Maakuntahallitus valmistautui Itä-Suomen huippukokoukseen

22.08.2011


Etelä-Savon maakuntahallitus valmistautui ensi viikolla pidettävään Itä-Suomen huippukokoukseen:
VAALIPIIRIUUDISTUKSESTA HALUTAAN KÄYDÄ KUNNON KESKUSTELU
Etelä-Savon maakuntahallitus torjuu ehdottomasti maakunnan jakamisen kahteen tai useampaan eri vaalipiiriin. Vaalipiirijaon uudistuksen tulee perustua nykyiseen maakuntajakoon Itä-Suomessa.
Etelä-Savon maakuntahallitus puolestaan päätti jatkaa keskustelua vaalipiiriuudistuksesta jo ensi viikolla Itä-Suomen huippukokouksessa Savonlinnassa 30.-31.8. Hallituspuolueet käyvät tällä viikolla keskusteluja hallitusohjelmaan tehdyn vaalipiiriuudistuksen sisällöstä.
”Hallituspuolueet käyvät nyt sisäistä keskustelua siitä, voisiko löytyä myös malli, joka aiheuttaa vähiten paineita maakuntarajoille ja tekee mahdolliseksi erilaiset liittoumat maakuntien välillä”, maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Pekka Selenius sanoi.
Etelä-Savon maakunnan jakaminen eri vaalipiireihin heikentäisi maakunnan aluekehitystä ja vaikeuttaisi maakunnan edunvalvontaa, minkä maakuntahallitus ei katso voivan olla hyväksyttävää tai vaalipiiriuudistuksen tarkoituksena.
”Vaalialuemallissa kampanjointi ei kävisi ehdokkaille mahdottomaksi ja pieniltä paikkakunnilta olisi mahdollista asettua ehdolle. Toivotaan viisasta työryhmää”, maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Kakriainen puolestaan linjasi.
Maakuntahallitus selvittää kaupan kaavoitustarpeita
Korkein hallinto-oikeus hylkäsi viime viikolla Etelä-Savon maakuntaliiton valituksen, jolla pyrittiin kumoamaan ympäristöministeriön päätös olla vahvistamatta kauppakeskushankkeita Pieksämäellä, Juvalla, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Käytännössä ympäristöministeriön päätöksen jääminen voimaan merkitsee muun muassa Pieksämäellä vireillä olleen Ideapark-hankkeen kaatumista suunnitellussa muodossa
”Hankkeita pyritään nyt toteuttamaan neljän vuoden siirtymäajalla. Samalla mietitään, voisiko vaihekaavoitusta käynnistää ongelma-alueilla nopeasti”, Kakriainen selvensi.
Maakuntaliitto aikoo myös kartoittaa kaupan kaavoitustarpeita teettämällä kolme erillistä selvitystä. Tavoitteena on tehdä esitys kaupan kaavoitustarpeista maakuntaliiton ensi vuoden toimintasuunnitelmaan.
Visit Saimaa 2 -hanke valmistellaan jatkamaan maakunnan matkailun markkinointia
Keväästä 2009 toteutettu Maakunnan markkinointihanke jatkuu Visit Saimaa 2 -hankkeena niin, että hankehakemus valmistellaan nopeutetulla aikataululla jo maakuntahallituksen syyskuun kokoukseen.
Syyskuussa päättyvän hankkeen kohdemarkkinoita ovat olleet Venäjä, Viro, Saksa, Sveitsi, Espanja ja Italia, joissa projektihenkilöt ovat solmineet suhteita matkanjärjestäjiin, tehneet markkinointikampanjoita ja kutsuneet matkanjärjestäjiä vierailulle Savonlinnan ja Mikkelin seuduille.
Maakuntahallituksen kokouksessa Miset Oy:n markkinointi- ja kehittämispäällikkö Maisa Häkkinen ja Savonlinnan Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Pia Behm kertoivat hankkeen tuloksista ja valmisteilla olevan hankkeen tavoitteista.
Hankkeessa oli mukana 58 yksittäistä yritystä, ja niiden antama palaute hankkeesta oli erinomaista. Vuosina 2009-2010 ulkomaalaisten rekisteröityneiden yöpyjien määrä kasvoi. Eniten kasvoi venäläismatkailijoiden määrä eli yli 12 000 majoitusvuorokaudella.
”Merkittävä osa majoitusvuorokausista jää lisäksi tilastoinnin ulkopuolella, koska yöpymiset rekisteröidään vain yli 10 huoneen tai mökin yrityksissä. Meillä Etelä-Savossa pyörii todellinen matkailijamassa tilastoinnin ulkopuolella”, Maisa Häkkinen kuvasi.
Uusi, toimijoiden toiveiden mukaan Etelä-Savon maakuntaliiton hallinnoima hanke alkaisi tänä syksynä ja jatkuisi joulukuuhun 2013. Kokonaiskustannuksiksi arvioidaan noin 1,5 miljoonaa euroa.
Toisen asteen luonnonvara-alan koulutusta järjestellään uudelleen
Etelä-Savo on maaseudun monialayrittäjyyden pioneerialuetta, jossa monialaisten maatilojen osuus on maan korkeimpia. Etelä-Savon ammattiopisto haluaa jatkossa profiloitua valtakunnallisena luomualan kouluttajana ja järjestää uudelleen luonnonvara-alan koulutustaan Mikkelissä ja Pieksämäellä. Keskustelua ovat herättäneet etenkin oppilaitoksen suunnitelmat järjestää uudelleen metsäalan toisen asteen koulutus Nikkarilassa Pieksämäellä.
Maakuntahallitus kannattaa ja tukee omassa lausunnossaan Etelä-Savon Koulutus Oy:n 15-jäsenisen työryhmän työn tuloksia, joilla ennakoidaan alan koulutustarpeita 2020-2025 saakka. Maakuntahallitus ei ota lausunnossaan kantaa koulutuksen uudelleenjärjestelyihin tai toimialaratkaisuihin. Työryhmän puheenjohtajan toimi kehittämisjohtaja Eero Aarnio maakuntaliitosta.
Laajakaistahankkeen laimea vastaanotto pakottaa suuntaamaan tuet uudelleen
Valtioneuvoston arvion mukaan vuoteen 2015 mennessä teleyritykset rakentaisivat valokuitu- ja kaapeliverkkoja niin, että 95 prosentin väestöpeitto olisi saavutettu. Tavoitteen nostaminen 99 prosenttiin edellyttäisi julkista tukea. Ennusteet ovat kuitenkin osoittautuneet liian optimistisiksi.
Etelä-Savon maakuntaliitto esittää huolensa siitä, että nopeat laajakaistat eivät ole leviämässä ennustetulla nopeudella, vaan asutuskeskusten ja harvemmin asuttujen alueiden väliin syntyy alueita, joille ei ole saatavissa nopeita laajakaistayhteyksiä.
Etelä-Savossa toteutetussa Haja-asutusalueiden laajakaistahankkeessa on näkynyt teleoperaattoreiden laimea kiinnostus, eräät kunnat ovat vetäytyneet hankkeesta ja pilottihankkeissa on matalia liittymisprosentteja. Hankkeen välitarkastelussa maakuntahallitus pohdiskeli, miten hankkeen rahoituspohjaa voisi vahvistaa. Maakuntahallituksen mielestä olisi arvioitava kriittisesti vastuita ja velvoitteita, joita hankkeessa on kunnille asetettu.
”Kuluttajat ovat äänestäneet mobiiliyhteyksien puolesta. Tukipolitiikkaa on suunnattava niin, että kuidutetaan joka ikinen masto ja siitä eteenpäin kuitua vedetään sinne, missä on aitoa kysyntää. Missä nopeat yhteydet ovat välttämättömiä, kuten yrityksissä tai maatiloilla, se on yritystukiasia”, maakuntajohtaja Matti Viialainen kuvasi tilanteen muuttumista.
Etelä-Savo lähtee mukaan Parikkalan rajanylityshankkeeseen
Parikkala-Syväoron rajanylityspaikkaa käytetään tällä hetkellä lähinnä tilapäisesti puukuljetuksiin Venäjältä Suomeen. Viime vuonna rajan ylitti noin 16 000 henkilöä. Sekä Venäjän että Suomen intresseissä on kuitenkin ollut kehittää rajanylityspaikka niin, että sille saataisiin kansainvälisen rajanylityspaikan pysyvä status. Liikenneviraston arvioiden mukaan tämä olisi mahdollista vuonna 2015, mikäli maiden väliset sopimukset saadaan muutettua ja infrastruktuuri parannettua siihen mennessä.
Kehittämistä puoltavat myös visiot siitä, että Venäjän ja Euroopan unionin välille tulee viisumivapaus muutaman vuoden kuluessa. Myös matkailulle Parikkalan rajanylityshankkeella on merkitystä. Arvioidaan, että matkailijoiden matka Petroskoista Helsinkiin lyhenisi nykyisestä lähes 100 kilometriä.
Etelä-Savon maakuntaliitto on mukana ENPI-CBC -ohjelman rahoitusta hakevassa hankkeessa 2012-2014. ENPI-ohjelman seurantakomitea on seuraavan kerran koolla Pietarissa 25.8.
Parikkalan lisäksi Liikennevirasto on hakenut rahoitusta ENPI-ohjelmasta maantieliikenteen sujuvuuden parantamiseen Imatra-Svetogorsk -rajanylityspaikalle, jossa halutaan kehittää myös kansainvälistä junaliikennettä. Lisäksi Nuijamaan raja-asemaa kehitetään, jotta rekkaliikenne ja muu autoliikenne saadaan myös siellä sujuvammaksi. Neljäntenä kohteena on tieyhteyden parantaminen Vainikkalaan.
Itä-Suomen huippukokous tiivistää edunvalvontaa ensi viikolla Savonlinnassa
Uuden hallituksen politiikka, terveydenhuollon järjestelyt ja korkeakoulurakenteet keskusteluttavat itäsuomalaisia poliitikkoja, kehittäjiä ja edunvalvojia perinteisessä Itä-Suomen huippukokouksessa, joka järjestetään Savonlinna-salissa Savonlinnassa 30.-31.8.2011.
Huippukokouksen järjestelyistä vastaa tänä vuonna Etelä-Savon maakuntaliitto. Ilmoittautumiset huippukokoukseen/toimittajatapaamiseen sekä kysymykset koskien median osallistumista kokoukseen pyydetään suoraan Teppo Leinoselle 044-770 0592 tai teppo.leinonen@esavo.fi.
Toimittajatapaamisessa keskitytään EU:n alue- ja rakennepolitiikkaan

