Maakuntahallituksen 23.1.2017 kokoustiedote

23.01.2017

Etelä-Savon uuden maakuntaohjelman ympäristöarviointi käyntiin                                                   

Maakuntahallitus päätti joulukuun 2016 kokouksessa käynnistää Etelä-Savon maakuntaohjelman 2018-2021 valmistelun tuoreen maakuntastrategian linjausten pohjalta. Valmisteluprosessi etenee työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaisesti siten, että maakuntavaltuusto voi hyväksyä uuden ohjelman vuoden 2017 viimeisessä kokouksessa.

Maakuntahallitus hyväksyi ohjelmavalmisteluun sisältyvän ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman. Ohjelman laadintaan sovelletaan lakia viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista, jonka mukaan maakuntaohjelmasta tulee tehdä ympäristövaikutusten arviointi ja sen pohjalta laadittava ympäristöselostus.

Ympäristövaikutusten arvioinnin tarkoituksena on selvittää ja arvioida Etelä-Savossa vuosina 2018-2021 toteutettavan maakuntaohjelman ympäristövaikutuksia, antaa lisätietoa valmisteluprosessiin sekä arvioida tuotettuja dokumentteja ympäristönäkökulmasta. Arvioinnin tavoitteena on mm. edistää kestävän kehityksen mukaisia valintoja ohjelman toteuttamisessa. Ympäristöarviointi tehdään ja ympäristöselostus laaditaan osana muuta valmistelua ennen maakuntaohjelman hyväksymistä. Ympäristöarvioinnista ja sen pohjalta laadittavan ympäristöselostuksen valmistelusta vastaa ohjelmasta vastuussa oleva viranomainen eli tässä tapauksessa maakuntaliitto.

Ympäristövaikutusten arvioinnin asiantuntijatahona toimii Etelä-Savon Sova-yhteistyöryhmä, jossa on edustettuina alueellisten viranomaisten edustajat. Prosessi on käynnistetty siten, että maakuntaohjelman ympäristöarvioinnin lähtökohdista ja arvioinnin menettelytavoista neuvoteltiin Etelä-Savon Sova-yhteistyöryhmän kokouksessa 11.1.2017. Samassa yhteydessä ryhmä käsitteli ja hyväksyi maakuntaliiton valmisteleman Etelä-Savon maakuntaohjelman 2018-2021 ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman jatkovalmistelun pohjaksi.

Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, 040 757 6698; jyrki.kuva@esavo.fi ja ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, 040 724 9618; sanna.poutamo@esavo.fi

Pohjustettiin Liikenneverkkoselvityksestä annettavaa lausuntoa

Maakuntahallitus keskusteli maakuntajohtajan ajankohtaiskatsauksen yhteydessä Liikenne- ja viestintäministeriön Liikenneverkkoselvityksestä (Live). Keskustelulla maakuntahallitus pohjusti selvityksestä annettavaa lausuntoa.

Maakuntajohtaja Pentti Mäkisen mukaan uudistuksen tavoitteet, pitkäjänteisempi liikenneinfrastruktuurin kehittäminen, tehokkaampi liikennejärjestelmä sekä uusien liikennepalveluiden syntymisen tukeminen, ovat hyviä ja kannatettavia.

Maakuntahallituksen keskustelussa tuotiin esille, etteivät uudistuksen myötä panostukset liikennejärjestelmän kehittämiseksi tai korjausvelan poistamiseksi lisäänny. Lisäksi maakuntahallitus pohti mm. miten uudistus vaikuttaa alempi asteisen tieverkon ylläpitoon ja liikennehankkeiden päätöksentekoon. Maakuntahallitus korosti maakunnan ominaispiirteiden merkitystä. Näitä ovat biotalous, hajanainen aluerakenne ja vapaa-ajan asutus. Maakuntahallitus päätti, että Liikenne- ja viestintäministeriölle annetaan lausunto määräaikaan 6.2.2017 mennessä.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Marko Tanttu, 044 770 0488; marko.tanttu@esavo.fi

Maakuntahallitus keskusteli uusien maakuntien rahoituksesta

Käytössä olevien laskelmien perusteella Etelä-Savo on suurin menettäjä asukasta kohden rahoituksessa nykyiseen tasoon verrattuna. Lakiesityksen mukaan rahoitus määräytyy laskennallisten kriteereiden kuten väestömäärän, tilastollisten tarpeiden tai kasvukriteerien perusteella. Kustannuksista 93 % syntyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista.

Maakuntahallitus arvioi, että kohtuullisempaan ratkaisuun voitaisiin päästä muuttamalla joitakin painotuskertoimia, jotka vaikuttavat rahan jakautumiseen maakuntien kesken. Etelä-Savon maakunnan erityispiirteinä on tuotava esiin saaristoisuuden lisäksi myös vesistöisyys, mikä lisää välimatkoja. Myös Itä-Suomelle tyypillinen hajanainen asutus lisää välimatkoja.

Maakuntaliiton virasto jatkaa asian valmistelua ja asiaan vaikuttamista. Maakuntahallituksen tavoitteena edunvalvonnassa on nykyisen palvelutason turvaavan rahoituksen säilyttäminen. Erityisesti pitää varmistaa, että rahoituksen laskentakriteerien painotuksessa huomioidaan Etelä-Savon maakunnan erityispiirteet.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, 050 500 2584, pentti.makinen@esavo.fi

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa:
http://etelasavo.tjhosting.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2017365

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507 ja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, hallinto- ja kehittämisjohtaja Anita Hahl-Weckström, puh. 044 770 0491 ja aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntahallituksen 23.1.2017 kokoustiedote

23.01.2017

Etelä-Savon uuden maakuntaohjelman ympäristöarviointi käyntiin                                                   

Maakuntahallitus päätti joulukuun 2016 kokouksessa käynnistää Etelä-Savon maakuntaohjelman 2018-2021 valmistelun tuoreen maakuntastrategian linjausten pohjalta. Valmisteluprosessi etenee työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen mukaisesti siten, että maakuntavaltuusto voi hyväksyä uuden ohjelman vuoden 2017 viimeisessä kokouksessa.

