TIEDOTE: Haja-asutusalueiden tietoliikennepalveluiden kehittämisestä Etelä-Savossa valmistui selvitys

11.04.2017

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa selvitettiin maakuntaliiton toimeksiannosta haja-asutusalueiden tietoliikennepalveluiden kehittämistä Etelä-Savossa. Selvityksessä kuvataan erilaisia yhteyksien parantamiseen tarjolla olevia tekniikoita sekä ohjeistetaan kuntia tietoliikennehankkeissa.

Suomessa perustason tietoliikennepalvelut on nähty jokaisen kansalaisen perusoikeudeksi. Etelä-Savon kunnat ovat yhdessä Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa pyrkineet edistämään laajakaistapalveluiden leviämistä ja käyttöönottoa maakunnassa. Vuodesta 2008 lähtien keskeisenä toimintamuotona on ollut Valtioneuvoston käynnistämän Laajakaista kaikille 2015 – hankkeen toteuttaminen, jossa maakuntaliitolla on ollut koordinoiva ja ohjaava rooli. Viime vuosien aikana myös Manner-Suomen maaseutuohjelman mukaiset kyläverkkohankkeet ovat olleet keskeinen työkalu laajakaistapalveluiden edistämiseksi maakunnassa.

Laajakaista kaikille- tai kyläverkkohankkeita on valmistunut tähän mennessä viiden kunnan alueelle (Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala) ja niitä on myös käynnissä viiden kunnan alueella (Mikkeli, Pieksämäki, Joroinen, Juva ja Rantasalmi). Vaikka hankkeita onkin ollut useassa kunnassa, on niiden alueellinen kattavuus, Pertunmaata lukuun ottamatta, ollut hyvin rajallinen.

Selvityksen yhteydessä tehtiin kunnille kysely tietoliikennepalveluista. Kyselyn perusteella useissa kunnissa nähdään tärkeänä tukea sekä alueen yritysten että asukkaiden tietoliikenneyhteyksien saatavuutta. Yrityksillä on tärkeä rooli alueen työllistäjinä ja kuntien vastauksista on nähtävissä, että laajakaistan nykyiset rajoitukset vaikeuttavat yritysten toimintaa useilla alueilla. Monet yritykset (esim. maatilat) sijaitsevat luontaisesti taajama-alueiden ulkopuolella, mutta niillä on kasvavia tarpeita tehokkaille ja luotettaville verkkoyhteyksille.

Kunnissa on myös havaittu, että tietoliikenneyhteyksien rajoitukset vaikuttavat yritysten haluun sijoittaa toimintojaan kuntiin. Uusien toimipisteiden sijainnista päätettäessä nopeat ja luotettavat verkkoyhteydet ovat tärkeä päätökseen vaikuttava tekijä.

Yritysten lisäksi kunnat haluavat edistää myös asukkaiden tietoliikenneyhteyksien kehittymistä. Vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden välille ei haluta tehdä eroa, vaan kaikki eri ryhmät haluttaisiin ottaa tasapuolisesti huomioon. Tärkeämmäksi nähdään laajakaistayhteyksien edistäminen alueiden kuin käyttäjäryhmien perusteella. On kuitenkin havaittu, että erityisesti vapaa-ajan asukkaat osaavat edellyttää hyviä tietoliikenneyhteyksiä totuttuaan niihin kotipaikkakunnallaan. Nopeat ja luotettavat yhteydet mahdollistavat myös sujuvan etätyön tekemisen, mikä lisää alueiden asukasmäärää erityisesti kesäisin.

Laajakaistapalveluiden kehittämisessä kunta on haastavan tehtävän edessä. Kunnan on tehtävä valintoja siitä missä, milloin ja miten se osallistuu tietoliikennepalveluiden kehittämiseen omalla alueellaan. Matti Koiviston ja Matti Juutilaisen laatimassa selvityksessä esitetään useita eri tapoja ja teknisiä ratkaisuja, joilla voidaan toteuttaa laajakaistapalveluja. Mikään vaihtoehto ei ole ylivertainen vaan käytettävät menetelmät on valittava aina tapauskohtaisesti. Tämän selvityksen mukaan valintaan vaikuttavat keskeisesti kaksi tekijää: kunnan rooli hankkeen toteutuksessa ja hankealueen laajuus. Kun nämä tekijät ovat selvillä, voidaan huomio kiinnittää kyseiseen kohteeseen soveltuviin ratkaisuihin.