Itä-Suomen huippukokouksen yhteydessä järjestetään toimittajatapaaminen tiistaina 31.8. klo 16.30-18 Onnellisten Ateljeessa Savonlinnassa.
Toimittajatapaamisen ohjelma:

·         Käynnissä olevan ohjelman tilannekatsaus, Itä-Suomen ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu

·         EU:n linjaukset tulevalle ohjelmakaudelle, johtaja Riikka Railimo, Itä-Suomen EU-toimisto

·         Tulevan kauden valmistelu Suomessa ja Itä-Suomessa, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

 Em. puhujien lisäksi paikalla on liittojen aluekehitysvastuullisia sekä EU-toimistossa nyt vs. johtajana toimiva Annastiina Papunen.
Lisätietoja toimittajatapaamiseen liittyvistä sisältöasioista antaa tietoja Etelä-Savon maakuntaliiton aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puhelin 040-540 5903 tai sähköposti riitta.koskinen@esavo.fi.

Maakuntien liitoilla on mahdollisuus kustantaa omien maakuntiensa toimittajien majoitus. Majoitusasioissa voitte olla suoraan yhteydessä: Savonlinnan seurahuone, http://www.savonlinnanseurahuone.fi/ , puh. 0207 571 351. Pietari Kylliäinen, http://www.pietarikylliainen.fi, puh. +358 15 518 30, e-mail: myynti@pietarikylliainen.fi, Spahotel Casino, http://www.spahotelcasino.fi, puh. +358 15 7395 430, e-mail: myynti@spahotelcasino.fi
 
 
Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Kakriainen, puh. 0400 651 204 sekä varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507 ja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh. 044 770 0515, kehittämisjohtaja Eero Aarnio, puh. 040 508 1247, kehittämisjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, hallintojohtaja Riitta Paananen, puh. 050 549 9102 ja suunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.
 