Maakuntahallitus hyväksyi ohjelmavalmisteluun sisältyvän ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman. Ohjelman laadintaan sovelletaan lakia viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista, jonka mukaan maakuntaohjelmasta tulee tehdä ympäristövaikutusten arviointi ja sen pohjalta laadittava ympäristöselostus.

Ympäristövaikutusten arvioinnin tarkoituksena on selvittää ja arvioida Etelä-Savossa vuosina 2018-2021 toteutettavan maakuntaohjelman ympäristövaikutuksia, antaa lisätietoa valmisteluprosessiin sekä arvioida tuotettuja dokumentteja ympäristönäkökulmasta. Arvioinnin tavoitteena on mm. edistää kestävän kehityksen mukaisia valintoja ohjelman toteuttamisessa. Ympäristöarviointi tehdään ja ympäristöselostus laaditaan osana muuta valmistelua ennen maakuntaohjelman hyväksymistä. Ympäristöarvioinnista ja sen pohjalta laadittavan ympäristöselostuksen valmistelusta vastaa ohjelmasta vastuussa oleva viranomainen eli tässä tapauksessa maakuntaliitto.

Ympäristövaikutusten arvioinnin asiantuntijatahona toimii Etelä-Savon Sova-yhteistyöryhmä, jossa on edustettuina alueellisten viranomaisten edustajat. Prosessi on käynnistetty siten, että maakuntaohjelman ympäristöarvioinnin lähtökohdista ja arvioinnin menettelytavoista neuvoteltiin Etelä-Savon Sova-yhteistyöryhmän kokouksessa 11.1.2017. Samassa yhteydessä ryhmä käsitteli ja hyväksyi maakuntaliiton valmisteleman Etelä-Savon maakuntaohjelman 2018-2021 ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman jatkovalmistelun pohjaksi.

Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, 040 757 6698; jyrki.kuva@esavo.fi ja ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, 040 724 9618; sanna.poutamo@esavo.fi

Pohjustettiin Liikenneverkkoselvityksestä annettavaa lausuntoa

Maakuntahallitus keskusteli maakuntajohtajan ajankohtaiskatsauksen yhteydessä Liikenne- ja viestintäministeriön Liikenneverkkoselvityksestä (Live). Keskustelulla maakuntahallitus pohjusti selvityksestä annettavaa lausuntoa.

Maakuntajohtaja Pentti Mäkisen mukaan uudistuksen tavoitteet, pitkäjänteisempi liikenneinfrastruktuurin kehittäminen, tehokkaampi liikennejärjestelmä sekä uusien liikennepalveluiden syntymisen tukeminen, ovat hyviä ja kannatettavia.

Maakuntahallituksen keskustelussa tuotiin esille, etteivät uudistuksen myötä panostukset liikennejärjestelmän kehittämiseksi tai korjausvelan poistamiseksi lisäänny. Lisäksi maakuntahallitus pohti mm. miten uudistus vaikuttaa alempi asteisen tieverkon ylläpitoon ja liikennehankkeiden päätöksentekoon. Maakuntahallitus korosti maakunnan ominaispiirteiden merkitystä. Näitä ovat biotalous, hajanainen aluerakenne ja vapaa-ajan asutus. Maakuntahallitus päätti, että Liikenne- ja viestintäministeriölle annetaan lausunto määräaikaan 6.2.2017 mennessä.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Marko Tanttu, 044 770 0488; marko.tanttu@esavo.fi

Maakuntahallitus keskusteli uusien maakuntien rahoituksesta

Käytössä olevien laskelmien perusteella Etelä-Savo on suurin menettäjä asukasta kohden rahoituksessa nykyiseen tasoon verrattuna. Lakiesityksen mukaan rahoitus määräytyy laskennallisten kriteereiden kuten väestömäärän, tilastollisten tarpeiden tai kasvukriteerien perusteella. Kustannuksista 93 % syntyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista.

Maakuntahallitus arvioi, että kohtuullisempaan ratkaisuun voitaisiin päästä muuttamalla joitakin painotuskertoimia, jotka vaikuttavat rahan jakautumiseen maakuntien kesken. Etelä-Savon maakunnan erityispiirteinä on tuotava esiin saaristoisuuden lisäksi myös vesistöisyys, mikä lisää välimatkoja. Myös Itä-Suomelle tyypillinen hajanainen asutus lisää välimatkoja.

Maakuntaliiton virasto jatkaa asian valmistelua ja asiaan vaikuttamista. Maakuntahallituksen tavoitteena edunvalvonnassa on nykyisen palvelutason turvaavan rahoituksen säilyttäminen. Erityisesti pitää varmistaa, että rahoituksen laskentakriteerien painotuksessa huomioidaan Etelä-Savon maakunnan erityispiirteet.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, 050 500 2584, pentti.makinen@esavo.fi

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa:
http://etelasavo.tjhosting.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2017365

Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puh. 050 537 6707, varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507 ja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, hallinto- ja kehittämisjohtaja Anita Hahl-Weckström, puh. 044 770 0491 ja aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010