kasvu on ollut koko maahan verrattuna huomattavasti hitaampaa, mutta myös GPI on ollut noususuunnassa 1990-luvun laman jälkeen.

Bruttokansantuotteen (BKT) ohelle on kehitetty useita vaihtoehtoisia ja täydentäviä kehitystä kuvaavia mittareita, jotka ilmentävät talouskasvun lisäksi myös hyvinvoinnin ulottuvuuksia. GPI (Genuine Progress Indicator) soveltuu erityisesti pidemmän aikavälin kehitystrendien kuvaamiseen. GPI pyrkii kuvaamaan yhteiskunnan hyvinvoinnin tilaa ja etenkin sen kehityssuuntaa.  Sen eri osien arvot kuvaavat myös hyvinvoinnin tuottamisen kestävyyttä huomioimalla pitkäkestoiset ympäristövaikutukset. Lisäksi se pyrkii kertomaan mahdollisuuksista ylläpitää saavutettua hyvinvoinnin tasoa tulevaisuudessa. Suomen tasolla GPI-indeksiä on mitattu vuodesta 1945 ja aluetasolla vuodesta 1960 lähtien. Uusimman GPI-aineiston on tuottanut dosentti Jukka Hoffrén Helsingin yliopiston soveltavan tilastotieteen laitokselta. Katsauksen on koostanut Etelä-Savon maakuntaliiton ennakointihanke (ESR).

Linkki Etelä-Savon GPI-katsaukseen: http://www.esavoennakoi.fi/useruploads/files/trendikatsaus_1_2017.pdf

Lisätietoja: Hanna Kautiainen, 044 770 0519, hanna.kautiainen@esavo.fi ja Anne Kokkonen, 044 770 0512, anne.kokkonen@esavo.fi.

Menetelmän ja GPI-laskennan osalta lisätietoja antaa dosentti Jukka Hoffrén, jukka.hoffren@helsinki.fi.

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010