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntahallitus valmistautui Itä-Suomen huippukokoukseen

22.08.2011


Etelä-Savon maakuntahallitus valmistautui ensi viikolla pidettävään Itä-Suomen huippukokoukseen:
VAALIPIIRIUUDISTUKSESTA HALUTAAN KÄYDÄ KUNNON KESKUSTELU
Etelä-Savon maakuntahallitus torjuu ehdottomasti maakunnan jakamisen kahteen tai useampaan eri vaalipiiriin. Vaalipiirijaon uudistuksen tulee perustua nykyiseen maakuntajakoon Itä-Suomessa.
Etelä-Savon maakuntahallitus puolestaan päätti jatkaa keskustelua vaalipiiriuudistuksesta jo ensi viikolla Itä-Suomen huippukokouksessa Savonlinnassa 30.-31.8. Hallituspuolueet käyvät tällä viikolla keskusteluja hallitusohjelmaan tehdyn vaalipiiriuudistuksen sisällöstä.
”Hallituspuolueet käyvät nyt sisäistä keskustelua siitä, voisiko löytyä myös malli, joka aiheuttaa vähiten paineita maakuntarajoille ja tekee mahdolliseksi erilaiset liittoumat maakuntien välillä”, maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Pekka Selenius sanoi.
Etelä-Savon maakunnan jakaminen eri vaalipiireihin heikentäisi maakunnan aluekehitystä ja vaikeuttaisi maakunnan edunvalvontaa, minkä maakuntahallitus ei katso voivan olla hyväksyttävää tai vaalipiiriuudistuksen tarkoituksena.
”Vaalialuemallissa kampanjointi ei kävisi ehdokkaille mahdottomaksi ja pieniltä paikkakunnilta olisi mahdollista asettua ehdolle. Toivotaan viisasta työryhmää”, maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Kakriainen puolestaan linjasi.
Maakuntahallitus selvittää kaupan kaavoitustarpeita
Korkein hallinto-oikeus hylkäsi viime viikolla Etelä-Savon maakuntaliiton valituksen, jolla pyrittiin kumoamaan ympäristöministeriön päätös olla vahvistamatta kauppakeskushankkeita Pieksämäellä, Juvalla, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Käytännössä ympäristöministeriön päätöksen jääminen voimaan merkitsee muun muassa Pieksämäellä vireillä olleen Ideapark-hankkeen kaatumista suunnitellussa muodossa
”Hankkeita pyritään nyt toteuttamaan neljän vuoden siirtymäajalla. Samalla mietitään, voisiko vaihekaavoitusta käynnistää ongelma-alueilla nopeasti”, Kakriainen selvensi.
Maakuntaliitto aikoo myös kartoittaa kaupan kaavoitustarpeita teettämällä kolme erillistä selvitystä. Tavoitteena on tehdä esitys kaupan kaavoitustarpeista maakuntaliiton ensi vuoden toimintasuunnitelmaan.
Visit Saimaa 2 -hanke valmistellaan jatkamaan maakunnan matkailun markkinointia
Keväästä 2009 toteutettu Maakunnan markkinointihanke jatkuu Visit Saimaa 2 -hankkeena niin, että hankehakemus valmistellaan nopeutetulla aikataululla jo maakuntahallituksen syyskuun kokoukseen.
Syyskuussa päättyvän hankkeen kohdemarkkinoita ovat olleet Venäjä, Viro, Saksa, Sveitsi, Espanja ja Italia, joissa projektihenkilöt ovat solmineet suhteita matkanjärjestäjiin, tehneet markkinointikampanjoita ja kutsuneet matkanjärjestäjiä vierailulle Savonlinnan ja Mikkelin seuduille.
Maakuntahallituksen kokouksessa Miset Oy:n markkinointi- ja kehittämispäällikkö Maisa Häkkinen ja Savonlinnan Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Pia Behm kertoivat hankkeen tuloksista ja valmisteilla olevan hankkeen tavoitteista.
Hankkeessa oli mukana 58 yksittäistä yritystä, ja niiden antama palaute hankkeesta oli erinomaista. Vuosina 2009-2010 ulkomaalaisten rekisteröityneiden yöpyjien määrä kasvoi. Eniten kasvoi venäläismatkailijoiden määrä eli yli 12 000 majoitusvuorokaudella.
”Merkittävä osa majoitusvuorokausista jää lisäksi tilastoinnin ulkopuolella, koska yöpymiset rekisteröidään vain yli 10 huoneen tai mökin yrityksissä. Meillä Etelä-Savossa pyörii todellinen matkailijamassa tilastoinnin ulkopuolella”, Maisa Häkkinen kuvasi.
Uusi, toimijoiden toiveiden mukaan Etelä-Savon maakuntaliiton hallinnoima hanke alkaisi tänä syksynä ja jatkuisi joulukuuhun 2013. Kokonaiskustannuksiksi arvioidaan noin 1,5 miljoonaa euroa.
Toisen asteen luonnonvara-alan koulutusta järjestellään uudelleen
Etelä-Savo on maaseudun monialayrittäjyyden pioneerialuetta, jossa monialaisten maatilojen osuus on maan korkeimpia. Etelä-Savon ammattiopisto haluaa jatkossa profiloitua valtakunnallisena luomualan kouluttajana ja järjestää uudelleen luonnonvara-alan koulutustaan Mikkelissä ja Pieksämäellä. Keskustelua ovat herättäneet etenkin oppilaitoksen suunnitelmat järjestää uudelleen metsäalan toisen asteen koulutus Nikkarilassa Pieksämäellä.
Maakuntahallitus kannattaa ja tukee omassa lausunnossaan Etelä-Savon Koulutus Oy:n 15-jäsenisen työryhmän työn tuloksia, joilla ennakoidaan alan koulutustarpeita 2020-2025 saakka. Maakuntahallitus ei ota lausunnossaan kantaa koulutuksen uudelleenjärjestelyihin tai toimialaratkaisuihin. Työryhmän puheenjohtajan toimi kehittämisjohtaja Eero Aarnio maakuntaliitosta.
Laajakaistahankkeen laimea vastaanotto pakottaa suuntaamaan tuet uudelleen
Valtioneuvoston arvion mukaan vuoteen 2015 mennessä teleyritykset rakentaisivat valokuitu- ja kaapeliverkkoja niin, että 95 prosentin väestöpeitto olisi saavutettu. Tavoitteen nostaminen 99 prosenttiin edellyttäisi julkista tukea. Ennusteet ovat kuitenkin osoittautuneet liian optimistisiksi.
Etelä-Savon maakuntaliitto esittää huolensa siitä, että nopeat laajakaistat eivät ole leviämässä ennustetulla nopeudella, vaan asutuskeskusten ja harvemmin asuttujen alueiden väliin syntyy alueita, joille ei ole saatavissa nopeita laajakaistayhteyksiä.
Etelä-Savossa toteutetussa Haja-asutusalueiden laajakaistahankkeessa on näkynyt teleoperaattoreiden laimea kiinnostus, eräät kunnat ovat vetäytyneet hankkeesta ja pilottihankkeissa on matalia liittymisprosentteja. Hankkeen välitarkastelussa maakuntahallitus pohdiskeli, miten hankkeen rahoituspohjaa voisi vahvistaa. Maakuntahallituksen mielestä olisi arvioitava kriittisesti vastuita ja velvoitteita, joita hankkeessa on kunnille asetettu.
”Kuluttajat ovat äänestäneet mobiiliyhteyksien puolesta. Tukipolitiikkaa on suunnattava niin, että kuidutetaan joka ikinen masto ja siitä eteenpäin kuitua vedetään sinne, missä on aitoa kysyntää. Missä nopeat yhteydet ovat välttämättömiä, kuten yrityksissä tai maatiloilla, se on yritystukiasia”, maakuntajohtaja Matti Viialainen kuvasi tilanteen muuttumista.
Etelä-Savo lähtee mukaan Parikkalan rajanylityshankkeeseen
Parikkala-Syväoron rajanylityspaikkaa käytetään tällä hetkellä lähinnä tilapäisesti puukuljetuksiin Venäjältä Suomeen. Viime vuonna rajan ylitti noin 16 000 henkilöä. Sekä Venäjän että Suomen intresseissä on kuitenkin ollut kehittää rajanylityspaikka niin, että sille saataisiin kansainvälisen rajanylityspaikan pysyvä status. Liikenneviraston arvioiden mukaan tämä olisi mahdollista vuonna 2015, mikäli maiden väliset sopimukset saadaan muutettua ja infrastruktuuri parannettua siihen mennessä.
Kehittämistä puoltavat myös visiot siitä, että Venäjän ja Euroopan unionin välille tulee viisumivapaus muutaman vuoden kuluessa. Myös matkailulle Parikkalan rajanylityshankkeella on merkitystä. Arvioidaan, että matkailijoiden matka Petroskoista Helsinkiin lyhenisi nykyisestä lähes 100 kilometriä.
Etelä-Savon maakuntaliitto on mukana ENPI-CBC -ohjelman rahoitusta hakevassa hankkeessa 2012-2014. ENPI-ohjelman seurantakomitea on seuraavan kerran koolla Pietarissa 25.8.
Parikkalan lisäksi Liikennevirasto on hakenut rahoitusta ENPI-ohjelmasta maantieliikenteen sujuvuuden parantamiseen Imatra-Svetogorsk -rajanylityspaikalle, jossa halutaan kehittää myös kansainvälistä junaliikennettä. Lisäksi Nuijamaan raja-asemaa kehitetään, jotta rekkaliikenne ja muu autoliikenne saadaan myös siellä sujuvammaksi. Neljäntenä kohteena on tieyhteyden parantaminen Vainikkalaan.
Itä-Suomen huippukokous tiivistää edunvalvontaa ensi viikolla Savonlinnassa
Uuden hallituksen politiikka, terveydenhuollon järjestelyt ja korkeakoulurakenteet keskusteluttavat itäsuomalaisia poliitikkoja, kehittäjiä ja edunvalvojia perinteisessä Itä-Suomen huippukokouksessa, joka järjestetään Savonlinna-salissa Savonlinnassa 30.-31.8.2011.
Huippukokouksen järjestelyistä vastaa tänä vuonna Etelä-Savon maakuntaliitto. Ilmoittautumiset huippukokoukseen/toimittajatapaamiseen sekä kysymykset koskien median osallistumista kokoukseen pyydetään suoraan Teppo Leinoselle 044-770 0592 tai teppo.leinonen@esavo.fi.
Toimittajatapaamisessa keskitytään EU:n alue- ja rakennepolitiikkaan