Selvitykseen voi tutustua tästä linkistä

Lisätietoja:

Matti Koivisto, matti.koivisto@xamk.fi, 050 3124 999

Matti Juutilainen, matti.juutilainen@xamk.fi, 050 3124 948

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

TIEDOTE: Haja-asutusalueiden tietoliikennepalveluiden kehittämisestä Etelä-Savossa valmistui selvitys

11.04.2017

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa selvitettiin maakuntaliiton toimeksiannosta haja-asutusalueiden tietoliikennepalveluiden kehittämistä Etelä-Savossa. Selvityksessä kuvataan erilaisia yhteyksien parantamiseen tarjolla olevia tekniikoita sekä ohjeistetaan kuntia tietoliikennehankkeissa.

Suomessa perustason tietoliikennepalvelut on nähty jokaisen kansalaisen perusoikeudeksi. Etelä-Savon kunnat ovat yhdessä Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa pyrkineet edistämään laajakaistapalveluiden leviämistä ja käyttöönottoa maakunnassa. Vuodesta 2008 lähtien keskeisenä toimintamuotona on ollut Valtioneuvoston käynnistämän Laajakaista kaikille 2015 – hankkeen toteuttaminen, jossa maakuntaliitolla on ollut koordinoiva ja ohjaava rooli. Viime vuosien aikana myös Manner-Suomen maaseutuohjelman mukaiset kyläverkkohankkeet ovat olleet keskeinen työkalu laajakaistapalveluiden edistämiseksi maakunnassa.

Laajakaista kaikille- tai kyläverkkohankkeita on valmistunut tähän mennessä viiden kunnan alueelle (Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala) ja niitä on myös käynnissä viiden kunnan alueella (Mikkeli, Pieksämäki, Joroinen, Juva ja Rantasalmi). Vaikka hankkeita onkin ollut useassa kunnassa, on niiden alueellinen kattavuus, Pertunmaata lukuun ottamatta, ollut hyvin rajallinen.

Selvityksen yhteydessä tehtiin kunnille kysely tietoliikennepalveluista. Kyselyn perusteella useissa kunnissa nähdään tärkeänä tukea sekä alueen yritysten että asukkaiden tietoliikenneyhteyksien saatavuutta. Yrityksillä on tärkeä rooli alueen työllistäjinä ja kuntien vastauksista on nähtävissä, että laajakaistan nykyiset rajoitukset vaikeuttavat yritysten toimintaa useilla alueilla. Monet yritykset (esim. maatilat) sijaitsevat luontaisesti taajama-alueiden ulkopuolella, mutta niillä on kasvavia tarpeita tehokkaille ja luotettaville verkkoyhteyksille.

Kunnissa on myös havaittu, että tietoliikenneyhteyksien rajoitukset vaikuttavat yritysten haluun sijoittaa toimintojaan kuntiin. Uusien toimipisteiden sijainnista päätettäessä nopeat ja luotettavat verkkoyhteydet ovat tärkeä päätökseen vaikuttava tekijä.

Yritysten lisäksi kunnat haluavat edistää myös asukkaiden tietoliikenneyhteyksien kehittymistä. Vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden välille ei haluta tehdä eroa, vaan kaikki eri ryhmät haluttaisiin ottaa tasapuolisesti huomioon. Tärkeämmäksi nähdään laajakaistayhteyksien edistäminen alueiden kuin käyttäjäryhmien perusteella. On kuitenkin havaittu, että erityisesti vapaa-ajan asukkaat osaavat edellyttää hyviä tietoliikenneyhteyksiä totuttuaan niihin kotipaikkakunnallaan. Nopeat ja luotettavat yhteydet mahdollistavat myös sujuvan etätyön tekemisen, mikä lisää alueiden asukasmäärää erityisesti kesäisin.

Laajakaistapalveluiden kehittämisessä kunta on haastavan tehtävän edessä. Kunnan on tehtävä valintoja siitä missä, milloin ja miten se osallistuu tietoliikennepalveluiden kehittämiseen omalla alueellaan. Matti Koiviston ja Matti Juutilaisen laatimassa selvityksessä esitetään useita eri tapoja ja teknisiä ratkaisuja, joilla voidaan toteuttaa laajakaistapalveluja. Mikään vaihtoehto ei ole ylivertainen vaan käytettävät menetelmät on valittava aina tapauskohtaisesti. Tämän selvityksen mukaan valintaan vaikuttavat keskeisesti kaksi tekijää: kunnan rooli hankkeen toteutuksessa ja hankealueen laajuus. Kun nämä tekijät ovat selvillä, voidaan huomio kiinnittää kyseiseen kohteeseen soveltuviin ratkaisuihin.

Selvitykseen voi tutustua tästä linkistä

Lisätietoja:

Matti Koivisto, matti.koivisto@xamk.fi, 050 3124 999

Matti Juutilainen, matti.juutilainen@xamk.fi, 050 3124 948

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010