Maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmät valmistelemaan uudistusta teemoittain

12.09.2016

Maakuntauudistuksen johtoryhmä päätti perustaa seitsemän valmisteluryhmää valmistelemaan uudistusta yksityiskohtaisemmin. Työryhmät kattavat maakuntalakiluonnoksen 6 §:n mukaiset perustettaville maakunnille siirtyvät tehtäväkokonaisuudet. Työryhmien jäsenet johtoryhmä nimeää seuraavassa kokouksessa saatuaan esityksiä yhteistyötahoilta. Työryhmät ovat:

1) Sosiaali- ja terveydenhuolto
2) Alueiden kehittäminen
3) Alueiden käyttö
4) Kasvupalvelut
5) Maatalous
6) Pelastustoimi
7) Ympäristöterveydenhuolto

 
Projektipäällikkö koordinoimaan käytännön valmistelua. Hakuaikaa jatketaan.

Maakuntauudistuksen projektipäällikön tehtävään oli kaikkiaan viisi hakijaa, joista johtoryhmän keskuudestaan kokoama haastatteluryhmä haastatteli tässä vaiheessa kahta hakijaa. Johtoryhmä päätti, että hakuaikaa projektipäällikön tehtävään jatketaan kahdella viikolla. Uusi hakuaika päättyy 16.9.2016.


Viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma määrittää viestinnän toimintatavat 

Johtoryhmä hyväksyi uudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelman, jossa linjataan uudistuksen viestinnän toimintatavat ja periaatteet Etelä-Savossa. Viestinnässä noudatetaan soveltuvin osin valtakunnallisia toimintamalleja maakunnallisin painotuksin. Viestintää koordinoi Etelä-Savossa oma viestinnän työryhmä, joka koostuu uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden
viestintähenkilöistä.


Johtoryhmän seuraava kokous on 3.10.2016 klo 13.00

Lisätietoja: Maakuntauudistuksen johtoryhmän puheenjohtaja, maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, pentti.makinen@esavo.fi, 050 500 2584

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010

Maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmät valmistelemaan uudistusta teemoittain

12.09.2016

Maakuntauudistuksen johtoryhmä päätti perustaa seitsemän valmisteluryhmää valmistelemaan uudistusta yksityiskohtaisemmin. Työryhmät kattavat maakuntalakiluonnoksen 6 §:n mukaiset perustettaville maakunnille siirtyvät tehtäväkokonaisuudet. Työryhmien jäsenet johtoryhmä nimeää seuraavassa kokouksessa saatuaan esityksiä yhteistyötahoilta. Työryhmät ovat:

1) Sosiaali- ja terveydenhuolto
2) Alueiden kehittäminen
3) Alueiden käyttö
4) Kasvupalvelut
5) Maatalous
6) Pelastustoimi
7) Ympäristöterveydenhuolto

 
Projektipäällikkö koordinoimaan käytännön valmistelua. Hakuaikaa jatketaan.

Maakuntauudistuksen projektipäällikön tehtävään oli kaikkiaan viisi hakijaa, joista johtoryhmän keskuudestaan kokoama haastatteluryhmä haastatteli tässä vaiheessa kahta hakijaa. Johtoryhmä päätti, että hakuaikaa projektipäällikön tehtävään jatketaan kahdella viikolla. Uusi hakuaika päättyy 16.9.2016.


Viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma määrittää viestinnän toimintatavat 

Johtoryhmä hyväksyi uudistuksen viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelman, jossa linjataan uudistuksen viestinnän toimintatavat ja periaatteet Etelä-Savossa. Viestinnässä noudatetaan soveltuvin osin valtakunnallisia toimintamalleja maakunnallisin painotuksin. Viestintää koordinoi Etelä-Savossa oma viestinnän työryhmä, joka koostuu uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden
viestintähenkilöistä.


Johtoryhmän seuraava kokous on 3.10.2016 klo 13.00

Lisätietoja: Maakuntauudistuksen johtoryhmän puheenjohtaja, maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, pentti.makinen@esavo.fi, 050 500 2584

Maakuntaliitto tiedottaa

Tiedotteet 2019

Tiedotteet 2017

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2012

Tiedotteet 2011

Tiedotteet 2010