Itä-Suomen huippukokouksen yhteydessä järjestetään toimittajatapaaminen tiistaina 31.8. klo 16.30-18 Onnellisten Ateljeessa Savonlinnassa.
Toimittajatapaamisen ohjelma:

·         Käynnissä olevan ohjelman tilannekatsaus, Itä-Suomen ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu

·         EU:n linjaukset tulevalle ohjelmakaudelle, johtaja Riikka Railimo, Itä-Suomen EU-toimisto

·         Tulevan kauden valmistelu Suomessa ja Itä-Suomessa, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

 Em. puhujien lisäksi paikalla on liittojen aluekehitysvastuullisia sekä EU-toimistossa nyt vs. johtajana toimiva Annastiina Papunen.
Lisätietoja toimittajatapaamiseen liittyvistä sisältöasioista antaa tietoja Etelä-Savon maakuntaliiton aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puhelin 040-540 5903 tai sähköposti riitta.koskinen@esavo.fi.

Maakuntien liitoilla on mahdollisuus kustantaa omien maakuntiensa toimittajien majoitus. Majoitusasioissa voitte olla suoraan yhteydessä: Savonlinnan seurahuone, http://www.savonlinnanseurahuone.fi/ , puh. 0207 571 351. Pietari Kylliäinen, http://www.pietarikylliainen.fi, puh. +358 15 518 30, e-mail: myynti@pietarikylliainen.fi, Spahotel Casino, http://www.spahotelcasino.fi, puh. +358 15 7395 430, e-mail: myynti@spahotelcasino.fi
 
 
Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Kakriainen, puh. 0400 651 204 sekä varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507 ja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh. 044 770 0515, kehittämisjohtaja Eero Aarnio, puh. 040 508 1247, kehittämisjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, hallintojohtaja Riitta Paananen, puh. 050 549 9102 ja suunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.
 

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntahallitus valmistautui Itä-Suomen huippukokoukseen

22.08.2011


Etelä-Savon maakuntahallitus valmistautui ensi viikolla pidettävään Itä-Suomen huippukokoukseen:
VAALIPIIRIUUDISTUKSESTA HALUTAAN KÄYDÄ KUNNON KESKUSTELU
Etelä-Savon maakuntahallitus torjuu ehdottomasti maakunnan jakamisen kahteen tai useampaan eri vaalipiiriin. Vaalipiirijaon uudistuksen tulee perustua nykyiseen maakuntajakoon Itä-Suomessa.
Etelä-Savon maakuntahallitus puolestaan päätti jatkaa keskustelua vaalipiiriuudistuksesta jo ensi viikolla Itä-Suomen huippukokouksessa Savonlinnassa 30.-31.8. Hallituspuolueet käyvät tällä viikolla keskusteluja hallitusohjelmaan tehdyn vaalipiiriuudistuksen sisällöstä.
”Hallituspuolueet käyvät nyt sisäistä keskustelua siitä, voisiko löytyä myös malli, joka aiheuttaa vähiten paineita maakuntarajoille ja tekee mahdolliseksi erilaiset liittoumat maakuntien välillä”, maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Pekka Selenius sanoi.
Etelä-Savon maakunnan jakaminen eri vaalipiireihin heikentäisi maakunnan aluekehitystä ja vaikeuttaisi maakunnan edunvalvontaa, minkä maakuntahallitus ei katso voivan olla hyväksyttävää tai vaalipiiriuudistuksen tarkoituksena.
”Vaalialuemallissa kampanjointi ei kävisi ehdokkaille mahdottomaksi ja pieniltä paikkakunnilta olisi mahdollista asettua ehdolle. Toivotaan viisasta työryhmää”, maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Kakriainen puolestaan linjasi.
Maakuntahallitus selvittää kaupan kaavoitustarpeita
Korkein hallinto-oikeus hylkäsi viime viikolla Etelä-Savon maakuntaliiton valituksen, jolla pyrittiin kumoamaan ympäristöministeriön päätös olla vahvistamatta kauppakeskushankkeita Pieksämäellä, Juvalla, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Käytännössä ympäristöministeriön päätöksen jääminen voimaan merkitsee muun muassa Pieksämäellä vireillä olleen Ideapark-hankkeen kaatumista suunnitellussa muodossa
”Hankkeita pyritään nyt toteuttamaan neljän vuoden siirtymäajalla. Samalla mietitään, voisiko vaihekaavoitusta käynnistää ongelma-alueilla nopeasti”, Kakriainen selvensi.
Maakuntaliitto aikoo myös kartoittaa kaupan kaavoitustarpeita teettämällä kolme erillistä selvitystä. Tavoitteena on tehdä esitys kaupan kaavoitustarpeista maakuntaliiton ensi vuoden toimintasuunnitelmaan.
Visit Saimaa 2 -hanke valmistellaan jatkamaan maakunnan matkailun markkinointia
Keväästä 2009 toteutettu Maakunnan markkinointihanke jatkuu Visit Saimaa 2 -hankkeena niin, että hankehakemus valmistellaan nopeutetulla aikataululla jo maakuntahallituksen syyskuun kokoukseen.
Syyskuussa päättyvän hankkeen kohdemarkkinoita ovat olleet Venäjä, Viro, Saksa, Sveitsi, Espanja ja Italia, joissa projektihenkilöt ovat solmineet suhteita matkanjärjestäjiin, tehneet markkinointikampanjoita ja kutsuneet matkanjärjestäjiä vierailulle Savonlinnan ja Mikkelin seuduille.
Maakuntahallituksen kokouksessa Miset Oy:n markkinointi- ja kehittämispäällikkö Maisa Häkkinen ja Savonlinnan Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Pia Behm kertoivat hankkeen tuloksista ja valmisteilla olevan hankkeen tavoitteista.
Hankkeessa oli mukana 58 yksittäistä yritystä, ja niiden antama palaute hankkeesta oli erinomaista. Vuosina 2009-2010 ulkomaalaisten rekisteröityneiden yöpyjien määrä kasvoi. Eniten kasvoi venäläismatkailijoiden määrä eli yli 12 000 majoitusvuorokaudella.
”Merkittävä osa majoitusvuorokausista jää lisäksi tilastoinnin ulkopuolella, koska yöpymiset rekisteröidään vain yli 10 huoneen tai mökin yrityksissä. Meillä Etelä-Savossa pyörii todellinen matkailijamassa tilastoinnin ulkopuolella”, Maisa Häkkinen kuvasi.
Uusi, toimijoiden toiveiden mukaan Etelä-Savon maakuntaliiton hallinnoima hanke alkaisi tänä syksynä ja jatkuisi joulukuuhun 2013. Kokonaiskustannuksiksi arvioidaan noin 1,5 miljoonaa euroa.
Toisen asteen luonnonvara-alan koulutusta järjestellään uudelleen
Etelä-Savo on maaseudun monialayrittäjyyden pioneerialuetta, jossa monialaisten maatilojen osuus on maan korkeimpia. Etelä-Savon ammattiopisto haluaa jatkossa profiloitua valtakunnallisena luomualan kouluttajana ja järjestää uudelleen luonnonvara-alan koulutustaan Mikkelissä ja Pieksämäellä. Keskustelua ovat herättäneet etenkin oppilaitoksen suunnitelmat järjestää uudelleen metsäalan toisen asteen koulutus Nikkarilassa Pieksämäellä.
Maakuntahallitus kannattaa ja tukee omassa lausunnossaan Etelä-Savon Koulutus Oy:n 15-jäsenisen työryhmän työn tuloksia, joilla ennakoidaan alan koulutustarpeita 2020-2025 saakka. Maakuntahallitus ei ota lausunnossaan kantaa koulutuksen uudelleenjärjestelyihin tai toimialaratkaisuihin. Työryhmän puheenjohtajan toimi kehittämisjohtaja Eero Aarnio maakuntaliitosta.
Laajakaistahankkeen laimea vastaanotto pakottaa suuntaamaan tuet uudelleen
Valtioneuvoston arvion mukaan vuoteen 2015 mennessä teleyritykset rakentaisivat valokuitu- ja kaapeliverkkoja niin, että 95 prosentin väestöpeitto olisi saavutettu. Tavoitteen nostaminen 99 prosenttiin edellyttäisi julkista tukea. Ennusteet ovat kuitenkin osoittautuneet liian optimistisiksi.
Etelä-Savon maakuntaliitto esittää huolensa siitä, että nopeat laajakaistat eivät ole leviämässä ennustetulla nopeudella, vaan asutuskeskusten ja harvemmin asuttujen alueiden väliin syntyy alueita, joille ei ole saatavissa nopeita laajakaistayhteyksiä.
Etelä-Savossa toteutetussa Haja-asutusalueiden laajakaistahankkeessa on näkynyt teleoperaattoreiden laimea kiinnostus, eräät kunnat ovat vetäytyneet hankkeesta ja pilottihankkeissa on matalia liittymisprosentteja. Hankkeen välitarkastelussa maakuntahallitus pohdiskeli, miten hankkeen rahoituspohjaa voisi vahvistaa. Maakuntahallituksen mielestä olisi arvioitava kriittisesti vastuita ja velvoitteita, joita hankkeessa on kunnille asetettu.
”Kuluttajat ovat äänestäneet mobiiliyhteyksien puolesta. Tukipolitiikkaa on suunnattava niin, että kuidutetaan joka ikinen masto ja siitä eteenpäin kuitua vedetään sinne, missä on aitoa kysyntää. Missä nopeat yhteydet ovat välttämättömiä, kuten yrityksissä tai maatiloilla, se on yritystukiasia”, maakuntajohtaja Matti Viialainen kuvasi tilanteen muuttumista.
Etelä-Savo lähtee mukaan Parikkalan rajanylityshankkeeseen
Parikkala-Syväoron rajanylityspaikkaa käytetään tällä hetkellä lähinnä tilapäisesti puukuljetuksiin Venäjältä Suomeen. Viime vuonna rajan ylitti noin 16 000 henkilöä. Sekä Venäjän että Suomen intresseissä on kuitenkin ollut kehittää rajanylityspaikka niin, että sille saataisiin kansainvälisen rajanylityspaikan pysyvä status. Liikenneviraston arvioiden mukaan tämä olisi mahdollista vuonna 2015, mikäli maiden väliset sopimukset saadaan muutettua ja infrastruktuuri parannettua siihen mennessä.
Kehittämistä puoltavat myös visiot siitä, että Venäjän ja Euroopan unionin välille tulee viisumivapaus muutaman vuoden kuluessa. Myös matkailulle Parikkalan rajanylityshankkeella on merkitystä. Arvioidaan, että matkailijoiden matka Petroskoista Helsinkiin lyhenisi nykyisestä lähes 100 kilometriä.
Etelä-Savon maakuntaliitto on mukana ENPI-CBC -ohjelman rahoitusta hakevassa hankkeessa 2012-2014. ENPI-ohjelman seurantakomitea on seuraavan kerran koolla Pietarissa 25.8.
Parikkalan lisäksi Liikennevirasto on hakenut rahoitusta ENPI-ohjelmasta maantieliikenteen sujuvuuden parantamiseen Imatra-Svetogorsk -rajanylityspaikalle, jossa halutaan kehittää myös kansainvälistä junaliikennettä. Lisäksi Nuijamaan raja-asemaa kehitetään, jotta rekkaliikenne ja muu autoliikenne saadaan myös siellä sujuvammaksi. Neljäntenä kohteena on tieyhteyden parantaminen Vainikkalaan.
Itä-Suomen huippukokous tiivistää edunvalvontaa ensi viikolla Savonlinnassa
Uuden hallituksen politiikka, terveydenhuollon järjestelyt ja korkeakoulurakenteet keskusteluttavat itäsuomalaisia poliitikkoja, kehittäjiä ja edunvalvojia perinteisessä Itä-Suomen huippukokouksessa, joka järjestetään Savonlinna-salissa Savonlinnassa 30.-31.8.2011.
Huippukokouksen järjestelyistä vastaa tänä vuonna Etelä-Savon maakuntaliitto. Ilmoittautumiset huippukokoukseen/toimittajatapaamiseen sekä kysymykset koskien median osallistumista kokoukseen pyydetään suoraan Teppo Leinoselle 044-770 0592 tai teppo.leinonen@esavo.fi.
Toimittajatapaamisessa keskitytään EU:n alue- ja rakennepolitiikkaan

Itä-Suomen huippukokouksen yhteydessä järjestetään toimittajatapaaminen tiistaina 31.8. klo 16.30-18 Onnellisten Ateljeessa Savonlinnassa.
Toimittajatapaamisen ohjelma:

·         Käynnissä olevan ohjelman tilannekatsaus, Itä-Suomen ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu

·         EU:n linjaukset tulevalle ohjelmakaudelle, johtaja Riikka Railimo, Itä-Suomen EU-toimisto

·         Tulevan kauden valmistelu Suomessa ja Itä-Suomessa, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

 Em. puhujien lisäksi paikalla on liittojen aluekehitysvastuullisia sekä EU-toimistossa nyt vs. johtajana toimiva Annastiina Papunen.
Lisätietoja toimittajatapaamiseen liittyvistä sisältöasioista antaa tietoja Etelä-Savon maakuntaliiton aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puhelin 040-540 5903 tai sähköposti riitta.koskinen@esavo.fi.

Maakuntien liitoilla on mahdollisuus kustantaa omien maakuntiensa toimittajien majoitus. Majoitusasioissa voitte olla suoraan yhteydessä: Savonlinnan seurahuone, http://www.savonlinnanseurahuone.fi/ , puh. 0207 571 351. Pietari Kylliäinen, http://www.pietarikylliainen.fi, puh. +358 15 518 30, e-mail: myynti@pietarikylliainen.fi, Spahotel Casino, http://www.spahotelcasino.fi, puh. +358 15 7395 430, e-mail: myynti@spahotelcasino.fi
 
 
Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Kakriainen, puh. 0400 651 204 sekä varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507 ja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh. 044 770 0515, kehittämisjohtaja Eero Aarnio, puh. 040 508 1247, kehittämisjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, hallintojohtaja Riitta Paananen, puh. 050 549 9102 ja suunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.
 

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntahallitus valmistautui Itä-Suomen huippukokoukseen

22.08.2011


Etelä-Savon maakuntahallitus valmistautui ensi viikolla pidettävään Itä-Suomen huippukokoukseen:
VAALIPIIRIUUDISTUKSESTA HALUTAAN KÄYDÄ KUNNON KESKUSTELU
Etelä-Savon maakuntahallitus torjuu ehdottomasti maakunnan jakamisen kahteen tai useampaan eri vaalipiiriin. Vaalipiirijaon uudistuksen tulee perustua nykyiseen maakuntajakoon Itä-Suomessa.
Etelä-Savon maakuntahallitus puolestaan päätti jatkaa keskustelua vaalipiiriuudistuksesta jo ensi viikolla Itä-Suomen huippukokouksessa Savonlinnassa 30.-31.8. Hallituspuolueet käyvät tällä viikolla keskusteluja hallitusohjelmaan tehdyn vaalipiiriuudistuksen sisällöstä.
”Hallituspuolueet käyvät nyt sisäistä keskustelua siitä, voisiko löytyä myös malli, joka aiheuttaa vähiten paineita maakuntarajoille ja tekee mahdolliseksi erilaiset liittoumat maakuntien välillä”, maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Pekka Selenius sanoi.
Etelä-Savon maakunnan jakaminen eri vaalipiireihin heikentäisi maakunnan aluekehitystä ja vaikeuttaisi maakunnan edunvalvontaa, minkä maakuntahallitus ei katso voivan olla hyväksyttävää tai vaalipiiriuudistuksen tarkoituksena.
”Vaalialuemallissa kampanjointi ei kävisi ehdokkaille mahdottomaksi ja pieniltä paikkakunnilta olisi mahdollista asettua ehdolle. Toivotaan viisasta työryhmää”, maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Kakriainen puolestaan linjasi.
Maakuntahallitus selvittää kaupan kaavoitustarpeita
Korkein hallinto-oikeus hylkäsi viime viikolla Etelä-Savon maakuntaliiton valituksen, jolla pyrittiin kumoamaan ympäristöministeriön päätös olla vahvistamatta kauppakeskushankkeita Pieksämäellä, Juvalla, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Käytännössä ympäristöministeriön päätöksen jääminen voimaan merkitsee muun muassa Pieksämäellä vireillä olleen Ideapark-hankkeen kaatumista suunnitellussa muodossa
”Hankkeita pyritään nyt toteuttamaan neljän vuoden siirtymäajalla. Samalla mietitään, voisiko vaihekaavoitusta käynnistää ongelma-alueilla nopeasti”, Kakriainen selvensi.
Maakuntaliitto aikoo myös kartoittaa kaupan kaavoitustarpeita teettämällä kolme erillistä selvitystä. Tavoitteena on tehdä esitys kaupan kaavoitustarpeista maakuntaliiton ensi vuoden toimintasuunnitelmaan.
Visit Saimaa 2 -hanke valmistellaan jatkamaan maakunnan matkailun markkinointia
Keväästä 2009 toteutettu Maakunnan markkinointihanke jatkuu Visit Saimaa 2 -hankkeena niin, että hankehakemus valmistellaan nopeutetulla aikataululla jo maakuntahallituksen syyskuun kokoukseen.
Syyskuussa päättyvän hankkeen kohdemarkkinoita ovat olleet Venäjä, Viro, Saksa, Sveitsi, Espanja ja Italia, joissa projektihenkilöt ovat solmineet suhteita matkanjärjestäjiin, tehneet markkinointikampanjoita ja kutsuneet matkanjärjestäjiä vierailulle Savonlinnan ja Mikkelin seuduille.
Maakuntahallituksen kokouksessa Miset Oy:n markkinointi- ja kehittämispäällikkö Maisa Häkkinen ja Savonlinnan Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Pia Behm kertoivat hankkeen tuloksista ja valmisteilla olevan hankkeen tavoitteista.
Hankkeessa oli mukana 58 yksittäistä yritystä, ja niiden antama palaute hankkeesta oli erinomaista. Vuosina 2009-2010 ulkomaalaisten rekisteröityneiden yöpyjien määrä kasvoi. Eniten kasvoi venäläismatkailijoiden määrä eli yli 12 000 majoitusvuorokaudella.
”Merkittävä osa majoitusvuorokausista jää lisäksi tilastoinnin ulkopuolella, koska yöpymiset rekisteröidään vain yli 10 huoneen tai mökin yrityksissä. Meillä Etelä-Savossa pyörii todellinen matkailijamassa tilastoinnin ulkopuolella”, Maisa Häkkinen kuvasi.
Uusi, toimijoiden toiveiden mukaan Etelä-Savon maakuntaliiton hallinnoima hanke alkaisi tänä syksynä ja jatkuisi joulukuuhun 2013. Kokonaiskustannuksiksi arvioidaan noin 1,5 miljoonaa euroa.
Toisen asteen luonnonvara-alan koulutusta järjestellään uudelleen
Etelä-Savo on maaseudun monialayrittäjyyden pioneerialuetta, jossa monialaisten maatilojen osuus on maan korkeimpia. Etelä-Savon ammattiopisto haluaa jatkossa profiloitua valtakunnallisena luomualan kouluttajana ja järjestää uudelleen luonnonvara-alan koulutustaan Mikkelissä ja Pieksämäellä. Keskustelua ovat herättäneet etenkin oppilaitoksen suunnitelmat järjestää uudelleen metsäalan toisen asteen koulutus Nikkarilassa Pieksämäellä.
Maakuntahallitus kannattaa ja tukee omassa lausunnossaan Etelä-Savon Koulutus Oy:n 15-jäsenisen työryhmän työn tuloksia, joilla ennakoidaan alan koulutustarpeita 2020-2025 saakka. Maakuntahallitus ei ota lausunnossaan kantaa koulutuksen uudelleenjärjestelyihin tai toimialaratkaisuihin. Työryhmän puheenjohtajan toimi kehittämisjohtaja Eero Aarnio maakuntaliitosta.
Laajakaistahankkeen laimea vastaanotto pakottaa suuntaamaan tuet uudelleen
Valtioneuvoston arvion mukaan vuoteen 2015 mennessä teleyritykset rakentaisivat valokuitu- ja kaapeliverkkoja niin, että 95 prosentin väestöpeitto olisi saavutettu. Tavoitteen nostaminen 99 prosenttiin edellyttäisi julkista tukea. Ennusteet ovat kuitenkin osoittautuneet liian optimistisiksi.
Etelä-Savon maakuntaliitto esittää huolensa siitä, että nopeat laajakaistat eivät ole leviämässä ennustetulla nopeudella, vaan asutuskeskusten ja harvemmin asuttujen alueiden väliin syntyy alueita, joille ei ole saatavissa nopeita laajakaistayhteyksiä.
Etelä-Savossa toteutetussa Haja-asutusalueiden laajakaistahankkeessa on näkynyt teleoperaattoreiden laimea kiinnostus, eräät kunnat ovat vetäytyneet hankkeesta ja pilottihankkeissa on matalia liittymisprosentteja. Hankkeen välitarkastelussa maakuntahallitus pohdiskeli, miten hankkeen rahoituspohjaa voisi vahvistaa. Maakuntahallituksen mielestä olisi arvioitava kriittisesti vastuita ja velvoitteita, joita hankkeessa on kunnille asetettu.
”Kuluttajat ovat äänestäneet mobiiliyhteyksien puolesta. Tukipolitiikkaa on suunnattava niin, että kuidutetaan joka ikinen masto ja siitä eteenpäin kuitua vedetään sinne, missä on aitoa kysyntää. Missä nopeat yhteydet ovat välttämättömiä, kuten yrityksissä tai maatiloilla, se on yritystukiasia”, maakuntajohtaja Matti Viialainen kuvasi tilanteen muuttumista.
Etelä-Savo lähtee mukaan Parikkalan rajanylityshankkeeseen
Parikkala-Syväoron rajanylityspaikkaa käytetään tällä hetkellä lähinnä tilapäisesti puukuljetuksiin Venäjältä Suomeen. Viime vuonna rajan ylitti noin 16 000 henkilöä. Sekä Venäjän että Suomen intresseissä on kuitenkin ollut kehittää rajanylityspaikka niin, että sille saataisiin kansainvälisen rajanylityspaikan pysyvä status. Liikenneviraston arvioiden mukaan tämä olisi mahdollista vuonna 2015, mikäli maiden väliset sopimukset saadaan muutettua ja infrastruktuuri parannettua siihen mennessä.
Kehittämistä puoltavat myös visiot siitä, että Venäjän ja Euroopan unionin välille tulee viisumivapaus muutaman vuoden kuluessa. Myös matkailulle Parikkalan rajanylityshankkeella on merkitystä. Arvioidaan, että matkailijoiden matka Petroskoista Helsinkiin lyhenisi nykyisestä lähes 100 kilometriä.
Etelä-Savon maakuntaliitto on mukana ENPI-CBC -ohjelman rahoitusta hakevassa hankkeessa 2012-2014. ENPI-ohjelman seurantakomitea on seuraavan kerran koolla Pietarissa 25.8.
Parikkalan lisäksi Liikennevirasto on hakenut rahoitusta ENPI-ohjelmasta maantieliikenteen sujuvuuden parantamiseen Imatra-Svetogorsk -rajanylityspaikalle, jossa halutaan kehittää myös kansainvälistä junaliikennettä. Lisäksi Nuijamaan raja-asemaa kehitetään, jotta rekkaliikenne ja muu autoliikenne saadaan myös siellä sujuvammaksi. Neljäntenä kohteena on tieyhteyden parantaminen Vainikkalaan.
Itä-Suomen huippukokous tiivistää edunvalvontaa ensi viikolla Savonlinnassa
Uuden hallituksen politiikka, terveydenhuollon järjestelyt ja korkeakoulurakenteet keskusteluttavat itäsuomalaisia poliitikkoja, kehittäjiä ja edunvalvojia perinteisessä Itä-Suomen huippukokouksessa, joka järjestetään Savonlinna-salissa Savonlinnassa 30.-31.8.2011.
Huippukokouksen järjestelyistä vastaa tänä vuonna Etelä-Savon maakuntaliitto. Ilmoittautumiset huippukokoukseen/toimittajatapaamiseen sekä kysymykset koskien median osallistumista kokoukseen pyydetään suoraan Teppo Leinoselle 044-770 0592 tai teppo.leinonen@esavo.fi.
Toimittajatapaamisessa keskitytään EU:n alue- ja rakennepolitiikkaan

Itä-Suomen huippukokouksen yhteydessä järjestetään toimittajatapaaminen tiistaina 31.8. klo 16.30-18 Onnellisten Ateljeessa Savonlinnassa.
Toimittajatapaamisen ohjelma:

·         Käynnissä olevan ohjelman tilannekatsaus, Itä-Suomen ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu

·         EU:n linjaukset tulevalle ohjelmakaudelle, johtaja Riikka Railimo, Itä-Suomen EU-toimisto

·         Tulevan kauden valmistelu Suomessa ja Itä-Suomessa, aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

 Em. puhujien lisäksi paikalla on liittojen aluekehitysvastuullisia sekä EU-toimistossa nyt vs. johtajana toimiva Annastiina Papunen.
Lisätietoja toimittajatapaamiseen liittyvistä sisältöasioista antaa tietoja Etelä-Savon maakuntaliiton aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puhelin 040-540 5903 tai sähköposti riitta.koskinen@esavo.fi.

Maakuntien liitoilla on mahdollisuus kustantaa omien maakuntiensa toimittajien majoitus. Majoitusasioissa voitte olla suoraan yhteydessä: Savonlinnan seurahuone, http://www.savonlinnanseurahuone.fi/ , puh. 0207 571 351. Pietari Kylliäinen, http://www.pietarikylliainen.fi, puh. +358 15 518 30, e-mail: myynti@pietarikylliainen.fi, Spahotel Casino, http://www.spahotelcasino.fi, puh. +358 15 7395 430, e-mail: myynti@spahotelcasino.fi
 
 
Lisätietoja hallituksen kokousasioista antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Kakriainen, puh. 0400 651 204 sekä varapuheenjohtajat Teemu Hirvonen, puh. 050 372 4507 ja Pekka Selenius, puh. 0500 150 994, sekä maakuntajohtaja Matti Viialainen, puh. 044 770 0515, kehittämisjohtaja Eero Aarnio, puh. 040 508 1247, kehittämisjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903, hallintojohtaja Riitta Paananen, puh. 050 549 9102 ja suunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen, puh. 040 723 6760.
 

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010